Хүүхдийн томуу өвчний эмчилгээ

Дунд зэргийн халууралтын үед парацетамол болон түүний суурин дээр хийгдсэн бэлдмэлүүд болох панадол, тойленол, эффералган г.м ууна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хүүхдийн томуу өвчний эмчилгээ

Дунд зэргийн халууралтын үед парацетамол болон түүний суурин дээр хийгдсэн бэлдмэлүүд болох панадол, тойленол, эффералган г.м ууна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хүүхдийн томуу өвчний эмчилгээ

Дунд зэргийн халууралтын үед парацетамол болон түүний суурин дээр хийгдсэн бэлдмэлүүд болох панадол, тойленол, эффералган г.м ууна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хүүхдийн томуу өвчний эмчилгээ

Дунд зэргийн халууралтын үед парацетамол болон түүний суурин дээр хийгдсэн бэлдмэлүүд болох панадол, тойленол, эффералган г.м ууна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button