Өсөлтнөөс бол хүүхдийн хөл өвддөг үү?

Гэвч энэ талаар нарийн судалгаа явуулсны үндсэн дээр судлаачдын гаргасан дүгнэлт нь өсөлтөөс болж өвдөлт үүсэж болох юм гэсэн дүгнэлт гарчээ. Учир нь хүүхэд маш түргэн өсөж том болоход ясны хальсанд даралт үүссэнээс өвчин үүсдэг гэнэ. Гэхдээ энэ талаар нарийн баталгаатай тайлбар одоо хэр нь байдаггүй байна.
Хэрэв таны хүүхдийн хөл сардаа 2-3 удаа өвдвөл эмчид хандаарай. Ноцтой шинж тэмдэг илрээгүй бол түүний хөлийг өвдөлт намдтал нь зөөлөн иллэг хийхэд гэмгүй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Өсөлтнөөс бол хүүхдийн хөл өвддөг үү?

Гэвч энэ талаар нарийн судалгаа явуулсны үндсэн дээр судлаачдын гаргасан дүгнэлт нь өсөлтөөс болж өвдөлт үүсэж болох юм гэсэн дүгнэлт гарчээ. Учир нь хүүхэд маш түргэн өсөж том болоход ясны хальсанд даралт үүссэнээс өвчин үүсдэг гэнэ. Гэхдээ энэ талаар нарийн баталгаатай тайлбар одоо хэр нь байдаггүй байна.
Хэрэв таны хүүхдийн хөл сардаа 2-3 удаа өвдвөл эмчид хандаарай. Ноцтой шинж тэмдэг илрээгүй бол түүний хөлийг өвдөлт намдтал нь зөөлөн иллэг хийхэд гэмгүй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Өсөлтнөөс бол хүүхдийн хөл өвддөг үү?

Гэвч энэ талаар нарийн судалгаа явуулсны үндсэн дээр судлаачдын гаргасан дүгнэлт нь өсөлтөөс болж өвдөлт үүсэж болох юм гэсэн дүгнэлт гарчээ. Учир нь хүүхэд маш түргэн өсөж том болоход ясны хальсанд даралт үүссэнээс өвчин үүсдэг гэнэ. Гэхдээ энэ талаар нарийн баталгаатай тайлбар одоо хэр нь байдаггүй байна.
Хэрэв таны хүүхдийн хөл сардаа 2-3 удаа өвдвөл эмчид хандаарай. Ноцтой шинж тэмдэг илрээгүй бол түүний хөлийг өвдөлт намдтал нь зөөлөн иллэг хийхэд гэмгүй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Өсөлтнөөс бол хүүхдийн хөл өвддөг үү?

Гэвч энэ талаар нарийн судалгаа явуулсны үндсэн дээр судлаачдын гаргасан дүгнэлт нь өсөлтөөс болж өвдөлт үүсэж болох юм гэсэн дүгнэлт гарчээ. Учир нь хүүхэд маш түргэн өсөж том болоход ясны хальсанд даралт үүссэнээс өвчин үүсдэг гэнэ. Гэхдээ энэ талаар нарийн баталгаатай тайлбар одоо хэр нь байдаггүй байна.
Хэрэв таны хүүхдийн хөл сардаа 2-3 удаа өвдвөл эмчид хандаарай. Ноцтой шинж тэмдэг илрээгүй бол түүний хөлийг өвдөлт намдтал нь зөөлөн иллэг хийхэд гэмгүй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button