Хүүхдийн хамрыг яаж цэвэрлэх вэ?

Хамрыг цэвэрлэхдээ хөвөнг зулын гол шиг имэрч ороогоод түүнийгээ буцалсан ус буюу борын хүчилд норгож болгоомжтой эргүүлэх хөдөлгөөнөөр нус, салстыг цэвэрлэнэ. Хамрын салст эмзэгхэн амархан гэмтэж өвчилж болох тул хамрыг маш болгоомжтой цэвэрлэх ба шүдэнз модонд хөвөн ороож цэвэрлэхийг хориглоно. Хамрын угт нус хатсан үед хамрын хөндийд буцалсан цэвэр ус сулхан давстай ус 2-3 дусал дусааж, хэсэг байлгаж дэвтээсний дараа хамрыг цэвэрлэнэ. Мөн ургамлын тос ч дусааж болно. Хамарт эм, өөр зүйл дусааж болохгүй.
Хамрын амьсгалд чөлөөтэй болгохын тулд хүүхдийг үе үе 10-15 минут доош нь хэвлийгээр нь харуулж барин нурууг нь илэхэд хүүхэд дуртай байдаг.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хүүхдийн хамрыг яаж цэвэрлэх вэ?

Хамрыг цэвэрлэхдээ хөвөнг зулын гол шиг имэрч ороогоод түүнийгээ буцалсан ус буюу борын хүчилд норгож болгоомжтой эргүүлэх хөдөлгөөнөөр нус, салстыг цэвэрлэнэ. Хамрын салст эмзэгхэн амархан гэмтэж өвчилж болох тул хамрыг маш болгоомжтой цэвэрлэх ба шүдэнз модонд хөвөн ороож цэвэрлэхийг хориглоно. Хамрын угт нус хатсан үед хамрын хөндийд буцалсан цэвэр ус сулхан давстай ус 2-3 дусал дусааж, хэсэг байлгаж дэвтээсний дараа хамрыг цэвэрлэнэ. Мөн ургамлын тос ч дусааж болно. Хамарт эм, өөр зүйл дусааж болохгүй.
Хамрын амьсгалд чөлөөтэй болгохын тулд хүүхдийг үе үе 10-15 минут доош нь хэвлийгээр нь харуулж барин нурууг нь илэхэд хүүхэд дуртай байдаг.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хүүхдийн хамрыг яаж цэвэрлэх вэ?

Хамрыг цэвэрлэхдээ хөвөнг зулын гол шиг имэрч ороогоод түүнийгээ буцалсан ус буюу борын хүчилд норгож болгоомжтой эргүүлэх хөдөлгөөнөөр нус, салстыг цэвэрлэнэ. Хамрын салст эмзэгхэн амархан гэмтэж өвчилж болох тул хамрыг маш болгоомжтой цэвэрлэх ба шүдэнз модонд хөвөн ороож цэвэрлэхийг хориглоно. Хамрын угт нус хатсан үед хамрын хөндийд буцалсан цэвэр ус сулхан давстай ус 2-3 дусал дусааж, хэсэг байлгаж дэвтээсний дараа хамрыг цэвэрлэнэ. Мөн ургамлын тос ч дусааж болно. Хамарт эм, өөр зүйл дусааж болохгүй.
Хамрын амьсгалд чөлөөтэй болгохын тулд хүүхдийг үе үе 10-15 минут доош нь хэвлийгээр нь харуулж барин нурууг нь илэхэд хүүхэд дуртай байдаг.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хүүхдийн хамрыг яаж цэвэрлэх вэ?

Хамрыг цэвэрлэхдээ хөвөнг зулын гол шиг имэрч ороогоод түүнийгээ буцалсан ус буюу борын хүчилд норгож болгоомжтой эргүүлэх хөдөлгөөнөөр нус, салстыг цэвэрлэнэ. Хамрын салст эмзэгхэн амархан гэмтэж өвчилж болох тул хамрыг маш болгоомжтой цэвэрлэх ба шүдэнз модонд хөвөн ороож цэвэрлэхийг хориглоно. Хамрын угт нус хатсан үед хамрын хөндийд буцалсан цэвэр ус сулхан давстай ус 2-3 дусал дусааж, хэсэг байлгаж дэвтээсний дараа хамрыг цэвэрлэнэ. Мөн ургамлын тос ч дусааж болно. Хамарт эм, өөр зүйл дусааж болохгүй.
Хамрын амьсгалд чөлөөтэй болгохын тулд хүүхдийг үе үе 10-15 минут доош нь хэвлийгээр нь харуулж барин нурууг нь илэхэд хүүхэд дуртай байдаг.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button