Эхийн сүү

Харин ямар нэг орлуулагч, хольцоор тэжээсэн охидын 6, хөвгүүдийн 11 хувь нь илүүдэл жинтэй байдаг байна.
Эндээс үзэхэд хүүхдээ ядаж 6 сар эхийнх нь сүүгээр хоолловол илүүдэл жинтэй болох эрсдэлийг 20 хувиар бууруулж болох аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эхийн сүү

Харин ямар нэг орлуулагч, хольцоор тэжээсэн охидын 6, хөвгүүдийн 11 хувь нь илүүдэл жинтэй байдаг байна.
Эндээс үзэхэд хүүхдээ ядаж 6 сар эхийнх нь сүүгээр хоолловол илүүдэл жинтэй болох эрсдэлийг 20 хувиар бууруулж болох аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эхийн сүү

Харин ямар нэг орлуулагч, хольцоор тэжээсэн охидын 6, хөвгүүдийн 11 хувь нь илүүдэл жинтэй байдаг байна.
Эндээс үзэхэд хүүхдээ ядаж 6 сар эхийнх нь сүүгээр хоолловол илүүдэл жинтэй болох эрсдэлийг 20 хувиар бууруулж болох аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эхийн сүү

Харин ямар нэг орлуулагч, хольцоор тэжээсэн охидын 6, хөвгүүдийн 11 хувь нь илүүдэл жинтэй байдаг байна.
Эндээс үзэхэд хүүхдээ ядаж 6 сар эхийнх нь сүүгээр хоолловол илүүдэл жинтэй болох эрсдэлийг 20 хувиар бууруулж болох аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button