Хэзээ таны хүүхэд чинь шүдлэх вэ?

5-6 настай үед ясан шүд нь ургаж эхэлнэ.
4 сар хүртэлх хүүхдэд
Шүдний оо зэргийг хэрэглэхгүй байх
6 хүртэлх насныханд
Ам болон гарт тохирсон, мөн шүдний бүх ирмэгийг цэвэрлэхэд зориулагдсан шүдний сойзыг хэрэглүүлэх
6-12 насныханд
Сүүн шүд байнгын шүдээр солигдох үед шүдний сойзыг томсгож хэрэглэх шаардлагатай. Тоглоомон загвартай, бас тод өнгөтэй шүдний сойз нь шүдээ сойздоход хүүхдийг зоригжуулдаг.
Нянгийн эсрэг шүдний сойз нь ихэвчлэн шүдээ сайн сойздож, угааж сурахад хүүхдэд зориулагдан бүтээгдсэн байдаг. Хүүхдийн гарт барихад зориулагдсан онцгой хэлбэртэй шүдний сойз нь тэднийг шүдээ дээд зэргээр цэвэрлэхэд тусална.
Нянгийн эсрэг үйлчилгээтэй шүдний сойз нь нянгийн өсөлтийг бууруулах үйлчилгээтэй, батлагдсан материал болох хуванцраар хийгдсэн байдаг.

Шүдлэлтийн үеийн шинжүүд
Шүлс гоожих
Гэдэс гүйлгэх
Хоолонд муудах
Бүх зүйлийг зажлах
Хацар улайх
Уцаарлах
Чихээ татах
Буйл нь хавдах
Шүдлэлт нь их халууралт, таталт болон суулгалт болоход нөлөөлөхгүй.

Шүдлэх үед анхаарах зөвлөмж
Шүдний цагираг
Буйлан дээр мөс тавих
Хүүхэд уцаарлах үед парацетамол өгч болно.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хэзээ таны хүүхэд чинь шүдлэх вэ?

5-6 настай үед ясан шүд нь ургаж эхэлнэ.
4 сар хүртэлх хүүхдэд
Шүдний оо зэргийг хэрэглэхгүй байх
6 хүртэлх насныханд
Ам болон гарт тохирсон, мөн шүдний бүх ирмэгийг цэвэрлэхэд зориулагдсан шүдний сойзыг хэрэглүүлэх
6-12 насныханд
Сүүн шүд байнгын шүдээр солигдох үед шүдний сойзыг томсгож хэрэглэх шаардлагатай. Тоглоомон загвартай, бас тод өнгөтэй шүдний сойз нь шүдээ сойздоход хүүхдийг зоригжуулдаг.
Нянгийн эсрэг шүдний сойз нь ихэвчлэн шүдээ сайн сойздож, угааж сурахад хүүхдэд зориулагдан бүтээгдсэн байдаг. Хүүхдийн гарт барихад зориулагдсан онцгой хэлбэртэй шүдний сойз нь тэднийг шүдээ дээд зэргээр цэвэрлэхэд тусална.
Нянгийн эсрэг үйлчилгээтэй шүдний сойз нь нянгийн өсөлтийг бууруулах үйлчилгээтэй, батлагдсан материал болох хуванцраар хийгдсэн байдаг.

Шүдлэлтийн үеийн шинжүүд
Шүлс гоожих
Гэдэс гүйлгэх
Хоолонд муудах
Бүх зүйлийг зажлах
Хацар улайх
Уцаарлах
Чихээ татах
Буйл нь хавдах
Шүдлэлт нь их халууралт, таталт болон суулгалт болоход нөлөөлөхгүй.

Шүдлэх үед анхаарах зөвлөмж
Шүдний цагираг
Буйлан дээр мөс тавих
Хүүхэд уцаарлах үед парацетамол өгч болно.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хэзээ таны хүүхэд чинь шүдлэх вэ?

5-6 настай үед ясан шүд нь ургаж эхэлнэ.
4 сар хүртэлх хүүхдэд
Шүдний оо зэргийг хэрэглэхгүй байх
6 хүртэлх насныханд
Ам болон гарт тохирсон, мөн шүдний бүх ирмэгийг цэвэрлэхэд зориулагдсан шүдний сойзыг хэрэглүүлэх
6-12 насныханд
Сүүн шүд байнгын шүдээр солигдох үед шүдний сойзыг томсгож хэрэглэх шаардлагатай. Тоглоомон загвартай, бас тод өнгөтэй шүдний сойз нь шүдээ сойздоход хүүхдийг зоригжуулдаг.
Нянгийн эсрэг шүдний сойз нь ихэвчлэн шүдээ сайн сойздож, угааж сурахад хүүхдэд зориулагдан бүтээгдсэн байдаг. Хүүхдийн гарт барихад зориулагдсан онцгой хэлбэртэй шүдний сойз нь тэднийг шүдээ дээд зэргээр цэвэрлэхэд тусална.
Нянгийн эсрэг үйлчилгээтэй шүдний сойз нь нянгийн өсөлтийг бууруулах үйлчилгээтэй, батлагдсан материал болох хуванцраар хийгдсэн байдаг.

Шүдлэлтийн үеийн шинжүүд
Шүлс гоожих
Гэдэс гүйлгэх
Хоолонд муудах
Бүх зүйлийг зажлах
Хацар улайх
Уцаарлах
Чихээ татах
Буйл нь хавдах
Шүдлэлт нь их халууралт, таталт болон суулгалт болоход нөлөөлөхгүй.

Шүдлэх үед анхаарах зөвлөмж
Шүдний цагираг
Буйлан дээр мөс тавих
Хүүхэд уцаарлах үед парацетамол өгч болно.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хэзээ таны хүүхэд чинь шүдлэх вэ?

5-6 настай үед ясан шүд нь ургаж эхэлнэ.
4 сар хүртэлх хүүхдэд
Шүдний оо зэргийг хэрэглэхгүй байх
6 хүртэлх насныханд
Ам болон гарт тохирсон, мөн шүдний бүх ирмэгийг цэвэрлэхэд зориулагдсан шүдний сойзыг хэрэглүүлэх
6-12 насныханд
Сүүн шүд байнгын шүдээр солигдох үед шүдний сойзыг томсгож хэрэглэх шаардлагатай. Тоглоомон загвартай, бас тод өнгөтэй шүдний сойз нь шүдээ сойздоход хүүхдийг зоригжуулдаг.
Нянгийн эсрэг шүдний сойз нь ихэвчлэн шүдээ сайн сойздож, угааж сурахад хүүхдэд зориулагдан бүтээгдсэн байдаг. Хүүхдийн гарт барихад зориулагдсан онцгой хэлбэртэй шүдний сойз нь тэднийг шүдээ дээд зэргээр цэвэрлэхэд тусална.
Нянгийн эсрэг үйлчилгээтэй шүдний сойз нь нянгийн өсөлтийг бууруулах үйлчилгээтэй, батлагдсан материал болох хуванцраар хийгдсэн байдаг.

Шүдлэлтийн үеийн шинжүүд
Шүлс гоожих
Гэдэс гүйлгэх
Хоолонд муудах
Бүх зүйлийг зажлах
Хацар улайх
Уцаарлах
Чихээ татах
Буйл нь хавдах
Шүдлэлт нь их халууралт, таталт болон суулгалт болоход нөлөөлөхгүй.

Шүдлэх үед анхаарах зөвлөмж
Шүдний цагираг
Буйлан дээр мөс тавих
Хүүхэд уцаарлах үед парацетамол өгч болно.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button