Тоглоом, хүүхэд хоёр салшгүй холбоотой

МЭӨ Y зуунд анхны агаарын могой Хятадад бий болжээ. Энэ могойг бүтээсэн нь ёстой жинхэнэ тоглоом байлаа. XYIII зуунд хүүхдүүд төдийгүй хурандаа нарын хамгийн дуртай тоглоом нь тугалган цэргүүд байсан юм. Ер нь тоглоомын түүх бол хүн төрөлхтний соёл иргэншил хэрхэн хөгжиж ирснийг бодитоор харах боломжийг олгодог. Гэвч тоглоом бол зөвхөн түүх биш, хүн, байгаль ертөнцийг ер нь амьтай болгоныг хайрлаж, өрөвдөж, энэрэч сурах ёстой хичээлүүд юм.
Тоглох нь – бага насны хүүхдийн сэтгэцийн хөгжилд чухал нөлөөтэй. Тоглоом, хүүхэд хоёр салшгүй холбоотой. Хүүхэд насыг тоглоомгүйгээр төсөөлшгүй. Тоглоомгүйгээр хүүхэд хөгжихгүй.
Тоглоом – хүүхдийн зан байдал, ертөнцийг үзэх үзлийн анхдагч суурийг бүрдүүлж өгдөг хүмүүжүүлэх чухал хэрэгсэл.
Оросын нэрт зохиолч М.Горький Галуу үнэндээ галуу байх ёстой. Хүүхдийн хүлээн авах чадварыг буруугаар төсөөлүүлж, эсвэл туулайтай зүйрлүүлж болохгүй гэжээ. Эндээс тоглох үйл ажиллагаа нь сэтгэлгээний хөгжлийн суурь хаалга яах аргагүй мөн.
Yнэндээ хүүхэд тоглож байж өөрийн хэрэгцээ сонирхлоо хангадаг. Хүүхэд тоглосноороо
Амьтдыг өрөвдөн хайрлах сэтгэлтэй болно.
Өөрсдөө сайн сайхан зүйлс бүтээж, түүнийгээ хадгалж хамгаалж, хайрлаж байх үзэл санааны анхны хэвшилтэй болно.
Ертөнцийг сайн сайхнаар хувирган өөрчлөх хүсэл, мөрөөдөл, бүтээлч эрч хүч хүн бүрт байдаг гэсэн сайн загвар болно.
Хүүхдийн сэтгэхүй, хэл яриа, танин мэдэхүйн бусад процесс болон ургуулан сэтгэх чадварыг хөгжүүлдэг.

Тоглоомд тавигдах гоо зүй, эрүүл ахуйн шаардлага
Өнгө үзэмжтэй, цэвэрхэн
Эдэлгээ сайтай
Эрүүл мэндэд хор нөлөөгүй
Хүүхдийн хэрэгцээ, сонирхолд нийцсэн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Тоглоом, хүүхэд хоёр салшгүй холбоотой

МЭӨ Y зуунд анхны агаарын могой Хятадад бий болжээ. Энэ могойг бүтээсэн нь ёстой жинхэнэ тоглоом байлаа. XYIII зуунд хүүхдүүд төдийгүй хурандаа нарын хамгийн дуртай тоглоом нь тугалган цэргүүд байсан юм. Ер нь тоглоомын түүх бол хүн төрөлхтний соёл иргэншил хэрхэн хөгжиж ирснийг бодитоор харах боломжийг олгодог. Гэвч тоглоом бол зөвхөн түүх биш, хүн, байгаль ертөнцийг ер нь амьтай болгоныг хайрлаж, өрөвдөж, энэрэч сурах ёстой хичээлүүд юм.
Тоглох нь – бага насны хүүхдийн сэтгэцийн хөгжилд чухал нөлөөтэй. Тоглоом, хүүхэд хоёр салшгүй холбоотой. Хүүхэд насыг тоглоомгүйгээр төсөөлшгүй. Тоглоомгүйгээр хүүхэд хөгжихгүй.
Тоглоом – хүүхдийн зан байдал, ертөнцийг үзэх үзлийн анхдагч суурийг бүрдүүлж өгдөг хүмүүжүүлэх чухал хэрэгсэл.
Оросын нэрт зохиолч М.Горький Галуу үнэндээ галуу байх ёстой. Хүүхдийн хүлээн авах чадварыг буруугаар төсөөлүүлж, эсвэл туулайтай зүйрлүүлж болохгүй гэжээ. Эндээс тоглох үйл ажиллагаа нь сэтгэлгээний хөгжлийн суурь хаалга яах аргагүй мөн.
Yнэндээ хүүхэд тоглож байж өөрийн хэрэгцээ сонирхлоо хангадаг. Хүүхэд тоглосноороо
Амьтдыг өрөвдөн хайрлах сэтгэлтэй болно.
Өөрсдөө сайн сайхан зүйлс бүтээж, түүнийгээ хадгалж хамгаалж, хайрлаж байх үзэл санааны анхны хэвшилтэй болно.
Ертөнцийг сайн сайхнаар хувирган өөрчлөх хүсэл, мөрөөдөл, бүтээлч эрч хүч хүн бүрт байдаг гэсэн сайн загвар болно.
Хүүхдийн сэтгэхүй, хэл яриа, танин мэдэхүйн бусад процесс болон ургуулан сэтгэх чадварыг хөгжүүлдэг.

Тоглоомд тавигдах гоо зүй, эрүүл ахуйн шаардлага
Өнгө үзэмжтэй, цэвэрхэн
Эдэлгээ сайтай
Эрүүл мэндэд хор нөлөөгүй
Хүүхдийн хэрэгцээ, сонирхолд нийцсэн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Тоглоом, хүүхэд хоёр салшгүй холбоотой

МЭӨ Y зуунд анхны агаарын могой Хятадад бий болжээ. Энэ могойг бүтээсэн нь ёстой жинхэнэ тоглоом байлаа. XYIII зуунд хүүхдүүд төдийгүй хурандаа нарын хамгийн дуртай тоглоом нь тугалган цэргүүд байсан юм. Ер нь тоглоомын түүх бол хүн төрөлхтний соёл иргэншил хэрхэн хөгжиж ирснийг бодитоор харах боломжийг олгодог. Гэвч тоглоом бол зөвхөн түүх биш, хүн, байгаль ертөнцийг ер нь амьтай болгоныг хайрлаж, өрөвдөж, энэрэч сурах ёстой хичээлүүд юм.
Тоглох нь – бага насны хүүхдийн сэтгэцийн хөгжилд чухал нөлөөтэй. Тоглоом, хүүхэд хоёр салшгүй холбоотой. Хүүхэд насыг тоглоомгүйгээр төсөөлшгүй. Тоглоомгүйгээр хүүхэд хөгжихгүй.
Тоглоом – хүүхдийн зан байдал, ертөнцийг үзэх үзлийн анхдагч суурийг бүрдүүлж өгдөг хүмүүжүүлэх чухал хэрэгсэл.
Оросын нэрт зохиолч М.Горький Галуу үнэндээ галуу байх ёстой. Хүүхдийн хүлээн авах чадварыг буруугаар төсөөлүүлж, эсвэл туулайтай зүйрлүүлж болохгүй гэжээ. Эндээс тоглох үйл ажиллагаа нь сэтгэлгээний хөгжлийн суурь хаалга яах аргагүй мөн.
Yнэндээ хүүхэд тоглож байж өөрийн хэрэгцээ сонирхлоо хангадаг. Хүүхэд тоглосноороо
Амьтдыг өрөвдөн хайрлах сэтгэлтэй болно.
Өөрсдөө сайн сайхан зүйлс бүтээж, түүнийгээ хадгалж хамгаалж, хайрлаж байх үзэл санааны анхны хэвшилтэй болно.
Ертөнцийг сайн сайхнаар хувирган өөрчлөх хүсэл, мөрөөдөл, бүтээлч эрч хүч хүн бүрт байдаг гэсэн сайн загвар болно.
Хүүхдийн сэтгэхүй, хэл яриа, танин мэдэхүйн бусад процесс болон ургуулан сэтгэх чадварыг хөгжүүлдэг.

Тоглоомд тавигдах гоо зүй, эрүүл ахуйн шаардлага
Өнгө үзэмжтэй, цэвэрхэн
Эдэлгээ сайтай
Эрүүл мэндэд хор нөлөөгүй
Хүүхдийн хэрэгцээ, сонирхолд нийцсэн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Тоглоом, хүүхэд хоёр салшгүй холбоотой

МЭӨ Y зуунд анхны агаарын могой Хятадад бий болжээ. Энэ могойг бүтээсэн нь ёстой жинхэнэ тоглоом байлаа. XYIII зуунд хүүхдүүд төдийгүй хурандаа нарын хамгийн дуртай тоглоом нь тугалган цэргүүд байсан юм. Ер нь тоглоомын түүх бол хүн төрөлхтний соёл иргэншил хэрхэн хөгжиж ирснийг бодитоор харах боломжийг олгодог. Гэвч тоглоом бол зөвхөн түүх биш, хүн, байгаль ертөнцийг ер нь амьтай болгоныг хайрлаж, өрөвдөж, энэрэч сурах ёстой хичээлүүд юм.
Тоглох нь – бага насны хүүхдийн сэтгэцийн хөгжилд чухал нөлөөтэй. Тоглоом, хүүхэд хоёр салшгүй холбоотой. Хүүхэд насыг тоглоомгүйгээр төсөөлшгүй. Тоглоомгүйгээр хүүхэд хөгжихгүй.
Тоглоом – хүүхдийн зан байдал, ертөнцийг үзэх үзлийн анхдагч суурийг бүрдүүлж өгдөг хүмүүжүүлэх чухал хэрэгсэл.
Оросын нэрт зохиолч М.Горький Галуу үнэндээ галуу байх ёстой. Хүүхдийн хүлээн авах чадварыг буруугаар төсөөлүүлж, эсвэл туулайтай зүйрлүүлж болохгүй гэжээ. Эндээс тоглох үйл ажиллагаа нь сэтгэлгээний хөгжлийн суурь хаалга яах аргагүй мөн.
Yнэндээ хүүхэд тоглож байж өөрийн хэрэгцээ сонирхлоо хангадаг. Хүүхэд тоглосноороо
Амьтдыг өрөвдөн хайрлах сэтгэлтэй болно.
Өөрсдөө сайн сайхан зүйлс бүтээж, түүнийгээ хадгалж хамгаалж, хайрлаж байх үзэл санааны анхны хэвшилтэй болно.
Ертөнцийг сайн сайхнаар хувирган өөрчлөх хүсэл, мөрөөдөл, бүтээлч эрч хүч хүн бүрт байдаг гэсэн сайн загвар болно.
Хүүхдийн сэтгэхүй, хэл яриа, танин мэдэхүйн бусад процесс болон ургуулан сэтгэх чадварыг хөгжүүлдэг.

Тоглоомд тавигдах гоо зүй, эрүүл ахуйн шаардлага
Өнгө үзэмжтэй, цэвэрхэн
Эдэлгээ сайтай
Эрүүл мэндэд хор нөлөөгүй
Хүүхдийн хэрэгцээ, сонирхолд нийцсэн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button