Гудамжинд

Танилтайгаа уулзвал замын голд яриад зогсчих нь эвгүй. Огцом хөдөлж, гэнэт эргэхийг цээрлэх нь зөв. Яарч яваа болон эмэгтэйчүүд, өндөр настанд зам тавьж өгч бай.
Хэрвээ өөрөө яарч яваа бол бусдыг түлхээд байх хэрэггүй, хүмүүсийг аль болох шүргэхгүйгээр зай завсраар нь гарахыг бод.
Явган хүний замаар олноороо хэлхэлдэн явах хэрэггүй. Харин хоёр хоёроороо, эсвэл гурваараа хуваагдан явах нь зүйтэй.
Хосоороо явж байгаа бол эмэгтэй нь баруун гар талд, харин эрэгтэй нь цэргийн хүн бол эмэгтэй нь зүүн гар талд нь явдаг юм шүү.
Хэрвээ ганц ганцаараа цувран явах шаардлага гарвал эхлээд хүндэтгэл үзүүлбэл зохих ахмад настайгаа, эмэгтэйгээ урдаа гаргадаг. Гарахад төвөгтэй, барилгын материалаар хаагдсан, хальтиргаатай газар дайралдвал эхлээд эрэгтэй нь бусаддаа зам гаргаж түрүүнд нь явна.
Танил бүсгүйтэйгээ хамт явж байгаад сугадахыг хүсвэл эхлээд зөвшөөрөл авах хэрэгтэй.
Гар тээштэй эмэгтэй хүнд туслах хэрэгтэй. Гартаа тортой, ууттай юм бариад явахад эрэгтэйчүүлд ичээд байх зүйл ердөө ч үгүй.
Бороо орж байхад эмэгтэй хүн шүхрээ дэлгэвэл эрэгтэй нь шүхрийг авч дундаа барих ёстой.
Хүүхдийн тэрэг чаргыг зөвхөн явган хүний замаар баруун гараа барьж авч явах ёстой.
Гудамж хөндлөн гарахдаа заавал явган хүний гарцаар гарна, гарцын тэмдэггүй газар бол зөвхөн гудамжны уулзвараар явган хүний замын дагуу гарна.Yүнд аюулгүйн бүс, цагаанаар шатрын хөлөг шиг, эсвэл хөндлөн зураасаар будсан гарцыг ашиглах бөгөөд замын гарц тэмдэг, гэрэлтэх дохиог удирдлага болгоно.
Ганцаараа гудамж хөндлөн гарч чадахгүй байгаа настай буюу тахир дутуу хүмүүс дайралдвал та яаж ч яарч явлаа гэсэн туслах хэрэгтэй. Газар доогуур гарцтай байвал түүгээр гарах хэрэгтэй юм.
Зогсож байгаа тээврийн хэрэгсэл, бусад саадыг тойрч гарах болон юм муу харагдаж байгаа нөхцөлд онцгой анхааралтай байх хэрэгтэй.
Таньдаг хүнээ хараагүй юм шиг өнгөрөх, нүд буруулах, газар ширтэх, өөр тийшээ алсыг харах, эсвэл гудамжны нөгөө талд гарах нь соёлгүй явдал мөн.
Гудамжинд таньдаг хүмүүстэйгээ тааралдаад тэднийг чанга дуугаар холоос дуудаж болохгүй, харин та ганцаараа байвал тэдэн рүү явж очоорой.
Эрэгтэй хүн таньдаг хүнтэйгээ тааралдаад хамт яваа эмэгтэй хүнээс холдож болохгүй.Yнэхээр шаардлагатай бол түүнээс зөвшөөрөл авч түр холдож болно.
Гудамжинд зөрж өнгөрөх хүмүүсийг эргэж харах, тэдэнд шаардлага тавих нь зохимжгүй. Хүн хувцсаа буруу буюу эвгүй өмссөн байвал түүнийг танихгүй ч гэсэн түүнд энэ тухай аяархан хэл.
Дэлгүүр, эмийн болон бусад газар орохдоо гарч яваа хүмүүсийн дараа ороорой.
Хэрэв хэн нэгэн хүн ямар нэгэн зүйл унагаахыг харвал түүнийг эзэнд нь өгөөрэй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гудамжинд

Танилтайгаа уулзвал замын голд яриад зогсчих нь эвгүй. Огцом хөдөлж, гэнэт эргэхийг цээрлэх нь зөв. Яарч яваа болон эмэгтэйчүүд, өндөр настанд зам тавьж өгч бай.
Хэрвээ өөрөө яарч яваа бол бусдыг түлхээд байх хэрэггүй, хүмүүсийг аль болох шүргэхгүйгээр зай завсраар нь гарахыг бод.
Явган хүний замаар олноороо хэлхэлдэн явах хэрэггүй. Харин хоёр хоёроороо, эсвэл гурваараа хуваагдан явах нь зүйтэй.
Хосоороо явж байгаа бол эмэгтэй нь баруун гар талд, харин эрэгтэй нь цэргийн хүн бол эмэгтэй нь зүүн гар талд нь явдаг юм шүү.
Хэрвээ ганц ганцаараа цувран явах шаардлага гарвал эхлээд хүндэтгэл үзүүлбэл зохих ахмад настайгаа, эмэгтэйгээ урдаа гаргадаг. Гарахад төвөгтэй, барилгын материалаар хаагдсан, хальтиргаатай газар дайралдвал эхлээд эрэгтэй нь бусаддаа зам гаргаж түрүүнд нь явна.
Танил бүсгүйтэйгээ хамт явж байгаад сугадахыг хүсвэл эхлээд зөвшөөрөл авах хэрэгтэй.
Гар тээштэй эмэгтэй хүнд туслах хэрэгтэй. Гартаа тортой, ууттай юм бариад явахад эрэгтэйчүүлд ичээд байх зүйл ердөө ч үгүй.
Бороо орж байхад эмэгтэй хүн шүхрээ дэлгэвэл эрэгтэй нь шүхрийг авч дундаа барих ёстой.
Хүүхдийн тэрэг чаргыг зөвхөн явган хүний замаар баруун гараа барьж авч явах ёстой.
Гудамж хөндлөн гарахдаа заавал явган хүний гарцаар гарна, гарцын тэмдэггүй газар бол зөвхөн гудамжны уулзвараар явган хүний замын дагуу гарна.Yүнд аюулгүйн бүс, цагаанаар шатрын хөлөг шиг, эсвэл хөндлөн зураасаар будсан гарцыг ашиглах бөгөөд замын гарц тэмдэг, гэрэлтэх дохиог удирдлага болгоно.
Ганцаараа гудамж хөндлөн гарч чадахгүй байгаа настай буюу тахир дутуу хүмүүс дайралдвал та яаж ч яарч явлаа гэсэн туслах хэрэгтэй. Газар доогуур гарцтай байвал түүгээр гарах хэрэгтэй юм.
Зогсож байгаа тээврийн хэрэгсэл, бусад саадыг тойрч гарах болон юм муу харагдаж байгаа нөхцөлд онцгой анхааралтай байх хэрэгтэй.
Таньдаг хүнээ хараагүй юм шиг өнгөрөх, нүд буруулах, газар ширтэх, өөр тийшээ алсыг харах, эсвэл гудамжны нөгөө талд гарах нь соёлгүй явдал мөн.
Гудамжинд таньдаг хүмүүстэйгээ тааралдаад тэднийг чанга дуугаар холоос дуудаж болохгүй, харин та ганцаараа байвал тэдэн рүү явж очоорой.
Эрэгтэй хүн таньдаг хүнтэйгээ тааралдаад хамт яваа эмэгтэй хүнээс холдож болохгүй.Yнэхээр шаардлагатай бол түүнээс зөвшөөрөл авч түр холдож болно.
Гудамжинд зөрж өнгөрөх хүмүүсийг эргэж харах, тэдэнд шаардлага тавих нь зохимжгүй. Хүн хувцсаа буруу буюу эвгүй өмссөн байвал түүнийг танихгүй ч гэсэн түүнд энэ тухай аяархан хэл.
Дэлгүүр, эмийн болон бусад газар орохдоо гарч яваа хүмүүсийн дараа ороорой.
Хэрэв хэн нэгэн хүн ямар нэгэн зүйл унагаахыг харвал түүнийг эзэнд нь өгөөрэй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гудамжинд

Танилтайгаа уулзвал замын голд яриад зогсчих нь эвгүй. Огцом хөдөлж, гэнэт эргэхийг цээрлэх нь зөв. Яарч яваа болон эмэгтэйчүүд, өндөр настанд зам тавьж өгч бай.
Хэрвээ өөрөө яарч яваа бол бусдыг түлхээд байх хэрэггүй, хүмүүсийг аль болох шүргэхгүйгээр зай завсраар нь гарахыг бод.
Явган хүний замаар олноороо хэлхэлдэн явах хэрэггүй. Харин хоёр хоёроороо, эсвэл гурваараа хуваагдан явах нь зүйтэй.
Хосоороо явж байгаа бол эмэгтэй нь баруун гар талд, харин эрэгтэй нь цэргийн хүн бол эмэгтэй нь зүүн гар талд нь явдаг юм шүү.
Хэрвээ ганц ганцаараа цувран явах шаардлага гарвал эхлээд хүндэтгэл үзүүлбэл зохих ахмад настайгаа, эмэгтэйгээ урдаа гаргадаг. Гарахад төвөгтэй, барилгын материалаар хаагдсан, хальтиргаатай газар дайралдвал эхлээд эрэгтэй нь бусаддаа зам гаргаж түрүүнд нь явна.
Танил бүсгүйтэйгээ хамт явж байгаад сугадахыг хүсвэл эхлээд зөвшөөрөл авах хэрэгтэй.
Гар тээштэй эмэгтэй хүнд туслах хэрэгтэй. Гартаа тортой, ууттай юм бариад явахад эрэгтэйчүүлд ичээд байх зүйл ердөө ч үгүй.
Бороо орж байхад эмэгтэй хүн шүхрээ дэлгэвэл эрэгтэй нь шүхрийг авч дундаа барих ёстой.
Хүүхдийн тэрэг чаргыг зөвхөн явган хүний замаар баруун гараа барьж авч явах ёстой.
Гудамж хөндлөн гарахдаа заавал явган хүний гарцаар гарна, гарцын тэмдэггүй газар бол зөвхөн гудамжны уулзвараар явган хүний замын дагуу гарна.Yүнд аюулгүйн бүс, цагаанаар шатрын хөлөг шиг, эсвэл хөндлөн зураасаар будсан гарцыг ашиглах бөгөөд замын гарц тэмдэг, гэрэлтэх дохиог удирдлага болгоно.
Ганцаараа гудамж хөндлөн гарч чадахгүй байгаа настай буюу тахир дутуу хүмүүс дайралдвал та яаж ч яарч явлаа гэсэн туслах хэрэгтэй. Газар доогуур гарцтай байвал түүгээр гарах хэрэгтэй юм.
Зогсож байгаа тээврийн хэрэгсэл, бусад саадыг тойрч гарах болон юм муу харагдаж байгаа нөхцөлд онцгой анхааралтай байх хэрэгтэй.
Таньдаг хүнээ хараагүй юм шиг өнгөрөх, нүд буруулах, газар ширтэх, өөр тийшээ алсыг харах, эсвэл гудамжны нөгөө талд гарах нь соёлгүй явдал мөн.
Гудамжинд таньдаг хүмүүстэйгээ тааралдаад тэднийг чанга дуугаар холоос дуудаж болохгүй, харин та ганцаараа байвал тэдэн рүү явж очоорой.
Эрэгтэй хүн таньдаг хүнтэйгээ тааралдаад хамт яваа эмэгтэй хүнээс холдож болохгүй.Yнэхээр шаардлагатай бол түүнээс зөвшөөрөл авч түр холдож болно.
Гудамжинд зөрж өнгөрөх хүмүүсийг эргэж харах, тэдэнд шаардлага тавих нь зохимжгүй. Хүн хувцсаа буруу буюу эвгүй өмссөн байвал түүнийг танихгүй ч гэсэн түүнд энэ тухай аяархан хэл.
Дэлгүүр, эмийн болон бусад газар орохдоо гарч яваа хүмүүсийн дараа ороорой.
Хэрэв хэн нэгэн хүн ямар нэгэн зүйл унагаахыг харвал түүнийг эзэнд нь өгөөрэй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гудамжинд

Танилтайгаа уулзвал замын голд яриад зогсчих нь эвгүй. Огцом хөдөлж, гэнэт эргэхийг цээрлэх нь зөв. Яарч яваа болон эмэгтэйчүүд, өндөр настанд зам тавьж өгч бай.
Хэрвээ өөрөө яарч яваа бол бусдыг түлхээд байх хэрэггүй, хүмүүсийг аль болох шүргэхгүйгээр зай завсраар нь гарахыг бод.
Явган хүний замаар олноороо хэлхэлдэн явах хэрэггүй. Харин хоёр хоёроороо, эсвэл гурваараа хуваагдан явах нь зүйтэй.
Хосоороо явж байгаа бол эмэгтэй нь баруун гар талд, харин эрэгтэй нь цэргийн хүн бол эмэгтэй нь зүүн гар талд нь явдаг юм шүү.
Хэрвээ ганц ганцаараа цувран явах шаардлага гарвал эхлээд хүндэтгэл үзүүлбэл зохих ахмад настайгаа, эмэгтэйгээ урдаа гаргадаг. Гарахад төвөгтэй, барилгын материалаар хаагдсан, хальтиргаатай газар дайралдвал эхлээд эрэгтэй нь бусаддаа зам гаргаж түрүүнд нь явна.
Танил бүсгүйтэйгээ хамт явж байгаад сугадахыг хүсвэл эхлээд зөвшөөрөл авах хэрэгтэй.
Гар тээштэй эмэгтэй хүнд туслах хэрэгтэй. Гартаа тортой, ууттай юм бариад явахад эрэгтэйчүүлд ичээд байх зүйл ердөө ч үгүй.
Бороо орж байхад эмэгтэй хүн шүхрээ дэлгэвэл эрэгтэй нь шүхрийг авч дундаа барих ёстой.
Хүүхдийн тэрэг чаргыг зөвхөн явган хүний замаар баруун гараа барьж авч явах ёстой.
Гудамж хөндлөн гарахдаа заавал явган хүний гарцаар гарна, гарцын тэмдэггүй газар бол зөвхөн гудамжны уулзвараар явган хүний замын дагуу гарна.Yүнд аюулгүйн бүс, цагаанаар шатрын хөлөг шиг, эсвэл хөндлөн зураасаар будсан гарцыг ашиглах бөгөөд замын гарц тэмдэг, гэрэлтэх дохиог удирдлага болгоно.
Ганцаараа гудамж хөндлөн гарч чадахгүй байгаа настай буюу тахир дутуу хүмүүс дайралдвал та яаж ч яарч явлаа гэсэн туслах хэрэгтэй. Газар доогуур гарцтай байвал түүгээр гарах хэрэгтэй юм.
Зогсож байгаа тээврийн хэрэгсэл, бусад саадыг тойрч гарах болон юм муу харагдаж байгаа нөхцөлд онцгой анхааралтай байх хэрэгтэй.
Таньдаг хүнээ хараагүй юм шиг өнгөрөх, нүд буруулах, газар ширтэх, өөр тийшээ алсыг харах, эсвэл гудамжны нөгөө талд гарах нь соёлгүй явдал мөн.
Гудамжинд таньдаг хүмүүстэйгээ тааралдаад тэднийг чанга дуугаар холоос дуудаж болохгүй, харин та ганцаараа байвал тэдэн рүү явж очоорой.
Эрэгтэй хүн таньдаг хүнтэйгээ тааралдаад хамт яваа эмэгтэй хүнээс холдож болохгүй.Yнэхээр шаардлагатай бол түүнээс зөвшөөрөл авч түр холдож болно.
Гудамжинд зөрж өнгөрөх хүмүүсийг эргэж харах, тэдэнд шаардлага тавих нь зохимжгүй. Хүн хувцсаа буруу буюу эвгүй өмссөн байвал түүнийг танихгүй ч гэсэн түүнд энэ тухай аяархан хэл.
Дэлгүүр, эмийн болон бусад газар орохдоо гарч яваа хүмүүсийн дараа ороорой.
Хэрэв хэн нэгэн хүн ямар нэгэн зүйл унагаахыг харвал түүнийг эзэнд нь өгөөрэй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button