Холестерин хамгийн атаат дайсан

Цусан дахь холестерины найрлага нь ихэссэн эрчүүдийн янаг амрагийн харилцаа бэрхшээлтэй тулгарах юм уу, эсвэл огт байхгүй болдог. Yүний учир нь холестерин цусны хангамжийг муутгаж, эр эрхтний эд эсийн уян налирхай чанарыг бууруулдагтай холбоотой. Тийм болохоор эр хүний зүрхэнд ходоодоор нь дамжиж хүрдэг мэтээр нотлох нь дэмий хэрэг юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Холестерин хамгийн атаат дайсан

Цусан дахь холестерины найрлага нь ихэссэн эрчүүдийн янаг амрагийн харилцаа бэрхшээлтэй тулгарах юм уу, эсвэл огт байхгүй болдог. Yүний учир нь холестерин цусны хангамжийг муутгаж, эр эрхтний эд эсийн уян налирхай чанарыг бууруулдагтай холбоотой. Тийм болохоор эр хүний зүрхэнд ходоодоор нь дамжиж хүрдэг мэтээр нотлох нь дэмий хэрэг юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Холестерин хамгийн атаат дайсан

Цусан дахь холестерины найрлага нь ихэссэн эрчүүдийн янаг амрагийн харилцаа бэрхшээлтэй тулгарах юм уу, эсвэл огт байхгүй болдог. Yүний учир нь холестерин цусны хангамжийг муутгаж, эр эрхтний эд эсийн уян налирхай чанарыг бууруулдагтай холбоотой. Тийм болохоор эр хүний зүрхэнд ходоодоор нь дамжиж хүрдэг мэтээр нотлох нь дэмий хэрэг юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Холестерин хамгийн атаат дайсан

Цусан дахь холестерины найрлага нь ихэссэн эрчүүдийн янаг амрагийн харилцаа бэрхшээлтэй тулгарах юм уу, эсвэл огт байхгүй болдог. Yүний учир нь холестерин цусны хангамжийг муутгаж, эр эрхтний эд эсийн уян налирхай чанарыг бууруулдагтай холбоотой. Тийм болохоор эр хүний зүрхэнд ходоодоор нь дамжиж хүрдэг мэтээр нотлох нь дэмий хэрэг юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button