Нулимс тайвшрал авчирдаг

Эрдэмтэд нулимсны бүтцийг судалж лейпинткефалин ба пропатин гэдэг хоёр бодис ялгаж авсан байна. Энэ хоёр бодис нь гагцхүү сэтгэл хямрал үеийн нулимсанд байх бөгөөд сонигино хэрчихэд гардаг нулимсанд байсангүй. Тэгэхээр нулимс, хөлс нь амьсгалаар гадагшлах агаарын адил бие махбодийн хордлого тайлахад тусалдаг байна.
Зарим эрдэмтэд нулимсыг шээс, цусны адил шинжилж, өвчнийг оношлоход хэрэглэж болно гэж үзэж байна. Нүдний гадна өнгийн дээд жижиг булчирхайд нулимс үүсч тэр нь нүд цавчих тоолонгоор нүдний эвэрлэг бүрхүүлийг чигйлэдэг. Нүд цавчлах нь гадны хог шороо, цочроогч зүйлсээс нүдийг хамгаалдаг. Уйлах үед гарах дуу хоолой, хөдөлгөөн нь өвчин бүрт адилгүй. Энэ нь хэлд ороогүй хүүхдийн өвчнийг танихад тустай. Хүүхэд өвдсөн үедээ өндөр, тасалданги дуугаар уйлдаг байна. Мөн эрчүүд эмэгтэйчүүдээс тав дахин бага уйлдаг. Тиймээс сэтгэл хямралын өвчнөөр өвдөх нь элбэг. Тэгэхээр уйлах нь бие махбодийн байвал зохих урвал учраас огт уйлахгүй байх нь эрүүл мэндэд сайнгүй юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нулимс тайвшрал авчирдаг

Эрдэмтэд нулимсны бүтцийг судалж лейпинткефалин ба пропатин гэдэг хоёр бодис ялгаж авсан байна. Энэ хоёр бодис нь гагцхүү сэтгэл хямрал үеийн нулимсанд байх бөгөөд сонигино хэрчихэд гардаг нулимсанд байсангүй. Тэгэхээр нулимс, хөлс нь амьсгалаар гадагшлах агаарын адил бие махбодийн хордлого тайлахад тусалдаг байна.
Зарим эрдэмтэд нулимсыг шээс, цусны адил шинжилж, өвчнийг оношлоход хэрэглэж болно гэж үзэж байна. Нүдний гадна өнгийн дээд жижиг булчирхайд нулимс үүсч тэр нь нүд цавчих тоолонгоор нүдний эвэрлэг бүрхүүлийг чигйлэдэг. Нүд цавчлах нь гадны хог шороо, цочроогч зүйлсээс нүдийг хамгаалдаг. Уйлах үед гарах дуу хоолой, хөдөлгөөн нь өвчин бүрт адилгүй. Энэ нь хэлд ороогүй хүүхдийн өвчнийг танихад тустай. Хүүхэд өвдсөн үедээ өндөр, тасалданги дуугаар уйлдаг байна. Мөн эрчүүд эмэгтэйчүүдээс тав дахин бага уйлдаг. Тиймээс сэтгэл хямралын өвчнөөр өвдөх нь элбэг. Тэгэхээр уйлах нь бие махбодийн байвал зохих урвал учраас огт уйлахгүй байх нь эрүүл мэндэд сайнгүй юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нулимс тайвшрал авчирдаг

Эрдэмтэд нулимсны бүтцийг судалж лейпинткефалин ба пропатин гэдэг хоёр бодис ялгаж авсан байна. Энэ хоёр бодис нь гагцхүү сэтгэл хямрал үеийн нулимсанд байх бөгөөд сонигино хэрчихэд гардаг нулимсанд байсангүй. Тэгэхээр нулимс, хөлс нь амьсгалаар гадагшлах агаарын адил бие махбодийн хордлого тайлахад тусалдаг байна.
Зарим эрдэмтэд нулимсыг шээс, цусны адил шинжилж, өвчнийг оношлоход хэрэглэж болно гэж үзэж байна. Нүдний гадна өнгийн дээд жижиг булчирхайд нулимс үүсч тэр нь нүд цавчих тоолонгоор нүдний эвэрлэг бүрхүүлийг чигйлэдэг. Нүд цавчлах нь гадны хог шороо, цочроогч зүйлсээс нүдийг хамгаалдаг. Уйлах үед гарах дуу хоолой, хөдөлгөөн нь өвчин бүрт адилгүй. Энэ нь хэлд ороогүй хүүхдийн өвчнийг танихад тустай. Хүүхэд өвдсөн үедээ өндөр, тасалданги дуугаар уйлдаг байна. Мөн эрчүүд эмэгтэйчүүдээс тав дахин бага уйлдаг. Тиймээс сэтгэл хямралын өвчнөөр өвдөх нь элбэг. Тэгэхээр уйлах нь бие махбодийн байвал зохих урвал учраас огт уйлахгүй байх нь эрүүл мэндэд сайнгүй юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нулимс тайвшрал авчирдаг

Эрдэмтэд нулимсны бүтцийг судалж лейпинткефалин ба пропатин гэдэг хоёр бодис ялгаж авсан байна. Энэ хоёр бодис нь гагцхүү сэтгэл хямрал үеийн нулимсанд байх бөгөөд сонигино хэрчихэд гардаг нулимсанд байсангүй. Тэгэхээр нулимс, хөлс нь амьсгалаар гадагшлах агаарын адил бие махбодийн хордлого тайлахад тусалдаг байна.
Зарим эрдэмтэд нулимсыг шээс, цусны адил шинжилж, өвчнийг оношлоход хэрэглэж болно гэж үзэж байна. Нүдний гадна өнгийн дээд жижиг булчирхайд нулимс үүсч тэр нь нүд цавчих тоолонгоор нүдний эвэрлэг бүрхүүлийг чигйлэдэг. Нүд цавчлах нь гадны хог шороо, цочроогч зүйлсээс нүдийг хамгаалдаг. Уйлах үед гарах дуу хоолой, хөдөлгөөн нь өвчин бүрт адилгүй. Энэ нь хэлд ороогүй хүүхдийн өвчнийг танихад тустай. Хүүхэд өвдсөн үедээ өндөр, тасалданги дуугаар уйлдаг байна. Мөн эрчүүд эмэгтэйчүүдээс тав дахин бага уйлдаг. Тиймээс сэтгэл хямралын өвчнөөр өвдөх нь элбэг. Тэгэхээр уйлах нь бие махбодийн байвал зохих урвал учраас огт уйлахгүй байх нь эрүүл мэндэд сайнгүй юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button