Төмсөг хавдахад уран шувууны үүр тустай

Харин эрчүүддээ зөвлөхөд төмсөгний хавдрыг буулгах хамгийн энгийн зүйл бол уран шувууны үүр гэнэ. Уран шувууны үүрийг архинд дэвтээж төмсөгөн дээрээ тавьж боовол хавдсан төмсөг нь дорхноо л эдгэдэг гэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Төмсөг хавдахад уран шувууны үүр тустай

Харин эрчүүддээ зөвлөхөд төмсөгний хавдрыг буулгах хамгийн энгийн зүйл бол уран шувууны үүр гэнэ. Уран шувууны үүрийг архинд дэвтээж төмсөгөн дээрээ тавьж боовол хавдсан төмсөг нь дорхноо л эдгэдэг гэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Төмсөг хавдахад уран шувууны үүр тустай

Харин эрчүүддээ зөвлөхөд төмсөгний хавдрыг буулгах хамгийн энгийн зүйл бол уран шувууны үүр гэнэ. Уран шувууны үүрийг архинд дэвтээж төмсөгөн дээрээ тавьж боовол хавдсан төмсөг нь дорхноо л эдгэдэг гэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Төмсөг хавдахад уран шувууны үүр тустай

Харин эрчүүддээ зөвлөхөд төмсөгний хавдрыг буулгах хамгийн энгийн зүйл бол уран шувууны үүр гэнэ. Уран шувууны үүрийг архинд дэвтээж төмсөгөн дээрээ тавьж боовол хавдсан төмсөг нь дорхноо л эдгэдэг гэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button