Yнэртэхэд л хангалттай

Ванилийн үнэр шингээсэн тусгай наалтуурыг хэсэг өвчтөний гарын алганд нааж сар ажигласны эцэст Английн эрдэмтэд энэхүү үр дүнд хүрчээ.
Туршилтын үеэр тэдэнд шоколад идэх хүсэл жирийн үеийнхээс бага байсан гэжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Yнэртэхэд л хангалттай

Ванилийн үнэр шингээсэн тусгай наалтуурыг хэсэг өвчтөний гарын алганд нааж сар ажигласны эцэст Английн эрдэмтэд энэхүү үр дүнд хүрчээ.
Туршилтын үеэр тэдэнд шоколад идэх хүсэл жирийн үеийнхээс бага байсан гэжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Yнэртэхэд л хангалттай

Ванилийн үнэр шингээсэн тусгай наалтуурыг хэсэг өвчтөний гарын алганд нааж сар ажигласны эцэст Английн эрдэмтэд энэхүү үр дүнд хүрчээ.
Туршилтын үеэр тэдэнд шоколад идэх хүсэл жирийн үеийнхээс бага байсан гэжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Yнэртэхэд л хангалттай

Ванилийн үнэр шингээсэн тусгай наалтуурыг хэсэг өвчтөний гарын алганд нааж сар ажигласны эцэст Английн эрдэмтэд энэхүү үр дүнд хүрчээ.
Туршилтын үеэр тэдэнд шоколад идэх хүсэл жирийн үеийнхээс бага байсан гэжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button