Хүрэн манжингийн увидас

-Цусны даралтыг багасгана
-Цусан дахь холестрений хэмжээг бууруулна
-Ходоод гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөнийг сайжруулна
-Өтгөн хаталтаас урьдчилан сэргийлнэ
-Цус төлжүүлэх ба цусны судсыгбэхжүүлнэ
-Судас хатуурахаас урьдчилан сэргийлнэ
-Бамбай булчирхайн өвчнөөс урьдчилан сэргийлнэ
-Хоол боловсруулах эрхтний үйл ажиллагааг сайжруулан холны дуршлыг нэмэгдүүлнэ
-Цөс тогтонгиших, өтгөрөхөөс урьдчилан сэргийлнэ
-Хорт хавдрын өсөлтийг зогсоох зорилгоор хүрэн манжинг хэрэглэж болно.

Хэрэглэхэд хориглох заалт
-Сахарын шижин өвчний үед
-Давсаг чулуужих өвчний үед
-Шээсэнд оксалат илэрсэн үед
-Цусанд фосфотур сахарын хэмжээ ихэссэн үед хэрэглэж болохгүй.

Хэрэглэх заавар
-Хоол боловсруулах замын өвчний үед 5-6 удаа хоол идэхээс 10-15 минутын өмнө 1/2 стаканаар нэг сарын турш ууж хэрэглэнэ.
-Цус тогтонгиших, шамбарам өвчний үед шүүсийг 11 шингэлээд өдөрт 100-200 мл-ийг 1-3 удаа 2-3 сарын турш хэрэглэнэ.
-Цус багадах, өтгөн хатах, элэг цөсний хүүдийн өвчлөлийн үед 1-2 сарын турш шар лууван, хүрэн манжинг 11 харьцаатайгаар хоолны халбагаар өдөрт 1-2 удаа хэрэглэнэ.
-Ходоод гэдэсний шархлаа өвчний үед хоол идэхээс 20-30 минутын өмнө өдөрт 3 удаа 1/2 стаканаар ууж хэрэглэнэ.
-Хорт хавдрын үед шүүсийг удаан хугацааны туршид өдөрт 100-120 мл-ийг ууж хэрэглэнэ.
-Архаг цус багадалтын үед улаан лууван, шар лууван, хүрэн манжинг 111 хэмжээтэй хэрэглэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хүрэн манжингийн увидас

-Цусны даралтыг багасгана
-Цусан дахь холестрений хэмжээг бууруулна
-Ходоод гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөнийг сайжруулна
-Өтгөн хаталтаас урьдчилан сэргийлнэ
-Цус төлжүүлэх ба цусны судсыгбэхжүүлнэ
-Судас хатуурахаас урьдчилан сэргийлнэ
-Бамбай булчирхайн өвчнөөс урьдчилан сэргийлнэ
-Хоол боловсруулах эрхтний үйл ажиллагааг сайжруулан холны дуршлыг нэмэгдүүлнэ
-Цөс тогтонгиших, өтгөрөхөөс урьдчилан сэргийлнэ
-Хорт хавдрын өсөлтийг зогсоох зорилгоор хүрэн манжинг хэрэглэж болно.

Хэрэглэхэд хориглох заалт
-Сахарын шижин өвчний үед
-Давсаг чулуужих өвчний үед
-Шээсэнд оксалат илэрсэн үед
-Цусанд фосфотур сахарын хэмжээ ихэссэн үед хэрэглэж болохгүй.

Хэрэглэх заавар
-Хоол боловсруулах замын өвчний үед 5-6 удаа хоол идэхээс 10-15 минутын өмнө 1/2 стаканаар нэг сарын турш ууж хэрэглэнэ.
-Цус тогтонгиших, шамбарам өвчний үед шүүсийг 11 шингэлээд өдөрт 100-200 мл-ийг 1-3 удаа 2-3 сарын турш хэрэглэнэ.
-Цус багадах, өтгөн хатах, элэг цөсний хүүдийн өвчлөлийн үед 1-2 сарын турш шар лууван, хүрэн манжинг 11 харьцаатайгаар хоолны халбагаар өдөрт 1-2 удаа хэрэглэнэ.
-Ходоод гэдэсний шархлаа өвчний үед хоол идэхээс 20-30 минутын өмнө өдөрт 3 удаа 1/2 стаканаар ууж хэрэглэнэ.
-Хорт хавдрын үед шүүсийг удаан хугацааны туршид өдөрт 100-120 мл-ийг ууж хэрэглэнэ.
-Архаг цус багадалтын үед улаан лууван, шар лууван, хүрэн манжинг 111 хэмжээтэй хэрэглэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хүрэн манжингийн увидас

-Цусны даралтыг багасгана
-Цусан дахь холестрений хэмжээг бууруулна
-Ходоод гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөнийг сайжруулна
-Өтгөн хаталтаас урьдчилан сэргийлнэ
-Цус төлжүүлэх ба цусны судсыгбэхжүүлнэ
-Судас хатуурахаас урьдчилан сэргийлнэ
-Бамбай булчирхайн өвчнөөс урьдчилан сэргийлнэ
-Хоол боловсруулах эрхтний үйл ажиллагааг сайжруулан холны дуршлыг нэмэгдүүлнэ
-Цөс тогтонгиших, өтгөрөхөөс урьдчилан сэргийлнэ
-Хорт хавдрын өсөлтийг зогсоох зорилгоор хүрэн манжинг хэрэглэж болно.

Хэрэглэхэд хориглох заалт
-Сахарын шижин өвчний үед
-Давсаг чулуужих өвчний үед
-Шээсэнд оксалат илэрсэн үед
-Цусанд фосфотур сахарын хэмжээ ихэссэн үед хэрэглэж болохгүй.

Хэрэглэх заавар
-Хоол боловсруулах замын өвчний үед 5-6 удаа хоол идэхээс 10-15 минутын өмнө 1/2 стаканаар нэг сарын турш ууж хэрэглэнэ.
-Цус тогтонгиших, шамбарам өвчний үед шүүсийг 11 шингэлээд өдөрт 100-200 мл-ийг 1-3 удаа 2-3 сарын турш хэрэглэнэ.
-Цус багадах, өтгөн хатах, элэг цөсний хүүдийн өвчлөлийн үед 1-2 сарын турш шар лууван, хүрэн манжинг 11 харьцаатайгаар хоолны халбагаар өдөрт 1-2 удаа хэрэглэнэ.
-Ходоод гэдэсний шархлаа өвчний үед хоол идэхээс 20-30 минутын өмнө өдөрт 3 удаа 1/2 стаканаар ууж хэрэглэнэ.
-Хорт хавдрын үед шүүсийг удаан хугацааны туршид өдөрт 100-120 мл-ийг ууж хэрэглэнэ.
-Архаг цус багадалтын үед улаан лууван, шар лууван, хүрэн манжинг 111 хэмжээтэй хэрэглэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хүрэн манжингийн увидас

-Цусны даралтыг багасгана
-Цусан дахь холестрений хэмжээг бууруулна
-Ходоод гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөнийг сайжруулна
-Өтгөн хаталтаас урьдчилан сэргийлнэ
-Цус төлжүүлэх ба цусны судсыгбэхжүүлнэ
-Судас хатуурахаас урьдчилан сэргийлнэ
-Бамбай булчирхайн өвчнөөс урьдчилан сэргийлнэ
-Хоол боловсруулах эрхтний үйл ажиллагааг сайжруулан холны дуршлыг нэмэгдүүлнэ
-Цөс тогтонгиших, өтгөрөхөөс урьдчилан сэргийлнэ
-Хорт хавдрын өсөлтийг зогсоох зорилгоор хүрэн манжинг хэрэглэж болно.

Хэрэглэхэд хориглох заалт
-Сахарын шижин өвчний үед
-Давсаг чулуужих өвчний үед
-Шээсэнд оксалат илэрсэн үед
-Цусанд фосфотур сахарын хэмжээ ихэссэн үед хэрэглэж болохгүй.

Хэрэглэх заавар
-Хоол боловсруулах замын өвчний үед 5-6 удаа хоол идэхээс 10-15 минутын өмнө 1/2 стаканаар нэг сарын турш ууж хэрэглэнэ.
-Цус тогтонгиших, шамбарам өвчний үед шүүсийг 11 шингэлээд өдөрт 100-200 мл-ийг 1-3 удаа 2-3 сарын турш хэрэглэнэ.
-Цус багадах, өтгөн хатах, элэг цөсний хүүдийн өвчлөлийн үед 1-2 сарын турш шар лууван, хүрэн манжинг 11 харьцаатайгаар хоолны халбагаар өдөрт 1-2 удаа хэрэглэнэ.
-Ходоод гэдэсний шархлаа өвчний үед хоол идэхээс 20-30 минутын өмнө өдөрт 3 удаа 1/2 стаканаар ууж хэрэглэнэ.
-Хорт хавдрын үед шүүсийг удаан хугацааны туршид өдөрт 100-120 мл-ийг ууж хэрэглэнэ.
-Архаг цус багадалтын үед улаан лууван, шар лууван, хүрэн манжинг 111 хэмжээтэй хэрэглэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button