Гэрийн хувцас

Гадаа гудамжинд гоё сайхан хувцаслаад гэртээ аль муугаа өмсөх заншил хаа ч үгүй. Хүн гэрт ч, гадаа ч үзэмжтэй цэвэр хувцаслах нь зүйтэй юм. Гэртээ хиртэй хувцастай, цэвэрч нямбай бус байх нь хүүхдүүдэд муу нөлөө үзүүлж, тэдний өмнө нэр хүндээ унагаж байгаа хэрэг юм.
Бид гэртээ ажиллаж амардаг. Иймээс гэрийн хувцас нь ажиллах, амрах аль аль тохиолдолд бие эвтэй, дулаан хүйтний байдалд тохирсон байх хэрэгтэй. Гэрийн хувцас цөөн байж болох боловч хэрэгцээт зүйл заавал байх нь зүйтэй. Yүнд зун, өвлийн улиралд зориулсан зузаан нимгэн хоёр янзын халат, хормогч ордог. Халат нь даашинзтай аль болохоор төстэй боловч тайлж өмсөхөд амрыг бодож урдаа задгай, товчтой, бас халаастай байвал зүгээр.
Хүүхдүүд хичээлээсээ ирээд өмсөхөөр бие барихгүй, чөлөөтэй гэрийн хувцастай байх ёстой. Гэрийн ажил хийхэд зориулж бас хормогчтой байх нь зүгээр.
Гэрийн хувцас бас өөр хэлбэртэй ч байж болох юм. Зарим эзэгтэй нар өмд цамцтай байх нь цонх шал угааж цэвэрлэгээ хийж байхад тохиромжтой гэж үздэг.
Өглөө босонгуут нөмрөх хөнгөн, гоёмсог халат байхад бас аятайхан. Мөн усанд ороод гарахдаа биеэ ороох дулаан зузаан материалаар хийсэн халхгар халат байхад илүүдэхгүй. Гэвч халат ямар ч сайхан байлаа гэсэн зочин ирэхэд гэрийн хувцастайгаа хүлээн авах нь тохиромжгүй. Иймд гэртээ хүн ирэхэд өмсөх аятайхан даашинз байхад ер илүүдэхгүй билээ.
Гэртээ гоё сайхан хувцаслаж байцгаая, хүүхнүүд ээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гэрийн хувцас

Гадаа гудамжинд гоё сайхан хувцаслаад гэртээ аль муугаа өмсөх заншил хаа ч үгүй. Хүн гэрт ч, гадаа ч үзэмжтэй цэвэр хувцаслах нь зүйтэй юм. Гэртээ хиртэй хувцастай, цэвэрч нямбай бус байх нь хүүхдүүдэд муу нөлөө үзүүлж, тэдний өмнө нэр хүндээ унагаж байгаа хэрэг юм.
Бид гэртээ ажиллаж амардаг. Иймээс гэрийн хувцас нь ажиллах, амрах аль аль тохиолдолд бие эвтэй, дулаан хүйтний байдалд тохирсон байх хэрэгтэй. Гэрийн хувцас цөөн байж болох боловч хэрэгцээт зүйл заавал байх нь зүйтэй. Yүнд зун, өвлийн улиралд зориулсан зузаан нимгэн хоёр янзын халат, хормогч ордог. Халат нь даашинзтай аль болохоор төстэй боловч тайлж өмсөхөд амрыг бодож урдаа задгай, товчтой, бас халаастай байвал зүгээр.
Хүүхдүүд хичээлээсээ ирээд өмсөхөөр бие барихгүй, чөлөөтэй гэрийн хувцастай байх ёстой. Гэрийн ажил хийхэд зориулж бас хормогчтой байх нь зүгээр.
Гэрийн хувцас бас өөр хэлбэртэй ч байж болох юм. Зарим эзэгтэй нар өмд цамцтай байх нь цонх шал угааж цэвэрлэгээ хийж байхад тохиромжтой гэж үздэг.
Өглөө босонгуут нөмрөх хөнгөн, гоёмсог халат байхад бас аятайхан. Мөн усанд ороод гарахдаа биеэ ороох дулаан зузаан материалаар хийсэн халхгар халат байхад илүүдэхгүй. Гэвч халат ямар ч сайхан байлаа гэсэн зочин ирэхэд гэрийн хувцастайгаа хүлээн авах нь тохиромжгүй. Иймд гэртээ хүн ирэхэд өмсөх аятайхан даашинз байхад ер илүүдэхгүй билээ.
Гэртээ гоё сайхан хувцаслаж байцгаая, хүүхнүүд ээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гэрийн хувцас

Гадаа гудамжинд гоё сайхан хувцаслаад гэртээ аль муугаа өмсөх заншил хаа ч үгүй. Хүн гэрт ч, гадаа ч үзэмжтэй цэвэр хувцаслах нь зүйтэй юм. Гэртээ хиртэй хувцастай, цэвэрч нямбай бус байх нь хүүхдүүдэд муу нөлөө үзүүлж, тэдний өмнө нэр хүндээ унагаж байгаа хэрэг юм.
Бид гэртээ ажиллаж амардаг. Иймээс гэрийн хувцас нь ажиллах, амрах аль аль тохиолдолд бие эвтэй, дулаан хүйтний байдалд тохирсон байх хэрэгтэй. Гэрийн хувцас цөөн байж болох боловч хэрэгцээт зүйл заавал байх нь зүйтэй. Yүнд зун, өвлийн улиралд зориулсан зузаан нимгэн хоёр янзын халат, хормогч ордог. Халат нь даашинзтай аль болохоор төстэй боловч тайлж өмсөхөд амрыг бодож урдаа задгай, товчтой, бас халаастай байвал зүгээр.
Хүүхдүүд хичээлээсээ ирээд өмсөхөөр бие барихгүй, чөлөөтэй гэрийн хувцастай байх ёстой. Гэрийн ажил хийхэд зориулж бас хормогчтой байх нь зүгээр.
Гэрийн хувцас бас өөр хэлбэртэй ч байж болох юм. Зарим эзэгтэй нар өмд цамцтай байх нь цонх шал угааж цэвэрлэгээ хийж байхад тохиромжтой гэж үздэг.
Өглөө босонгуут нөмрөх хөнгөн, гоёмсог халат байхад бас аятайхан. Мөн усанд ороод гарахдаа биеэ ороох дулаан зузаан материалаар хийсэн халхгар халат байхад илүүдэхгүй. Гэвч халат ямар ч сайхан байлаа гэсэн зочин ирэхэд гэрийн хувцастайгаа хүлээн авах нь тохиромжгүй. Иймд гэртээ хүн ирэхэд өмсөх аятайхан даашинз байхад ер илүүдэхгүй билээ.
Гэртээ гоё сайхан хувцаслаж байцгаая, хүүхнүүд ээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гэрийн хувцас

Гадаа гудамжинд гоё сайхан хувцаслаад гэртээ аль муугаа өмсөх заншил хаа ч үгүй. Хүн гэрт ч, гадаа ч үзэмжтэй цэвэр хувцаслах нь зүйтэй юм. Гэртээ хиртэй хувцастай, цэвэрч нямбай бус байх нь хүүхдүүдэд муу нөлөө үзүүлж, тэдний өмнө нэр хүндээ унагаж байгаа хэрэг юм.
Бид гэртээ ажиллаж амардаг. Иймээс гэрийн хувцас нь ажиллах, амрах аль аль тохиолдолд бие эвтэй, дулаан хүйтний байдалд тохирсон байх хэрэгтэй. Гэрийн хувцас цөөн байж болох боловч хэрэгцээт зүйл заавал байх нь зүйтэй. Yүнд зун, өвлийн улиралд зориулсан зузаан нимгэн хоёр янзын халат, хормогч ордог. Халат нь даашинзтай аль болохоор төстэй боловч тайлж өмсөхөд амрыг бодож урдаа задгай, товчтой, бас халаастай байвал зүгээр.
Хүүхдүүд хичээлээсээ ирээд өмсөхөөр бие барихгүй, чөлөөтэй гэрийн хувцастай байх ёстой. Гэрийн ажил хийхэд зориулж бас хормогчтой байх нь зүгээр.
Гэрийн хувцас бас өөр хэлбэртэй ч байж болох юм. Зарим эзэгтэй нар өмд цамцтай байх нь цонх шал угааж цэвэрлэгээ хийж байхад тохиромжтой гэж үздэг.
Өглөө босонгуут нөмрөх хөнгөн, гоёмсог халат байхад бас аятайхан. Мөн усанд ороод гарахдаа биеэ ороох дулаан зузаан материалаар хийсэн халхгар халат байхад илүүдэхгүй. Гэвч халат ямар ч сайхан байлаа гэсэн зочин ирэхэд гэрийн хувцастайгаа хүлээн авах нь тохиромжгүй. Иймд гэртээ хүн ирэхэд өмсөх аятайхан даашинз байхад ер илүүдэхгүй билээ.
Гэртээ гоё сайхан хувцаслаж байцгаая, хүүхнүүд ээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button