Ширээ засах нь

-Талхтай тавгийг гол тавагны яг зүүн талд, нэг хүнийхээр бэлтгэж тавьсан зууш, салатыг гол тавагны зүүн талд боловч ширээний ирмэгээс нэлээн зайтай тавих ёстой.
-Хутгыг гол тавагны баруун талд таваг руу ирээр нь харуулан, сэрээг зүүн талд нь үзүүрийг нь дээш харуулан байрлуулна. Загасанд зориулсан хутгыг халуун хоолонд зориулсан хутганы баруун талд, хэрвээ хоолноос өмнө зууш, салат өгөх бол түүнд зориулсан хутга, сэрээг хамгийн захад нь тавьдаг. Тэдгээр нь халуун хоолонд зориулсан хутга сэрээнээс хэмжээгээр бага байх ёстой.
-Халбагыг хонхорхойг нь дээш харуулан тавина. Шөл болон амттанд зориулсан халбагыг ширээний ирмэгтэй зэрэгцээ байхаар байрлуулах бөгөөд халбаганы иш нь баруун тийш чигтэй байх ёстой. Шөлний халбагыг гол тавагны зүүн, хутганы баруун талд тавиарай.
-Таваглаж тавьдаггүй бүх төрлийн хоолонд халбага, сэрээ, хавчаар, хутгуур зэргийг тавина. Тосыг гич, давсны адил зориулалтын халбага, хутганы хамт тавих ёстой.
-Хачиртай болон халуун хоолыг халбага, сэрээтэй нь хамт өгнө. Хэрвээ тусгай хачиргүй бол ердийн байдлаар ширээг засна.
-Шилэн аягыг бүх хоолны хэрэгслийн баруун хойно нь тавина. Цай, кофе, какао, сүүг жижиг тавган дээр тавьж өгдөг.
-Шар айрганд зориулсан шилэн аягыг шилэн, хуванцар, төмөр, өнгөлсөн тусгай тавиур дээр тавина. Шар айрагны бариулта йтом шиүлэн аяга гэрийн нөхцөлд тохиромжгүй бөгөөд гагцхүү зориулалтын цэнгээний газарт хэрэглэнэ.
-Сэрүүн ундаа, жимсний шүүс, хийжүүлсэн ундаанд зориулалтын болон шилэн бүрхүүл мэт хэлбэртэй шилэн аяга хэрэглэнэ.
-Хундагыг эгнээний хамгийн баруун талд юм уу, хагас тойрог маягаар өрж тавьдаг. Хундагыг тавьж байхдаа халбага авахад төвөггүй байхаар тохируулах ёстой шүү. Хэрвээ ширээн дээр янз бүрийн ундаа байвал хундаганууд ч түүндээ тохирсон олон янз байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ширээ засах нь

-Талхтай тавгийг гол тавагны яг зүүн талд, нэг хүнийхээр бэлтгэж тавьсан зууш, салатыг гол тавагны зүүн талд боловч ширээний ирмэгээс нэлээн зайтай тавих ёстой.
-Хутгыг гол тавагны баруун талд таваг руу ирээр нь харуулан, сэрээг зүүн талд нь үзүүрийг нь дээш харуулан байрлуулна. Загасанд зориулсан хутгыг халуун хоолонд зориулсан хутганы баруун талд, хэрвээ хоолноос өмнө зууш, салат өгөх бол түүнд зориулсан хутга, сэрээг хамгийн захад нь тавьдаг. Тэдгээр нь халуун хоолонд зориулсан хутга сэрээнээс хэмжээгээр бага байх ёстой.
-Халбагыг хонхорхойг нь дээш харуулан тавина. Шөл болон амттанд зориулсан халбагыг ширээний ирмэгтэй зэрэгцээ байхаар байрлуулах бөгөөд халбаганы иш нь баруун тийш чигтэй байх ёстой. Шөлний халбагыг гол тавагны зүүн, хутганы баруун талд тавиарай.
-Таваглаж тавьдаггүй бүх төрлийн хоолонд халбага, сэрээ, хавчаар, хутгуур зэргийг тавина. Тосыг гич, давсны адил зориулалтын халбага, хутганы хамт тавих ёстой.
-Хачиртай болон халуун хоолыг халбага, сэрээтэй нь хамт өгнө. Хэрвээ тусгай хачиргүй бол ердийн байдлаар ширээг засна.
-Шилэн аягыг бүх хоолны хэрэгслийн баруун хойно нь тавина. Цай, кофе, какао, сүүг жижиг тавган дээр тавьж өгдөг.
-Шар айрганд зориулсан шилэн аягыг шилэн, хуванцар, төмөр, өнгөлсөн тусгай тавиур дээр тавина. Шар айрагны бариулта йтом шиүлэн аяга гэрийн нөхцөлд тохиромжгүй бөгөөд гагцхүү зориулалтын цэнгээний газарт хэрэглэнэ.
-Сэрүүн ундаа, жимсний шүүс, хийжүүлсэн ундаанд зориулалтын болон шилэн бүрхүүл мэт хэлбэртэй шилэн аяга хэрэглэнэ.
-Хундагыг эгнээний хамгийн баруун талд юм уу, хагас тойрог маягаар өрж тавьдаг. Хундагыг тавьж байхдаа халбага авахад төвөггүй байхаар тохируулах ёстой шүү. Хэрвээ ширээн дээр янз бүрийн ундаа байвал хундаганууд ч түүндээ тохирсон олон янз байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ширээ засах нь

-Талхтай тавгийг гол тавагны яг зүүн талд, нэг хүнийхээр бэлтгэж тавьсан зууш, салатыг гол тавагны зүүн талд боловч ширээний ирмэгээс нэлээн зайтай тавих ёстой.
-Хутгыг гол тавагны баруун талд таваг руу ирээр нь харуулан, сэрээг зүүн талд нь үзүүрийг нь дээш харуулан байрлуулна. Загасанд зориулсан хутгыг халуун хоолонд зориулсан хутганы баруун талд, хэрвээ хоолноос өмнө зууш, салат өгөх бол түүнд зориулсан хутга, сэрээг хамгийн захад нь тавьдаг. Тэдгээр нь халуун хоолонд зориулсан хутга сэрээнээс хэмжээгээр бага байх ёстой.
-Халбагыг хонхорхойг нь дээш харуулан тавина. Шөл болон амттанд зориулсан халбагыг ширээний ирмэгтэй зэрэгцээ байхаар байрлуулах бөгөөд халбаганы иш нь баруун тийш чигтэй байх ёстой. Шөлний халбагыг гол тавагны зүүн, хутганы баруун талд тавиарай.
-Таваглаж тавьдаггүй бүх төрлийн хоолонд халбага, сэрээ, хавчаар, хутгуур зэргийг тавина. Тосыг гич, давсны адил зориулалтын халбага, хутганы хамт тавих ёстой.
-Хачиртай болон халуун хоолыг халбага, сэрээтэй нь хамт өгнө. Хэрвээ тусгай хачиргүй бол ердийн байдлаар ширээг засна.
-Шилэн аягыг бүх хоолны хэрэгслийн баруун хойно нь тавина. Цай, кофе, какао, сүүг жижиг тавган дээр тавьж өгдөг.
-Шар айрганд зориулсан шилэн аягыг шилэн, хуванцар, төмөр, өнгөлсөн тусгай тавиур дээр тавина. Шар айрагны бариулта йтом шиүлэн аяга гэрийн нөхцөлд тохиромжгүй бөгөөд гагцхүү зориулалтын цэнгээний газарт хэрэглэнэ.
-Сэрүүн ундаа, жимсний шүүс, хийжүүлсэн ундаанд зориулалтын болон шилэн бүрхүүл мэт хэлбэртэй шилэн аяга хэрэглэнэ.
-Хундагыг эгнээний хамгийн баруун талд юм уу, хагас тойрог маягаар өрж тавьдаг. Хундагыг тавьж байхдаа халбага авахад төвөггүй байхаар тохируулах ёстой шүү. Хэрвээ ширээн дээр янз бүрийн ундаа байвал хундаганууд ч түүндээ тохирсон олон янз байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ширээ засах нь

-Талхтай тавгийг гол тавагны яг зүүн талд, нэг хүнийхээр бэлтгэж тавьсан зууш, салатыг гол тавагны зүүн талд боловч ширээний ирмэгээс нэлээн зайтай тавих ёстой.
-Хутгыг гол тавагны баруун талд таваг руу ирээр нь харуулан, сэрээг зүүн талд нь үзүүрийг нь дээш харуулан байрлуулна. Загасанд зориулсан хутгыг халуун хоолонд зориулсан хутганы баруун талд, хэрвээ хоолноос өмнө зууш, салат өгөх бол түүнд зориулсан хутга, сэрээг хамгийн захад нь тавьдаг. Тэдгээр нь халуун хоолонд зориулсан хутга сэрээнээс хэмжээгээр бага байх ёстой.
-Халбагыг хонхорхойг нь дээш харуулан тавина. Шөл болон амттанд зориулсан халбагыг ширээний ирмэгтэй зэрэгцээ байхаар байрлуулах бөгөөд халбаганы иш нь баруун тийш чигтэй байх ёстой. Шөлний халбагыг гол тавагны зүүн, хутганы баруун талд тавиарай.
-Таваглаж тавьдаггүй бүх төрлийн хоолонд халбага, сэрээ, хавчаар, хутгуур зэргийг тавина. Тосыг гич, давсны адил зориулалтын халбага, хутганы хамт тавих ёстой.
-Хачиртай болон халуун хоолыг халбага, сэрээтэй нь хамт өгнө. Хэрвээ тусгай хачиргүй бол ердийн байдлаар ширээг засна.
-Шилэн аягыг бүх хоолны хэрэгслийн баруун хойно нь тавина. Цай, кофе, какао, сүүг жижиг тавган дээр тавьж өгдөг.
-Шар айрганд зориулсан шилэн аягыг шилэн, хуванцар, төмөр, өнгөлсөн тусгай тавиур дээр тавина. Шар айрагны бариулта йтом шиүлэн аяга гэрийн нөхцөлд тохиромжгүй бөгөөд гагцхүү зориулалтын цэнгээний газарт хэрэглэнэ.
-Сэрүүн ундаа, жимсний шүүс, хийжүүлсэн ундаанд зориулалтын болон шилэн бүрхүүл мэт хэлбэртэй шилэн аяга хэрэглэнэ.
-Хундагыг эгнээний хамгийн баруун талд юм уу, хагас тойрог маягаар өрж тавьдаг. Хундагыг тавьж байхдаа халбага авахад төвөггүй байхаар тохируулах ёстой шүү. Хэрвээ ширээн дээр янз бүрийн ундаа байвал хундаганууд ч түүндээ тохирсон олон янз байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button