Гэрийн эзэд

. Ирсэн зочдоо бие биетэй нь найрсгаар танилцуулж, бүгдийг нь цугларсан хойно жимс, ундаагаа барих ёстой.
Эмэгтэйчүүд, насаар ахмад хүмүүсийг урьдаар түшин суулгана. Хамгийн эхлээд гэрийн эзэгтэй ширээнд суух бөгөөд эмэгтэй хүний хажууд эрэгтэйг суулгахаар салаавчлан тохируулах хэрэгтэй. Гэхдээ өөд өөдөөс нь харуулан суулгаж бас болохгүй. Ширээнд эмэгтэйчүүд түрүүлж суух ёстой. Эрчүүд баруун гар талдаа байгаа эмэгтэйд үйлчлэх ёстой. Ширээний ард биеэ ердийнхөө байдлаар авч явах ёстой боловч хэт увайгүй загнаж болохгүй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гэрийн эзэд

. Ирсэн зочдоо бие биетэй нь найрсгаар танилцуулж, бүгдийг нь цугларсан хойно жимс, ундаагаа барих ёстой.
Эмэгтэйчүүд, насаар ахмад хүмүүсийг урьдаар түшин суулгана. Хамгийн эхлээд гэрийн эзэгтэй ширээнд суух бөгөөд эмэгтэй хүний хажууд эрэгтэйг суулгахаар салаавчлан тохируулах хэрэгтэй. Гэхдээ өөд өөдөөс нь харуулан суулгаж бас болохгүй. Ширээнд эмэгтэйчүүд түрүүлж суух ёстой. Эрчүүд баруун гар талдаа байгаа эмэгтэйд үйлчлэх ёстой. Ширээний ард биеэ ердийнхөө байдлаар авч явах ёстой боловч хэт увайгүй загнаж болохгүй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гэрийн эзэд

. Ирсэн зочдоо бие биетэй нь найрсгаар танилцуулж, бүгдийг нь цугларсан хойно жимс, ундаагаа барих ёстой.
Эмэгтэйчүүд, насаар ахмад хүмүүсийг урьдаар түшин суулгана. Хамгийн эхлээд гэрийн эзэгтэй ширээнд суух бөгөөд эмэгтэй хүний хажууд эрэгтэйг суулгахаар салаавчлан тохируулах хэрэгтэй. Гэхдээ өөд өөдөөс нь харуулан суулгаж бас болохгүй. Ширээнд эмэгтэйчүүд түрүүлж суух ёстой. Эрчүүд баруун гар талдаа байгаа эмэгтэйд үйлчлэх ёстой. Ширээний ард биеэ ердийнхөө байдлаар авч явах ёстой боловч хэт увайгүй загнаж болохгүй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гэрийн эзэд

. Ирсэн зочдоо бие биетэй нь найрсгаар танилцуулж, бүгдийг нь цугларсан хойно жимс, ундаагаа барих ёстой.
Эмэгтэйчүүд, насаар ахмад хүмүүсийг урьдаар түшин суулгана. Хамгийн эхлээд гэрийн эзэгтэй ширээнд суух бөгөөд эмэгтэй хүний хажууд эрэгтэйг суулгахаар салаавчлан тохируулах хэрэгтэй. Гэхдээ өөд өөдөөс нь харуулан суулгаж бас болохгүй. Ширээнд эмэгтэйчүүд түрүүлж суух ёстой. Эрчүүд баруун гар талдаа байгаа эмэгтэйд үйлчлэх ёстой. Ширээний ард биеэ ердийнхөө байдлаар авч явах ёстой боловч хэт увайгүй загнаж болохгүй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button