Эмийг яаж хадгалах вэ?

Бүх шингэн хий, нарны гэрэл дайрахгүй, сэрүүн газарт хадгална. Шингэн эмийн бөглөө нь сайн байвал зохино. Цаас, хөвөнгөөр бөглөж болохгүй. Мөн шингэн эмийг хөлдөөж болохгүй.
Гэртээ эм хадгалахдаа хүүхдээс хол хадгалах хэрэгтэй. Хүүхэд эмийг асгахаас гадна өөрсдөө ууж хордож болно. Тосон түрхэц, лаа зэрэг эмийг сэрүүн газар хадгалах шаардлагатай байдаг. Гэрийн нөхцөлд эм хадгалах зориудын жижиг хайрцагтай байх нь тохиромжтой. Нэгэнт нэр хаяггүй болсон эмийг даруй устгах хэрэгтэй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эмийг яаж хадгалах вэ?

Бүх шингэн хий, нарны гэрэл дайрахгүй, сэрүүн газарт хадгална. Шингэн эмийн бөглөө нь сайн байвал зохино. Цаас, хөвөнгөөр бөглөж болохгүй. Мөн шингэн эмийг хөлдөөж болохгүй.
Гэртээ эм хадгалахдаа хүүхдээс хол хадгалах хэрэгтэй. Хүүхэд эмийг асгахаас гадна өөрсдөө ууж хордож болно. Тосон түрхэц, лаа зэрэг эмийг сэрүүн газар хадгалах шаардлагатай байдаг. Гэрийн нөхцөлд эм хадгалах зориудын жижиг хайрцагтай байх нь тохиромжтой. Нэгэнт нэр хаяггүй болсон эмийг даруй устгах хэрэгтэй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эмийг яаж хадгалах вэ?

Бүх шингэн хий, нарны гэрэл дайрахгүй, сэрүүн газарт хадгална. Шингэн эмийн бөглөө нь сайн байвал зохино. Цаас, хөвөнгөөр бөглөж болохгүй. Мөн шингэн эмийг хөлдөөж болохгүй.
Гэртээ эм хадгалахдаа хүүхдээс хол хадгалах хэрэгтэй. Хүүхэд эмийг асгахаас гадна өөрсдөө ууж хордож болно. Тосон түрхэц, лаа зэрэг эмийг сэрүүн газар хадгалах шаардлагатай байдаг. Гэрийн нөхцөлд эм хадгалах зориудын жижиг хайрцагтай байх нь тохиромжтой. Нэгэнт нэр хаяггүй болсон эмийг даруй устгах хэрэгтэй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эмийг яаж хадгалах вэ?

Бүх шингэн хий, нарны гэрэл дайрахгүй, сэрүүн газарт хадгална. Шингэн эмийн бөглөө нь сайн байвал зохино. Цаас, хөвөнгөөр бөглөж болохгүй. Мөн шингэн эмийг хөлдөөж болохгүй.
Гэртээ эм хадгалахдаа хүүхдээс хол хадгалах хэрэгтэй. Хүүхэд эмийг асгахаас гадна өөрсдөө ууж хордож болно. Тосон түрхэц, лаа зэрэг эмийг сэрүүн газар хадгалах шаардлагатай байдаг. Гэрийн нөхцөлд эм хадгалах зориудын жижиг хайрцагтай байх нь тохиромжтой. Нэгэнт нэр хаяггүй болсон эмийг даруй устгах хэрэгтэй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button