Хөнгөн цагаан зүрхэнд халтай

Энэ нэгдлийн багахан тунгаар /биеийн жингийн кг тутрамд 30 мкг-аар бодож/ чандага туулайд тарихад тэр амьтан ес дэх хоног дээрээ зүрхний үйл ажиллагаа суларсны улмаас үхсэн байна. Эдийн шинжигээ хийж үзэхэд тэдгээр амьтны зүрхний эд эсэд холбогч эдийн эмгэг голомт үүсчээ. Хөнгөн цагаан ацетилацетонатын нөлөөгөөр зүрхний ховдол хөөж, булчингийн эс ширхэг гэмтэж, зүрхний янз бүрийн хэсэгт үрэвсэл үүссэн байна.
Хөнгөн цагааны нэгдэл зүрхний өвчнөөс хүмүүсийг сэргийлэх эм бэлдмэл эрж хайх зорилгоор зүрхний үйл ажиллагааны сулралын талаархи туршилтын загвар гаргаж багаж болгон ашиглах боломжтой юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хөнгөн цагаан зүрхэнд халтай

Энэ нэгдлийн багахан тунгаар /биеийн жингийн кг тутрамд 30 мкг-аар бодож/ чандага туулайд тарихад тэр амьтан ес дэх хоног дээрээ зүрхний үйл ажиллагаа суларсны улмаас үхсэн байна. Эдийн шинжигээ хийж үзэхэд тэдгээр амьтны зүрхний эд эсэд холбогч эдийн эмгэг голомт үүсчээ. Хөнгөн цагаан ацетилацетонатын нөлөөгөөр зүрхний ховдол хөөж, булчингийн эс ширхэг гэмтэж, зүрхний янз бүрийн хэсэгт үрэвсэл үүссэн байна.
Хөнгөн цагааны нэгдэл зүрхний өвчнөөс хүмүүсийг сэргийлэх эм бэлдмэл эрж хайх зорилгоор зүрхний үйл ажиллагааны сулралын талаархи туршилтын загвар гаргаж багаж болгон ашиглах боломжтой юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хөнгөн цагаан зүрхэнд халтай

Энэ нэгдлийн багахан тунгаар /биеийн жингийн кг тутрамд 30 мкг-аар бодож/ чандага туулайд тарихад тэр амьтан ес дэх хоног дээрээ зүрхний үйл ажиллагаа суларсны улмаас үхсэн байна. Эдийн шинжигээ хийж үзэхэд тэдгээр амьтны зүрхний эд эсэд холбогч эдийн эмгэг голомт үүсчээ. Хөнгөн цагаан ацетилацетонатын нөлөөгөөр зүрхний ховдол хөөж, булчингийн эс ширхэг гэмтэж, зүрхний янз бүрийн хэсэгт үрэвсэл үүссэн байна.
Хөнгөн цагааны нэгдэл зүрхний өвчнөөс хүмүүсийг сэргийлэх эм бэлдмэл эрж хайх зорилгоор зүрхний үйл ажиллагааны сулралын талаархи туршилтын загвар гаргаж багаж болгон ашиглах боломжтой юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хөнгөн цагаан зүрхэнд халтай

Энэ нэгдлийн багахан тунгаар /биеийн жингийн кг тутрамд 30 мкг-аар бодож/ чандага туулайд тарихад тэр амьтан ес дэх хоног дээрээ зүрхний үйл ажиллагаа суларсны улмаас үхсэн байна. Эдийн шинжигээ хийж үзэхэд тэдгээр амьтны зүрхний эд эсэд холбогч эдийн эмгэг голомт үүсчээ. Хөнгөн цагаан ацетилацетонатын нөлөөгөөр зүрхний ховдол хөөж, булчингийн эс ширхэг гэмтэж, зүрхний янз бүрийн хэсэгт үрэвсэл үүссэн байна.
Хөнгөн цагааны нэгдэл зүрхний өвчнөөс хүмүүсийг сэргийлэх эм бэлдмэл эрж хайх зорилгоор зүрхний үйл ажиллагааны сулралын талаархи туршилтын загвар гаргаж багаж болгон ашиглах боломжтой юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button