Зүрхний өвчинд загасны мах тустай

Загасанд байдаг өөхний хүчлийн нэг нь цус бүлэгнэхээс урьдчилан сэргийлдэг. Yүнээс гадна цусанд агуулагддаг, зүрхний өвчин үүсэхэд багагүй нөлөөтэй холестрин, тригмицеринийг загасны тос нэлээд ихээр бууруулдаг.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Зүрхний өвчинд загасны мах тустай

Загасанд байдаг өөхний хүчлийн нэг нь цус бүлэгнэхээс урьдчилан сэргийлдэг. Yүнээс гадна цусанд агуулагддаг, зүрхний өвчин үүсэхэд багагүй нөлөөтэй холестрин, тригмицеринийг загасны тос нэлээд ихээр бууруулдаг.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Зүрхний өвчинд загасны мах тустай

Загасанд байдаг өөхний хүчлийн нэг нь цус бүлэгнэхээс урьдчилан сэргийлдэг. Yүнээс гадна цусанд агуулагддаг, зүрхний өвчин үүсэхэд багагүй нөлөөтэй холестрин, тригмицеринийг загасны тос нэлээд ихээр бууруулдаг.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Зүрхний өвчинд загасны мах тустай

Загасанд байдаг өөхний хүчлийн нэг нь цус бүлэгнэхээс урьдчилан сэргийлдэг. Yүнээс гадна цусанд агуулагддаг, зүрхний өвчин үүсэхэд багагүй нөлөөтэй холестрин, тригмицеринийг загасны тос нэлээд ихээр бууруулдаг.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button