Гитүүртэй шөл

Гурилыг хатуу зуураад элдэж, дөрвөлжин /3х3 см/ хэрчиж хуруугаараа эмэрч гитүүр бэлтгэн халуун шөлөнд чанана. Чанасан гурилаа шүүж махан дээрээ хийнэ. Сонгино, сармисыг тусгайд нь хуурч шөлөндөө хийнэ. Ингээд амттай сайхан шөл бэлэн боллоо.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гитүүртэй шөл

Гурилыг хатуу зуураад элдэж, дөрвөлжин /3х3 см/ хэрчиж хуруугаараа эмэрч гитүүр бэлтгэн халуун шөлөнд чанана. Чанасан гурилаа шүүж махан дээрээ хийнэ. Сонгино, сармисыг тусгайд нь хуурч шөлөндөө хийнэ. Ингээд амттай сайхан шөл бэлэн боллоо.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гитүүртэй шөл

Гурилыг хатуу зуураад элдэж, дөрвөлжин /3х3 см/ хэрчиж хуруугаараа эмэрч гитүүр бэлтгэн халуун шөлөнд чанана. Чанасан гурилаа шүүж махан дээрээ хийнэ. Сонгино, сармисыг тусгайд нь хуурч шөлөндөө хийнэ. Ингээд амттай сайхан шөл бэлэн боллоо.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гитүүртэй шөл

Гурилыг хатуу зуураад элдэж, дөрвөлжин /3х3 см/ хэрчиж хуруугаараа эмэрч гитүүр бэлтгэн халуун шөлөнд чанана. Чанасан гурилаа шүүж махан дээрээ хийнэ. Сонгино, сармисыг тусгайд нь хуурч шөлөндөө хийнэ. Ингээд амттай сайхан шөл бэлэн боллоо.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button