Усанд живэх үед…

Анхны тусламж
-Эхлээд толгойг нь уснаас дээш гаргаж, дараа нь биеийг нь гаргана.
-Амыг нь ангайлгаж, амьсгалын замыг чөлөөтэй болгоно.
-Амьсгалж байгаа эсэхийг шалгана.
-Амьсгалж байвал түүнийг доош нь харуулж хэвтүүлнэ.
-Цаг алдалгүй амаас аманд аргаар зохиомол амьсгал хийнэ.
-Амьсгалж эхлэхээр нь хажуу тийш нь харуулж хэвтүүлнэ.
-Эмнэлэгт хүргэж, өөрөө босч явах чадвартай болтол нь дэргэд нь байх хэрэгтэй.
-Өвчтөнг дулаан хучина.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Усанд живэх үед…

Анхны тусламж
-Эхлээд толгойг нь уснаас дээш гаргаж, дараа нь биеийг нь гаргана.
-Амыг нь ангайлгаж, амьсгалын замыг чөлөөтэй болгоно.
-Амьсгалж байгаа эсэхийг шалгана.
-Амьсгалж байвал түүнийг доош нь харуулж хэвтүүлнэ.
-Цаг алдалгүй амаас аманд аргаар зохиомол амьсгал хийнэ.
-Амьсгалж эхлэхээр нь хажуу тийш нь харуулж хэвтүүлнэ.
-Эмнэлэгт хүргэж, өөрөө босч явах чадвартай болтол нь дэргэд нь байх хэрэгтэй.
-Өвчтөнг дулаан хучина.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Усанд живэх үед…

Анхны тусламж
-Эхлээд толгойг нь уснаас дээш гаргаж, дараа нь биеийг нь гаргана.
-Амыг нь ангайлгаж, амьсгалын замыг чөлөөтэй болгоно.
-Амьсгалж байгаа эсэхийг шалгана.
-Амьсгалж байвал түүнийг доош нь харуулж хэвтүүлнэ.
-Цаг алдалгүй амаас аманд аргаар зохиомол амьсгал хийнэ.
-Амьсгалж эхлэхээр нь хажуу тийш нь харуулж хэвтүүлнэ.
-Эмнэлэгт хүргэж, өөрөө босч явах чадвартай болтол нь дэргэд нь байх хэрэгтэй.
-Өвчтөнг дулаан хучина.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Усанд живэх үед…

Анхны тусламж
-Эхлээд толгойг нь уснаас дээш гаргаж, дараа нь биеийг нь гаргана.
-Амыг нь ангайлгаж, амьсгалын замыг чөлөөтэй болгоно.
-Амьсгалж байгаа эсэхийг шалгана.
-Амьсгалж байвал түүнийг доош нь харуулж хэвтүүлнэ.
-Цаг алдалгүй амаас аманд аргаар зохиомол амьсгал хийнэ.
-Амьсгалж эхлэхээр нь хажуу тийш нь харуулж хэвтүүлнэ.
-Эмнэлэгт хүргэж, өөрөө босч явах чадвартай болтол нь дэргэд нь байх хэрэгтэй.
-Өвчтөнг дулаан хучина.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button