Яс хугарахад…

Байрлалаасаа шалтгаалж аарцаг, нуруу ясны, толгой, хөл, шилбэ, дунд чөмөг, эгэмний хугаралт г.м олон хугаралт байдаг.
Yзүүлэх анхны тусламж
-Ясыг үеэр нь хөдөлгөөнгүй чиг барьж боох /дараагийнх нь үеийг өнгөртөл чиг тавина/
-Зөөлөн зузаан даавуугаар бооно
-Хугарсан үе мөч нь хавдахаас сэргийлж сойж өгнө.
-Өвчин намдаах эм өгч, халуун бүлээн юм уулгах
-Цус алдалтыг тогтоох
Яс нь хоорондоо зөрснөөс болж овойж хавдана, амьсгалахад бэрх болно, үйл ажиллагаа алдагдана. Тиймээс хугарсан хэсгийг хөдлөлгүй болгоомжтойгоор эмнэлэгт хүргэх хэрэгтэй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Яс хугарахад…

Байрлалаасаа шалтгаалж аарцаг, нуруу ясны, толгой, хөл, шилбэ, дунд чөмөг, эгэмний хугаралт г.м олон хугаралт байдаг.
Yзүүлэх анхны тусламж
-Ясыг үеэр нь хөдөлгөөнгүй чиг барьж боох /дараагийнх нь үеийг өнгөртөл чиг тавина/
-Зөөлөн зузаан даавуугаар бооно
-Хугарсан үе мөч нь хавдахаас сэргийлж сойж өгнө.
-Өвчин намдаах эм өгч, халуун бүлээн юм уулгах
-Цус алдалтыг тогтоох
Яс нь хоорондоо зөрснөөс болж овойж хавдана, амьсгалахад бэрх болно, үйл ажиллагаа алдагдана. Тиймээс хугарсан хэсгийг хөдлөлгүй болгоомжтойгоор эмнэлэгт хүргэх хэрэгтэй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Яс хугарахад…

Байрлалаасаа шалтгаалж аарцаг, нуруу ясны, толгой, хөл, шилбэ, дунд чөмөг, эгэмний хугаралт г.м олон хугаралт байдаг.
Yзүүлэх анхны тусламж
-Ясыг үеэр нь хөдөлгөөнгүй чиг барьж боох /дараагийнх нь үеийг өнгөртөл чиг тавина/
-Зөөлөн зузаан даавуугаар бооно
-Хугарсан үе мөч нь хавдахаас сэргийлж сойж өгнө.
-Өвчин намдаах эм өгч, халуун бүлээн юм уулгах
-Цус алдалтыг тогтоох
Яс нь хоорондоо зөрснөөс болж овойж хавдана, амьсгалахад бэрх болно, үйл ажиллагаа алдагдана. Тиймээс хугарсан хэсгийг хөдлөлгүй болгоомжтойгоор эмнэлэгт хүргэх хэрэгтэй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Яс хугарахад…

Байрлалаасаа шалтгаалж аарцаг, нуруу ясны, толгой, хөл, шилбэ, дунд чөмөг, эгэмний хугаралт г.м олон хугаралт байдаг.
Yзүүлэх анхны тусламж
-Ясыг үеэр нь хөдөлгөөнгүй чиг барьж боох /дараагийнх нь үеийг өнгөртөл чиг тавина/
-Зөөлөн зузаан даавуугаар бооно
-Хугарсан үе мөч нь хавдахаас сэргийлж сойж өгнө.
-Өвчин намдаах эм өгч, халуун бүлээн юм уулгах
-Цус алдалтыг тогтоох
Яс нь хоорондоо зөрснөөс болж овойж хавдана, амьсгалахад бэрх болно, үйл ажиллагаа алдагдана. Тиймээс хугарсан хэсгийг хөдлөлгүй болгоомжтойгоор эмнэлэгт хүргэх хэрэгтэй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button