Цус алдахад…

Цус нь артери, венийн гэсэн хоёр төрлийн судсаар гүйдэг. Зүрхнээс шахагдан гарах цус артерийн судсаар гүйдэг бөгөөд тод улаан өнгөтэй байна. Зүрхэнд буцаж ирж байгаа цус венийн судсаар дамжин ирнэ. Энэ нь бараавтар, улаан өнгийн цус байдаг. Хэрвээ артерийн судас тасарвал хүн цус алдахдаа маш хурдан байдаг. Энэ нь зүрхний цохилтоор олгойдож гардаг учраас хүчтэй цус алдвал хүн 3 хоромд л нас бардаг.

Анхны тусламж
1.Даралт хийж өгнө. Толгойн шархнаас цус гарсан тохиолдолд чихний орчмын хөмсөгний зэргэлдээ чамархайн ясны артерийг дарна. Эрүү, хамраас цус гарахад доод эрүүний артери дээр дарна. Мөр, бугалга, шууны дээд талаас цус гарвал эгэмний хонхорхой дахь артерийг дарна. Гуяны дунд орчмоос цус гарвал цавины ойролцоох артерийг дарна. Өвдөг, тавхайнаас цус гарвал өвдөгний хонхорхой дахь артерийн судсыг дарна.
2.Боолт хийнэ. Цус алдаж байгаа хэсгийг гар болон даавуу, хувцсаар нь боож цус алдалтыг сааруулж зогсооно. Боолт хийхдээ урсгалыг нь дагаж бооно. Их цус алдсан тохиолдолд чангалуур тавьж бооно. Хугацааг нь 1.5 цагаас илүүгүй байлгаж болохгүй, үе үе суллах хэрэгтэй. Боолтыг цус нэвчсэн ч авч сольж болохгүй. Хэрэв цус их нэвчвэл дээрээс нь давхарлан боох нь зүйтэй.
3.Түргэн тусламж хурдан дуудах

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цус алдахад…

Цус нь артери, венийн гэсэн хоёр төрлийн судсаар гүйдэг. Зүрхнээс шахагдан гарах цус артерийн судсаар гүйдэг бөгөөд тод улаан өнгөтэй байна. Зүрхэнд буцаж ирж байгаа цус венийн судсаар дамжин ирнэ. Энэ нь бараавтар, улаан өнгийн цус байдаг. Хэрвээ артерийн судас тасарвал хүн цус алдахдаа маш хурдан байдаг. Энэ нь зүрхний цохилтоор олгойдож гардаг учраас хүчтэй цус алдвал хүн 3 хоромд л нас бардаг.

Анхны тусламж
1.Даралт хийж өгнө. Толгойн шархнаас цус гарсан тохиолдолд чихний орчмын хөмсөгний зэргэлдээ чамархайн ясны артерийг дарна. Эрүү, хамраас цус гарахад доод эрүүний артери дээр дарна. Мөр, бугалга, шууны дээд талаас цус гарвал эгэмний хонхорхой дахь артерийг дарна. Гуяны дунд орчмоос цус гарвал цавины ойролцоох артерийг дарна. Өвдөг, тавхайнаас цус гарвал өвдөгний хонхорхой дахь артерийн судсыг дарна.
2.Боолт хийнэ. Цус алдаж байгаа хэсгийг гар болон даавуу, хувцсаар нь боож цус алдалтыг сааруулж зогсооно. Боолт хийхдээ урсгалыг нь дагаж бооно. Их цус алдсан тохиолдолд чангалуур тавьж бооно. Хугацааг нь 1.5 цагаас илүүгүй байлгаж болохгүй, үе үе суллах хэрэгтэй. Боолтыг цус нэвчсэн ч авч сольж болохгүй. Хэрэв цус их нэвчвэл дээрээс нь давхарлан боох нь зүйтэй.
3.Түргэн тусламж хурдан дуудах

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цус алдахад…

Цус нь артери, венийн гэсэн хоёр төрлийн судсаар гүйдэг. Зүрхнээс шахагдан гарах цус артерийн судсаар гүйдэг бөгөөд тод улаан өнгөтэй байна. Зүрхэнд буцаж ирж байгаа цус венийн судсаар дамжин ирнэ. Энэ нь бараавтар, улаан өнгийн цус байдаг. Хэрвээ артерийн судас тасарвал хүн цус алдахдаа маш хурдан байдаг. Энэ нь зүрхний цохилтоор олгойдож гардаг учраас хүчтэй цус алдвал хүн 3 хоромд л нас бардаг.

Анхны тусламж
1.Даралт хийж өгнө. Толгойн шархнаас цус гарсан тохиолдолд чихний орчмын хөмсөгний зэргэлдээ чамархайн ясны артерийг дарна. Эрүү, хамраас цус гарахад доод эрүүний артери дээр дарна. Мөр, бугалга, шууны дээд талаас цус гарвал эгэмний хонхорхой дахь артерийг дарна. Гуяны дунд орчмоос цус гарвал цавины ойролцоох артерийг дарна. Өвдөг, тавхайнаас цус гарвал өвдөгний хонхорхой дахь артерийн судсыг дарна.
2.Боолт хийнэ. Цус алдаж байгаа хэсгийг гар болон даавуу, хувцсаар нь боож цус алдалтыг сааруулж зогсооно. Боолт хийхдээ урсгалыг нь дагаж бооно. Их цус алдсан тохиолдолд чангалуур тавьж бооно. Хугацааг нь 1.5 цагаас илүүгүй байлгаж болохгүй, үе үе суллах хэрэгтэй. Боолтыг цус нэвчсэн ч авч сольж болохгүй. Хэрэв цус их нэвчвэл дээрээс нь давхарлан боох нь зүйтэй.
3.Түргэн тусламж хурдан дуудах

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цус алдахад…

Цус нь артери, венийн гэсэн хоёр төрлийн судсаар гүйдэг. Зүрхнээс шахагдан гарах цус артерийн судсаар гүйдэг бөгөөд тод улаан өнгөтэй байна. Зүрхэнд буцаж ирж байгаа цус венийн судсаар дамжин ирнэ. Энэ нь бараавтар, улаан өнгийн цус байдаг. Хэрвээ артерийн судас тасарвал хүн цус алдахдаа маш хурдан байдаг. Энэ нь зүрхний цохилтоор олгойдож гардаг учраас хүчтэй цус алдвал хүн 3 хоромд л нас бардаг.

Анхны тусламж
1.Даралт хийж өгнө. Толгойн шархнаас цус гарсан тохиолдолд чихний орчмын хөмсөгний зэргэлдээ чамархайн ясны артерийг дарна. Эрүү, хамраас цус гарахад доод эрүүний артери дээр дарна. Мөр, бугалга, шууны дээд талаас цус гарвал эгэмний хонхорхой дахь артерийг дарна. Гуяны дунд орчмоос цус гарвал цавины ойролцоох артерийг дарна. Өвдөг, тавхайнаас цус гарвал өвдөгний хонхорхой дахь артерийн судсыг дарна.
2.Боолт хийнэ. Цус алдаж байгаа хэсгийг гар болон даавуу, хувцсаар нь боож цус алдалтыг сааруулж зогсооно. Боолт хийхдээ урсгалыг нь дагаж бооно. Их цус алдсан тохиолдолд чангалуур тавьж бооно. Хугацааг нь 1.5 цагаас илүүгүй байлгаж болохгүй, үе үе суллах хэрэгтэй. Боолтыг цус нэвчсэн ч авч сольж болохгүй. Хэрэв цус их нэвчвэл дээрээс нь давхарлан боох нь зүйтэй.
3.Түргэн тусламж хурдан дуудах

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button