Хөлний хуруунд яс ургавал

Юуны өмнө шинжилгээ хийлгэж эмчлүүлээрэй. Ямар ч арга хэмжээ аваад яс ургах явц зогсохгүй бол мэс заслын аргаар авахаас өөр замгүй болно.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хөлний хуруунд яс ургавал

Юуны өмнө шинжилгээ хийлгэж эмчлүүлээрэй. Ямар ч арга хэмжээ аваад яс ургах явц зогсохгүй бол мэс заслын аргаар авахаас өөр замгүй болно.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хөлний хуруунд яс ургавал

Юуны өмнө шинжилгээ хийлгэж эмчлүүлээрэй. Ямар ч арга хэмжээ аваад яс ургах явц зогсохгүй бол мэс заслын аргаар авахаас өөр замгүй болно.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хөлний хуруунд яс ургавал

Юуны өмнө шинжилгээ хийлгэж эмчлүүлээрэй. Ямар ч арга хэмжээ аваад яс ургах явц зогсохгүй бол мэс заслын аргаар авахаас өөр замгүй болно.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button