Хорт хавдар тусах хамгийн өндөр магадлалтай мэргэжлүүд

Yүнд
1.Арьс ширний үйлдвэрийн элдүүрчин
2.Номын санч ба архивын ажилтан
3.Шинжээч, шалгагч
4.Жолооч
5.Шүдний эмч
6.Цахилгаанчны мэргэжил ордог юм байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хорт хавдар тусах хамгийн өндөр магадлалтай мэргэжлүүд

Yүнд
1.Арьс ширний үйлдвэрийн элдүүрчин
2.Номын санч ба архивын ажилтан
3.Шинжээч, шалгагч
4.Жолооч
5.Шүдний эмч
6.Цахилгаанчны мэргэжил ордог юм байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хорт хавдар тусах хамгийн өндөр магадлалтай мэргэжлүүд

Yүнд
1.Арьс ширний үйлдвэрийн элдүүрчин
2.Номын санч ба архивын ажилтан
3.Шинжээч, шалгагч
4.Жолооч
5.Шүдний эмч
6.Цахилгаанчны мэргэжил ордог юм байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хорт хавдар тусах хамгийн өндөр магадлалтай мэргэжлүүд

Yүнд
1.Арьс ширний үйлдвэрийн элдүүрчин
2.Номын санч ба архивын ажилтан
3.Шинжээч, шалгагч
4.Жолооч
5.Шүдний эмч
6.Цахилгаанчны мэргэжил ордог юм байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button