Эрчүүдийн хараа булаам хувцаслах урлагт суралцъя

Жирийн алчуураар хувцсыг орлох өвөрмөц аргууд байдаг.
1.Алчуурыг ташуулдаж нугална. Дараа нь хоёр үзүүрийг хүзүүнийхээ ард, нөгөө хоёр үзүүрийг нуруун дээрээ зангидна.
2.Алчуурыг ширээн дээр дэлгээд хоёр эсрэг үзүүрээс 10 см өргөнтэй хэд хэдэн удаа нугална. 25-30 см орчим зузаантай болж ирмэгц голоор нь нэг мушгиж зөрүүлээд хөхөө дарж бооно.
3.Алчуурын голд зангидна. Энэ зангилаас цээжин дээр ирэх ёстой. Дараа нь алчуурын үзүүрүүдийг хүзүү ба бүсэлхийндээ зангидаад цээжний хэсгийн сул даавуунуудыг дотогш чихнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эрчүүдийн хараа булаам хувцаслах урлагт суралцъя

Жирийн алчуураар хувцсыг орлох өвөрмөц аргууд байдаг.
1.Алчуурыг ташуулдаж нугална. Дараа нь хоёр үзүүрийг хүзүүнийхээ ард, нөгөө хоёр үзүүрийг нуруун дээрээ зангидна.
2.Алчуурыг ширээн дээр дэлгээд хоёр эсрэг үзүүрээс 10 см өргөнтэй хэд хэдэн удаа нугална. 25-30 см орчим зузаантай болж ирмэгц голоор нь нэг мушгиж зөрүүлээд хөхөө дарж бооно.
3.Алчуурын голд зангидна. Энэ зангилаас цээжин дээр ирэх ёстой. Дараа нь алчуурын үзүүрүүдийг хүзүү ба бүсэлхийндээ зангидаад цээжний хэсгийн сул даавуунуудыг дотогш чихнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эрчүүдийн хараа булаам хувцаслах урлагт суралцъя

Жирийн алчуураар хувцсыг орлох өвөрмөц аргууд байдаг.
1.Алчуурыг ташуулдаж нугална. Дараа нь хоёр үзүүрийг хүзүүнийхээ ард, нөгөө хоёр үзүүрийг нуруун дээрээ зангидна.
2.Алчуурыг ширээн дээр дэлгээд хоёр эсрэг үзүүрээс 10 см өргөнтэй хэд хэдэн удаа нугална. 25-30 см орчим зузаантай болж ирмэгц голоор нь нэг мушгиж зөрүүлээд хөхөө дарж бооно.
3.Алчуурын голд зангидна. Энэ зангилаас цээжин дээр ирэх ёстой. Дараа нь алчуурын үзүүрүүдийг хүзүү ба бүсэлхийндээ зангидаад цээжний хэсгийн сул даавуунуудыг дотогш чихнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эрчүүдийн хараа булаам хувцаслах урлагт суралцъя

Жирийн алчуураар хувцсыг орлох өвөрмөц аргууд байдаг.
1.Алчуурыг ташуулдаж нугална. Дараа нь хоёр үзүүрийг хүзүүнийхээ ард, нөгөө хоёр үзүүрийг нуруун дээрээ зангидна.
2.Алчуурыг ширээн дээр дэлгээд хоёр эсрэг үзүүрээс 10 см өргөнтэй хэд хэдэн удаа нугална. 25-30 см орчим зузаантай болж ирмэгц голоор нь нэг мушгиж зөрүүлээд хөхөө дарж бооно.
3.Алчуурын голд зангидна. Энэ зангилаас цээжин дээр ирэх ёстой. Дараа нь алчуурын үзүүрүүдийг хүзүү ба бүсэлхийндээ зангидаад цээжний хэсгийн сул даавуунуудыг дотогш чихнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button