Солонгосын бизнесменүүд

Тэд ямар нэг асуудлыг шийдвэрлэхдээ заавал биечлэн уулзаж ярилцдаг. Энэ нь дорнын хэв маяг, күнзийн сургааль, үзэл номлолын хэсэг бөгөөд биечлэн уулзах нь харилцааны дээд хэлбэр гэж үздэгт гол учир оршдог.
Солонгосчууд олны дунд нэлээд илэн далангүй, нөхөрсөг, эелдэг загнаж, Азийн бусад үндэстэнг бодвол харьцангуй чөлөөт байж мэднэ. Тэхдээ тантай эелдэг байдлаар харьцлаа гээд та яаран битгий баярла. Энэ бол тэдний албан харилцааны онцлог.
Тэд мэдээж азийнхан болохоор тэдэнд орны хэв шинж ажиглагдах болно. Солонгосчууд бусад санал нийлэхгүй тохиолдолд түүнийгээ нэг их илэрхийлдэггүй нь дээрхийн нотолгоо болно. Энэ үед тэд саналыг судлах шаардлагатай, бодох хэрэгтэй байна гэх мэтийн хариуг өгдөг. Нөгөө талаар, та мөн тэдэнтэй харьцахдаа ийм утга аястай өгүүлбэр хэрэглэх гэсний хэрэггүй. Энэ үгнүүдийг тань тэд таныг энэ уулзалт, асуудлаар тодорхой шийдвэрт хүрээгүй татгалзсан хариу өгч байна гэж ойлгож болох талтай.
Уулзалт, гэрээ, хэлэлцээр, айлчлалын талаар түүнд оролцсон нэгж болгонд талархлын захидал илгээх, офис, утас, факс өөрчлөгдөх тохиолдол болгонд, эсвэл томилолтоор явах зэрэг хөдөлгөөний тухай мэдээлэл өгдөг. Энэ тэдний хувьд зуршил болсон зүйл юм.
Дорны хэв маяг нэвт шингэсэн болохоор та солонгос түншийнхээ дэргэд ахмадыг хүндлэхгүй, ёс зүйгүй үйлдэл болон эс үйлдэ хийвэл тэд танд тааламжтай хандахгүй гэдгийг ойлго.
Харилцах хэлний хувьд тэд англи хэлээр чөлөөтэй харилцах чадвартай ба ямар ч нөхцөлд солонгос хэлний орчуулагчийг ашиглах нь буруудахгүй. Ер нь хэлний дуудлага болон тухайн харьцагчийн мэдлэг, боловсрол, мэргэжлийн онцлогтйо холбоотой заримдаа үл ойлголцох, эсвэл буруу төсөөлөл өгөх явдал нэлээд гардаг. Зарим талаар хэн нэг хүний дэргэд ярьж үл болох зүйл, элдэв хошигнол зэргийг орчуулагчид тэр бүр гаргаж чаддаггүйг анхаараарай.
Солонгосчууд цагийг нарийн баримталж, өдрийн дэглэмийг чанд сахиж хооллох цагийг зөрчихгүй байхад анхаардаг. Аливаа бизнест эрсдэл байхыг тэд хүлээн зөвшөөрдөг бөгөөд түүнээс урьдчилан сэргийлж чаддаг.
Тэд хэдийгээр дорнын хэв маягийн үргэлжлэл ч япон, хятадыг бодвол шийдвэрээ түргэн гаргадаг. Тэд япончуудаас илүү хөдөлмөрийн чадвартай, аж үйлдвэрийн зарим салбарт тэднээс илүү гардгаараа бахархдаг. Тийм болохоор Солонгосын үндэсний үйлдвэрийн амжилтын талаар уулзалт дээрээ цухас дурьдаад ав.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Солонгосын бизнесменүүд

Тэд ямар нэг асуудлыг шийдвэрлэхдээ заавал биечлэн уулзаж ярилцдаг. Энэ нь дорнын хэв маяг, күнзийн сургааль, үзэл номлолын хэсэг бөгөөд биечлэн уулзах нь харилцааны дээд хэлбэр гэж үздэгт гол учир оршдог.
Солонгосчууд олны дунд нэлээд илэн далангүй, нөхөрсөг, эелдэг загнаж, Азийн бусад үндэстэнг бодвол харьцангуй чөлөөт байж мэднэ. Тэхдээ тантай эелдэг байдлаар харьцлаа гээд та яаран битгий баярла. Энэ бол тэдний албан харилцааны онцлог.
Тэд мэдээж азийнхан болохоор тэдэнд орны хэв шинж ажиглагдах болно. Солонгосчууд бусад санал нийлэхгүй тохиолдолд түүнийгээ нэг их илэрхийлдэггүй нь дээрхийн нотолгоо болно. Энэ үед тэд саналыг судлах шаардлагатай, бодох хэрэгтэй байна гэх мэтийн хариуг өгдөг. Нөгөө талаар, та мөн тэдэнтэй харьцахдаа ийм утга аястай өгүүлбэр хэрэглэх гэсний хэрэггүй. Энэ үгнүүдийг тань тэд таныг энэ уулзалт, асуудлаар тодорхой шийдвэрт хүрээгүй татгалзсан хариу өгч байна гэж ойлгож болох талтай.
Уулзалт, гэрээ, хэлэлцээр, айлчлалын талаар түүнд оролцсон нэгж болгонд талархлын захидал илгээх, офис, утас, факс өөрчлөгдөх тохиолдол болгонд, эсвэл томилолтоор явах зэрэг хөдөлгөөний тухай мэдээлэл өгдөг. Энэ тэдний хувьд зуршил болсон зүйл юм.
Дорны хэв маяг нэвт шингэсэн болохоор та солонгос түншийнхээ дэргэд ахмадыг хүндлэхгүй, ёс зүйгүй үйлдэл болон эс үйлдэ хийвэл тэд танд тааламжтай хандахгүй гэдгийг ойлго.
Харилцах хэлний хувьд тэд англи хэлээр чөлөөтэй харилцах чадвартай ба ямар ч нөхцөлд солонгос хэлний орчуулагчийг ашиглах нь буруудахгүй. Ер нь хэлний дуудлага болон тухайн харьцагчийн мэдлэг, боловсрол, мэргэжлийн онцлогтйо холбоотой заримдаа үл ойлголцох, эсвэл буруу төсөөлөл өгөх явдал нэлээд гардаг. Зарим талаар хэн нэг хүний дэргэд ярьж үл болох зүйл, элдэв хошигнол зэргийг орчуулагчид тэр бүр гаргаж чаддаггүйг анхаараарай.
Солонгосчууд цагийг нарийн баримталж, өдрийн дэглэмийг чанд сахиж хооллох цагийг зөрчихгүй байхад анхаардаг. Аливаа бизнест эрсдэл байхыг тэд хүлээн зөвшөөрдөг бөгөөд түүнээс урьдчилан сэргийлж чаддаг.
Тэд хэдийгээр дорнын хэв маягийн үргэлжлэл ч япон, хятадыг бодвол шийдвэрээ түргэн гаргадаг. Тэд япончуудаас илүү хөдөлмөрийн чадвартай, аж үйлдвэрийн зарим салбарт тэднээс илүү гардгаараа бахархдаг. Тийм болохоор Солонгосын үндэсний үйлдвэрийн амжилтын талаар уулзалт дээрээ цухас дурьдаад ав.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Солонгосын бизнесменүүд

Тэд ямар нэг асуудлыг шийдвэрлэхдээ заавал биечлэн уулзаж ярилцдаг. Энэ нь дорнын хэв маяг, күнзийн сургааль, үзэл номлолын хэсэг бөгөөд биечлэн уулзах нь харилцааны дээд хэлбэр гэж үздэгт гол учир оршдог.
Солонгосчууд олны дунд нэлээд илэн далангүй, нөхөрсөг, эелдэг загнаж, Азийн бусад үндэстэнг бодвол харьцангуй чөлөөт байж мэднэ. Тэхдээ тантай эелдэг байдлаар харьцлаа гээд та яаран битгий баярла. Энэ бол тэдний албан харилцааны онцлог.
Тэд мэдээж азийнхан болохоор тэдэнд орны хэв шинж ажиглагдах болно. Солонгосчууд бусад санал нийлэхгүй тохиолдолд түүнийгээ нэг их илэрхийлдэггүй нь дээрхийн нотолгоо болно. Энэ үед тэд саналыг судлах шаардлагатай, бодох хэрэгтэй байна гэх мэтийн хариуг өгдөг. Нөгөө талаар, та мөн тэдэнтэй харьцахдаа ийм утга аястай өгүүлбэр хэрэглэх гэсний хэрэггүй. Энэ үгнүүдийг тань тэд таныг энэ уулзалт, асуудлаар тодорхой шийдвэрт хүрээгүй татгалзсан хариу өгч байна гэж ойлгож болох талтай.
Уулзалт, гэрээ, хэлэлцээр, айлчлалын талаар түүнд оролцсон нэгж болгонд талархлын захидал илгээх, офис, утас, факс өөрчлөгдөх тохиолдол болгонд, эсвэл томилолтоор явах зэрэг хөдөлгөөний тухай мэдээлэл өгдөг. Энэ тэдний хувьд зуршил болсон зүйл юм.
Дорны хэв маяг нэвт шингэсэн болохоор та солонгос түншийнхээ дэргэд ахмадыг хүндлэхгүй, ёс зүйгүй үйлдэл болон эс үйлдэ хийвэл тэд танд тааламжтай хандахгүй гэдгийг ойлго.
Харилцах хэлний хувьд тэд англи хэлээр чөлөөтэй харилцах чадвартай ба ямар ч нөхцөлд солонгос хэлний орчуулагчийг ашиглах нь буруудахгүй. Ер нь хэлний дуудлага болон тухайн харьцагчийн мэдлэг, боловсрол, мэргэжлийн онцлогтйо холбоотой заримдаа үл ойлголцох, эсвэл буруу төсөөлөл өгөх явдал нэлээд гардаг. Зарим талаар хэн нэг хүний дэргэд ярьж үл болох зүйл, элдэв хошигнол зэргийг орчуулагчид тэр бүр гаргаж чаддаггүйг анхаараарай.
Солонгосчууд цагийг нарийн баримталж, өдрийн дэглэмийг чанд сахиж хооллох цагийг зөрчихгүй байхад анхаардаг. Аливаа бизнест эрсдэл байхыг тэд хүлээн зөвшөөрдөг бөгөөд түүнээс урьдчилан сэргийлж чаддаг.
Тэд хэдийгээр дорнын хэв маягийн үргэлжлэл ч япон, хятадыг бодвол шийдвэрээ түргэн гаргадаг. Тэд япончуудаас илүү хөдөлмөрийн чадвартай, аж үйлдвэрийн зарим салбарт тэднээс илүү гардгаараа бахархдаг. Тийм болохоор Солонгосын үндэсний үйлдвэрийн амжилтын талаар уулзалт дээрээ цухас дурьдаад ав.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Солонгосын бизнесменүүд

Тэд ямар нэг асуудлыг шийдвэрлэхдээ заавал биечлэн уулзаж ярилцдаг. Энэ нь дорнын хэв маяг, күнзийн сургааль, үзэл номлолын хэсэг бөгөөд биечлэн уулзах нь харилцааны дээд хэлбэр гэж үздэгт гол учир оршдог.
Солонгосчууд олны дунд нэлээд илэн далангүй, нөхөрсөг, эелдэг загнаж, Азийн бусад үндэстэнг бодвол харьцангуй чөлөөт байж мэднэ. Тэхдээ тантай эелдэг байдлаар харьцлаа гээд та яаран битгий баярла. Энэ бол тэдний албан харилцааны онцлог.
Тэд мэдээж азийнхан болохоор тэдэнд орны хэв шинж ажиглагдах болно. Солонгосчууд бусад санал нийлэхгүй тохиолдолд түүнийгээ нэг их илэрхийлдэггүй нь дээрхийн нотолгоо болно. Энэ үед тэд саналыг судлах шаардлагатай, бодох хэрэгтэй байна гэх мэтийн хариуг өгдөг. Нөгөө талаар, та мөн тэдэнтэй харьцахдаа ийм утга аястай өгүүлбэр хэрэглэх гэсний хэрэггүй. Энэ үгнүүдийг тань тэд таныг энэ уулзалт, асуудлаар тодорхой шийдвэрт хүрээгүй татгалзсан хариу өгч байна гэж ойлгож болох талтай.
Уулзалт, гэрээ, хэлэлцээр, айлчлалын талаар түүнд оролцсон нэгж болгонд талархлын захидал илгээх, офис, утас, факс өөрчлөгдөх тохиолдол болгонд, эсвэл томилолтоор явах зэрэг хөдөлгөөний тухай мэдээлэл өгдөг. Энэ тэдний хувьд зуршил болсон зүйл юм.
Дорны хэв маяг нэвт шингэсэн болохоор та солонгос түншийнхээ дэргэд ахмадыг хүндлэхгүй, ёс зүйгүй үйлдэл болон эс үйлдэ хийвэл тэд танд тааламжтай хандахгүй гэдгийг ойлго.
Харилцах хэлний хувьд тэд англи хэлээр чөлөөтэй харилцах чадвартай ба ямар ч нөхцөлд солонгос хэлний орчуулагчийг ашиглах нь буруудахгүй. Ер нь хэлний дуудлага болон тухайн харьцагчийн мэдлэг, боловсрол, мэргэжлийн онцлогтйо холбоотой заримдаа үл ойлголцох, эсвэл буруу төсөөлөл өгөх явдал нэлээд гардаг. Зарим талаар хэн нэг хүний дэргэд ярьж үл болох зүйл, элдэв хошигнол зэргийг орчуулагчид тэр бүр гаргаж чаддаггүйг анхаараарай.
Солонгосчууд цагийг нарийн баримталж, өдрийн дэглэмийг чанд сахиж хооллох цагийг зөрчихгүй байхад анхаардаг. Аливаа бизнест эрсдэл байхыг тэд хүлээн зөвшөөрдөг бөгөөд түүнээс урьдчилан сэргийлж чаддаг.
Тэд хэдийгээр дорнын хэв маягийн үргэлжлэл ч япон, хятадыг бодвол шийдвэрээ түргэн гаргадаг. Тэд япончуудаас илүү хөдөлмөрийн чадвартай, аж үйлдвэрийн зарим салбарт тэднээс илүү гардгаараа бахархдаг. Тийм болохоор Солонгосын үндэсний үйлдвэрийн амжилтын талаар уулзалт дээрээ цухас дурьдаад ав.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button