Францын бизнесменүүд

Тэдэнтэй харьцахдаа байгаагаасаа илүү албархаж, овгоор нь дуудаж, ахмад настныг илүү хүндлэх хэрэгтэй. Энэ талаар тэд азийнхантай илүү төсөөтэй.
Та франц хэл мэддэггүй, англиар ярьдаг чинь тэдэнд сайхан санагдахгүй. Ер тэд өөр бусад хэлээр ярих огт дургүй бөгөөд англи хэлийг тэд хамгийн бүдүүлэг хэл гэж тооцдог нь үүнтэй холбоотой. Хэрэв та хэлэлцээрийг амжилтанд хүргэхийг хүсвэл англичуудыг шүүмжилж болно. Харин та Напеолоныг огт шүүмжилж болохгүй.
Англичууд хоолны ширээний хооллох дэгийг дэлхийд зааж сургаж байдаг бол францчууд үүнийг нь хамгийн чадварлаг баримталдаг.
Францчууд гүн ухаан, урлагийн түүх, францын түүх, соёлыг судлахад онцгой анхаардаг бгөөд өөрсдийн түүх соёлоор маш их бахархдаг. Та тэдний түүх соёл, хэл, урлаг зэргийг өөрсдөөс нь илүү сайн мэддэг байлаа ч тэд танд хэзээ ч ингэж хэлэхгүй.
Францчууд ямарваа харилцаанд түвэггүй амархан орох ба аливаа харилцааг шинээр тогтоохдоо санхүү, гэр бүл, танил найзын холбоо, бололцооны зуучлагчийг эрж хайдаг байна.
Францчууд болох гэж буй гэрээ хэлэлцээрт эртнээс нямбай бэлтгэдэг. Гэрээ хэлэлцээр, шийдвэрлэх асуудлуудыг эртнээс судлан бэлтгэж урьдчилсан уулзалт, яриагаар зохицуулж, аль болох тохиролцоонд хүрэхэд анхаарлаа хандуулдаг. Тэд тулгарч болзошгүй бүх асуудлын хариултыг бэлдчихсэн байдаг.
Францчууд өөрийн орны түүх, соёл, хэлэндээ хайртай, түүгээрээ бахархдаг учир тэдэнтэй хийх гэрээ хэлцэл, уулзалт франц хэл дээр байх нь чухал.
Анхны уулзалт дээрээ ажил хэргийн түншдээ бэлэг дурсгалын зүйл гардуулдаггүй. Бэлэг дурсгалын зүйлд урлагийн бүтээл, уран зургийн альбом, сонгодог хөгжмийн бичлэгтэй пянз, хуурцаг байхад зүгээр. Тэднийд та айлчилж очих бол гэргийд нь цагаан өнгийн болон хатаасан цэцэг бэлэглэх хэрэггүй.
Эртний соёлт францчуудтай хийж буй уулзалт гэрээгээ үр дүнд хүргэхийн тулд тэдний ажил хэрэгт хандах хандлага болон сэтгэл зүйг нь судлах хэрэгтэй. Мөн тэд аар саар зүйлийг их анзаардаг зантай. Нэлээд зөрүүд, хүний хувийн хэрэгт их дурламтгай байдгийг анхаарах нь зүйтэй.
Харилцааны загварын бүтэц нь гадагшаа чиглэлтэй буюу нэлээд аминчирхуу байдаг.
Францчууд багаар ажиллахдаа тун тааруухан, их тооцоотой, ямарваа зүйлийг эдийн засагтай холбож тайлбарлахдаа гарамгай.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Францын бизнесменүүд

Тэдэнтэй харьцахдаа байгаагаасаа илүү албархаж, овгоор нь дуудаж, ахмад настныг илүү хүндлэх хэрэгтэй. Энэ талаар тэд азийнхантай илүү төсөөтэй.
Та франц хэл мэддэггүй, англиар ярьдаг чинь тэдэнд сайхан санагдахгүй. Ер тэд өөр бусад хэлээр ярих огт дургүй бөгөөд англи хэлийг тэд хамгийн бүдүүлэг хэл гэж тооцдог нь үүнтэй холбоотой. Хэрэв та хэлэлцээрийг амжилтанд хүргэхийг хүсвэл англичуудыг шүүмжилж болно. Харин та Напеолоныг огт шүүмжилж болохгүй.
Англичууд хоолны ширээний хооллох дэгийг дэлхийд зааж сургаж байдаг бол францчууд үүнийг нь хамгийн чадварлаг баримталдаг.
Францчууд гүн ухаан, урлагийн түүх, францын түүх, соёлыг судлахад онцгой анхаардаг бгөөд өөрсдийн түүх соёлоор маш их бахархдаг. Та тэдний түүх соёл, хэл, урлаг зэргийг өөрсдөөс нь илүү сайн мэддэг байлаа ч тэд танд хэзээ ч ингэж хэлэхгүй.
Францчууд ямарваа харилцаанд түвэггүй амархан орох ба аливаа харилцааг шинээр тогтоохдоо санхүү, гэр бүл, танил найзын холбоо, бололцооны зуучлагчийг эрж хайдаг байна.
Францчууд болох гэж буй гэрээ хэлэлцээрт эртнээс нямбай бэлтгэдэг. Гэрээ хэлэлцээр, шийдвэрлэх асуудлуудыг эртнээс судлан бэлтгэж урьдчилсан уулзалт, яриагаар зохицуулж, аль болох тохиролцоонд хүрэхэд анхаарлаа хандуулдаг. Тэд тулгарч болзошгүй бүх асуудлын хариултыг бэлдчихсэн байдаг.
Францчууд өөрийн орны түүх, соёл, хэлэндээ хайртай, түүгээрээ бахархдаг учир тэдэнтэй хийх гэрээ хэлцэл, уулзалт франц хэл дээр байх нь чухал.
Анхны уулзалт дээрээ ажил хэргийн түншдээ бэлэг дурсгалын зүйл гардуулдаггүй. Бэлэг дурсгалын зүйлд урлагийн бүтээл, уран зургийн альбом, сонгодог хөгжмийн бичлэгтэй пянз, хуурцаг байхад зүгээр. Тэднийд та айлчилж очих бол гэргийд нь цагаан өнгийн болон хатаасан цэцэг бэлэглэх хэрэггүй.
Эртний соёлт францчуудтай хийж буй уулзалт гэрээгээ үр дүнд хүргэхийн тулд тэдний ажил хэрэгт хандах хандлага болон сэтгэл зүйг нь судлах хэрэгтэй. Мөн тэд аар саар зүйлийг их анзаардаг зантай. Нэлээд зөрүүд, хүний хувийн хэрэгт их дурламтгай байдгийг анхаарах нь зүйтэй.
Харилцааны загварын бүтэц нь гадагшаа чиглэлтэй буюу нэлээд аминчирхуу байдаг.
Францчууд багаар ажиллахдаа тун тааруухан, их тооцоотой, ямарваа зүйлийг эдийн засагтай холбож тайлбарлахдаа гарамгай.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Францын бизнесменүүд

Тэдэнтэй харьцахдаа байгаагаасаа илүү албархаж, овгоор нь дуудаж, ахмад настныг илүү хүндлэх хэрэгтэй. Энэ талаар тэд азийнхантай илүү төсөөтэй.
Та франц хэл мэддэггүй, англиар ярьдаг чинь тэдэнд сайхан санагдахгүй. Ер тэд өөр бусад хэлээр ярих огт дургүй бөгөөд англи хэлийг тэд хамгийн бүдүүлэг хэл гэж тооцдог нь үүнтэй холбоотой. Хэрэв та хэлэлцээрийг амжилтанд хүргэхийг хүсвэл англичуудыг шүүмжилж болно. Харин та Напеолоныг огт шүүмжилж болохгүй.
Англичууд хоолны ширээний хооллох дэгийг дэлхийд зааж сургаж байдаг бол францчууд үүнийг нь хамгийн чадварлаг баримталдаг.
Францчууд гүн ухаан, урлагийн түүх, францын түүх, соёлыг судлахад онцгой анхаардаг бгөөд өөрсдийн түүх соёлоор маш их бахархдаг. Та тэдний түүх соёл, хэл, урлаг зэргийг өөрсдөөс нь илүү сайн мэддэг байлаа ч тэд танд хэзээ ч ингэж хэлэхгүй.
Францчууд ямарваа харилцаанд түвэггүй амархан орох ба аливаа харилцааг шинээр тогтоохдоо санхүү, гэр бүл, танил найзын холбоо, бололцооны зуучлагчийг эрж хайдаг байна.
Францчууд болох гэж буй гэрээ хэлэлцээрт эртнээс нямбай бэлтгэдэг. Гэрээ хэлэлцээр, шийдвэрлэх асуудлуудыг эртнээс судлан бэлтгэж урьдчилсан уулзалт, яриагаар зохицуулж, аль болох тохиролцоонд хүрэхэд анхаарлаа хандуулдаг. Тэд тулгарч болзошгүй бүх асуудлын хариултыг бэлдчихсэн байдаг.
Францчууд өөрийн орны түүх, соёл, хэлэндээ хайртай, түүгээрээ бахархдаг учир тэдэнтэй хийх гэрээ хэлцэл, уулзалт франц хэл дээр байх нь чухал.
Анхны уулзалт дээрээ ажил хэргийн түншдээ бэлэг дурсгалын зүйл гардуулдаггүй. Бэлэг дурсгалын зүйлд урлагийн бүтээл, уран зургийн альбом, сонгодог хөгжмийн бичлэгтэй пянз, хуурцаг байхад зүгээр. Тэднийд та айлчилж очих бол гэргийд нь цагаан өнгийн болон хатаасан цэцэг бэлэглэх хэрэггүй.
Эртний соёлт францчуудтай хийж буй уулзалт гэрээгээ үр дүнд хүргэхийн тулд тэдний ажил хэрэгт хандах хандлага болон сэтгэл зүйг нь судлах хэрэгтэй. Мөн тэд аар саар зүйлийг их анзаардаг зантай. Нэлээд зөрүүд, хүний хувийн хэрэгт их дурламтгай байдгийг анхаарах нь зүйтэй.
Харилцааны загварын бүтэц нь гадагшаа чиглэлтэй буюу нэлээд аминчирхуу байдаг.
Францчууд багаар ажиллахдаа тун тааруухан, их тооцоотой, ямарваа зүйлийг эдийн засагтай холбож тайлбарлахдаа гарамгай.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Францын бизнесменүүд

Тэдэнтэй харьцахдаа байгаагаасаа илүү албархаж, овгоор нь дуудаж, ахмад настныг илүү хүндлэх хэрэгтэй. Энэ талаар тэд азийнхантай илүү төсөөтэй.
Та франц хэл мэддэггүй, англиар ярьдаг чинь тэдэнд сайхан санагдахгүй. Ер тэд өөр бусад хэлээр ярих огт дургүй бөгөөд англи хэлийг тэд хамгийн бүдүүлэг хэл гэж тооцдог нь үүнтэй холбоотой. Хэрэв та хэлэлцээрийг амжилтанд хүргэхийг хүсвэл англичуудыг шүүмжилж болно. Харин та Напеолоныг огт шүүмжилж болохгүй.
Англичууд хоолны ширээний хооллох дэгийг дэлхийд зааж сургаж байдаг бол францчууд үүнийг нь хамгийн чадварлаг баримталдаг.
Францчууд гүн ухаан, урлагийн түүх, францын түүх, соёлыг судлахад онцгой анхаардаг бгөөд өөрсдийн түүх соёлоор маш их бахархдаг. Та тэдний түүх соёл, хэл, урлаг зэргийг өөрсдөөс нь илүү сайн мэддэг байлаа ч тэд танд хэзээ ч ингэж хэлэхгүй.
Францчууд ямарваа харилцаанд түвэггүй амархан орох ба аливаа харилцааг шинээр тогтоохдоо санхүү, гэр бүл, танил найзын холбоо, бололцооны зуучлагчийг эрж хайдаг байна.
Францчууд болох гэж буй гэрээ хэлэлцээрт эртнээс нямбай бэлтгэдэг. Гэрээ хэлэлцээр, шийдвэрлэх асуудлуудыг эртнээс судлан бэлтгэж урьдчилсан уулзалт, яриагаар зохицуулж, аль болох тохиролцоонд хүрэхэд анхаарлаа хандуулдаг. Тэд тулгарч болзошгүй бүх асуудлын хариултыг бэлдчихсэн байдаг.
Францчууд өөрийн орны түүх, соёл, хэлэндээ хайртай, түүгээрээ бахархдаг учир тэдэнтэй хийх гэрээ хэлцэл, уулзалт франц хэл дээр байх нь чухал.
Анхны уулзалт дээрээ ажил хэргийн түншдээ бэлэг дурсгалын зүйл гардуулдаггүй. Бэлэг дурсгалын зүйлд урлагийн бүтээл, уран зургийн альбом, сонгодог хөгжмийн бичлэгтэй пянз, хуурцаг байхад зүгээр. Тэднийд та айлчилж очих бол гэргийд нь цагаан өнгийн болон хатаасан цэцэг бэлэглэх хэрэггүй.
Эртний соёлт францчуудтай хийж буй уулзалт гэрээгээ үр дүнд хүргэхийн тулд тэдний ажил хэрэгт хандах хандлага болон сэтгэл зүйг нь судлах хэрэгтэй. Мөн тэд аар саар зүйлийг их анзаардаг зантай. Нэлээд зөрүүд, хүний хувийн хэрэгт их дурламтгай байдгийг анхаарах нь зүйтэй.
Харилцааны загварын бүтэц нь гадагшаа чиглэлтэй буюу нэлээд аминчирхуу байдаг.
Францчууд багаар ажиллахдаа тун тааруухан, их тооцоотой, ямарваа зүйлийг эдийн засагтай холбож тайлбарлахдаа гарамгай.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button