Дэвүүр

YI зууны үеэр Хятадаас дэвүүрийн эзэн хаандаа бэлэг болгон япончууд авчирсан байна. Тэр иштэй дугуй хүрээнд нарийн цаас, торго наасан эд байлаа.
Япончууд дэвүүрийг хурдан нэвтрүүлж өөрсдөө бас хэд хэдэн шинэлэг зүйлээр баяжуулжээ. Тэд хулсыг цуулан дэвтээж хүнд ачаагаар дарж тэгшлээд хоёр талаас нь цаас наан утива гэж нэрлэн дээдсийн заавал хэрэглэх ёстой зүйл болгожээ. Мөн япончууд эвхэгддэг сэнсу гэх дэвүүрийг бас хийсэн юм. Түүнийг XYI зуунд Европт Португалийн худалдаачид авчирсан ба дэвүүр эмэгтэйчүүдийн хамгийн моодны хэрэгцээ нь болов.
Дэвүүр хийх урлагийн ид цэцэглэлт нь XYIII зуун. Дэвүүрийн дэлгэцийн зургийг Ф.Буше, А.Ватто, Н.Ланкре зэрэг нэртэй зураачид зурж, урлан бүтээхэд нь цуутай мастерууд оролцдог байсан аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дэвүүр

YI зууны үеэр Хятадаас дэвүүрийн эзэн хаандаа бэлэг болгон япончууд авчирсан байна. Тэр иштэй дугуй хүрээнд нарийн цаас, торго наасан эд байлаа.
Япончууд дэвүүрийг хурдан нэвтрүүлж өөрсдөө бас хэд хэдэн шинэлэг зүйлээр баяжуулжээ. Тэд хулсыг цуулан дэвтээж хүнд ачаагаар дарж тэгшлээд хоёр талаас нь цаас наан утива гэж нэрлэн дээдсийн заавал хэрэглэх ёстой зүйл болгожээ. Мөн япончууд эвхэгддэг сэнсу гэх дэвүүрийг бас хийсэн юм. Түүнийг XYI зуунд Европт Португалийн худалдаачид авчирсан ба дэвүүр эмэгтэйчүүдийн хамгийн моодны хэрэгцээ нь болов.
Дэвүүр хийх урлагийн ид цэцэглэлт нь XYIII зуун. Дэвүүрийн дэлгэцийн зургийг Ф.Буше, А.Ватто, Н.Ланкре зэрэг нэртэй зураачид зурж, урлан бүтээхэд нь цуутай мастерууд оролцдог байсан аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дэвүүр

YI зууны үеэр Хятадаас дэвүүрийн эзэн хаандаа бэлэг болгон япончууд авчирсан байна. Тэр иштэй дугуй хүрээнд нарийн цаас, торго наасан эд байлаа.
Япончууд дэвүүрийг хурдан нэвтрүүлж өөрсдөө бас хэд хэдэн шинэлэг зүйлээр баяжуулжээ. Тэд хулсыг цуулан дэвтээж хүнд ачаагаар дарж тэгшлээд хоёр талаас нь цаас наан утива гэж нэрлэн дээдсийн заавал хэрэглэх ёстой зүйл болгожээ. Мөн япончууд эвхэгддэг сэнсу гэх дэвүүрийг бас хийсэн юм. Түүнийг XYI зуунд Европт Португалийн худалдаачид авчирсан ба дэвүүр эмэгтэйчүүдийн хамгийн моодны хэрэгцээ нь болов.
Дэвүүр хийх урлагийн ид цэцэглэлт нь XYIII зуун. Дэвүүрийн дэлгэцийн зургийг Ф.Буше, А.Ватто, Н.Ланкре зэрэг нэртэй зураачид зурж, урлан бүтээхэд нь цуутай мастерууд оролцдог байсан аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дэвүүр

YI зууны үеэр Хятадаас дэвүүрийн эзэн хаандаа бэлэг болгон япончууд авчирсан байна. Тэр иштэй дугуй хүрээнд нарийн цаас, торго наасан эд байлаа.
Япончууд дэвүүрийг хурдан нэвтрүүлж өөрсдөө бас хэд хэдэн шинэлэг зүйлээр баяжуулжээ. Тэд хулсыг цуулан дэвтээж хүнд ачаагаар дарж тэгшлээд хоёр талаас нь цаас наан утива гэж нэрлэн дээдсийн заавал хэрэглэх ёстой зүйл болгожээ. Мөн япончууд эвхэгддэг сэнсу гэх дэвүүрийг бас хийсэн юм. Түүнийг XYI зуунд Европт Португалийн худалдаачид авчирсан ба дэвүүр эмэгтэйчүүдийн хамгийн моодны хэрэгцээ нь болов.
Дэвүүр хийх урлагийн ид цэцэглэлт нь XYIII зуун. Дэвүүрийн дэлгэцийн зургийг Ф.Буше, А.Ватто, Н.Ланкре зэрэг нэртэй зураачид зурж, урлан бүтээхэд нь цуутай мастерууд оролцдог байсан аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button