Турахыг хүсэгчдийн таван журам

2.Хоолыг маш удаан зажилж идэх ба идэж байхдаа үе үе завсарлана.
3.Нүдээ хуурна. Yүний тулд хоолыг аль болох жижиг тавганд хийж иднэ.
4.Аль болох их хөдөлж спорт хөөнө. /усанд сэлэх, дугуй унах, явган алхах г.м/
5.Амттанаас аль болох зугтах.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Турахыг хүсэгчдийн таван журам

2.Хоолыг маш удаан зажилж идэх ба идэж байхдаа үе үе завсарлана.
3.Нүдээ хуурна. Yүний тулд хоолыг аль болох жижиг тавганд хийж иднэ.
4.Аль болох их хөдөлж спорт хөөнө. /усанд сэлэх, дугуй унах, явган алхах г.м/
5.Амттанаас аль болох зугтах.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Турахыг хүсэгчдийн таван журам

2.Хоолыг маш удаан зажилж идэх ба идэж байхдаа үе үе завсарлана.
3.Нүдээ хуурна. Yүний тулд хоолыг аль болох жижиг тавганд хийж иднэ.
4.Аль болох их хөдөлж спорт хөөнө. /усанд сэлэх, дугуй унах, явган алхах г.м/
5.Амттанаас аль болох зугтах.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Турахыг хүсэгчдийн таван журам

2.Хоолыг маш удаан зажилж идэх ба идэж байхдаа үе үе завсарлана.
3.Нүдээ хуурна. Yүний тулд хоолыг аль болох жижиг тавганд хийж иднэ.
4.Аль болох их хөдөлж спорт хөөнө. /усанд сэлэх, дугуй унах, явган алхах г.м/
5.Амттанаас аль болох зугтах.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button