Тарагны түрхлэг

Түрхлэгийг нүүр хүзүүндээ түрхэнэ. 10-15 минутын дараа хүйтэвтэр усаар нүүр хүзүүгээ угаан түрхлэгээ арилгах ба үүнийхаа дараа нүүрээ бүр цэв хүйтэн усаар шавш. Энэ түрхлэг нь арьсыг сэргээж өнгө оруулдаг.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Тарагны түрхлэг

Түрхлэгийг нүүр хүзүүндээ түрхэнэ. 10-15 минутын дараа хүйтэвтэр усаар нүүр хүзүүгээ угаан түрхлэгээ арилгах ба үүнийхаа дараа нүүрээ бүр цэв хүйтэн усаар шавш. Энэ түрхлэг нь арьсыг сэргээж өнгө оруулдаг.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Тарагны түрхлэг

Түрхлэгийг нүүр хүзүүндээ түрхэнэ. 10-15 минутын дараа хүйтэвтэр усаар нүүр хүзүүгээ угаан түрхлэгээ арилгах ба үүнийхаа дараа нүүрээ бүр цэв хүйтэн усаар шавш. Энэ түрхлэг нь арьсыг сэргээж өнгө оруулдаг.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Тарагны түрхлэг

Түрхлэгийг нүүр хүзүүндээ түрхэнэ. 10-15 минутын дараа хүйтэвтэр усаар нүүр хүзүүгээ угаан түрхлэгээ арилгах ба үүнийхаа дараа нүүрээ бүр цэв хүйтэн усаар шавш. Энэ түрхлэг нь арьсыг сэргээж өнгө оруулдаг.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button