Теннисний бөмбөгөөр хурхирахыг эмчилж болно

Хурхирах нь өвчин гэдгийг хэн хүнгүй мэднэ. Тэгээд ч хэт чанга хурхирдаг хүн орчин тойрныхондоо хичнээн их яршиг уддаг билээ. Тэгвэл тэднийг унтахад нуруунд нь теннисний бөмбөг бэхлээд өгөхөд огт хурхирахгүй тун тайван нойрсч чадна гэсэн. Бөмбөг зүрхний өвчнөөс сэргийлж, нойрон дунд амьсгал тасалдахыг зогсоох сайн нөлөөтэй.
Гэхдээ бөмбөг бэхлүүлсэн хүн нуруугаараа биш зөвхөн хоёр хажуугаараа л ээлжилж унтахаас өөр аргагүй байдалд хүрдэг. Хамаг учир үүнд л байгаа бололтой.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Теннисний бөмбөгөөр хурхирахыг эмчилж болно

Хурхирах нь өвчин гэдгийг хэн хүнгүй мэднэ. Тэгээд ч хэт чанга хурхирдаг хүн орчин тойрныхондоо хичнээн их яршиг уддаг билээ. Тэгвэл тэднийг унтахад нуруунд нь теннисний бөмбөг бэхлээд өгөхөд огт хурхирахгүй тун тайван нойрсч чадна гэсэн. Бөмбөг зүрхний өвчнөөс сэргийлж, нойрон дунд амьсгал тасалдахыг зогсоох сайн нөлөөтэй.
Гэхдээ бөмбөг бэхлүүлсэн хүн нуруугаараа биш зөвхөн хоёр хажуугаараа л ээлжилж унтахаас өөр аргагүй байдалд хүрдэг. Хамаг учир үүнд л байгаа бололтой.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Теннисний бөмбөгөөр хурхирахыг эмчилж болно

Хурхирах нь өвчин гэдгийг хэн хүнгүй мэднэ. Тэгээд ч хэт чанга хурхирдаг хүн орчин тойрныхондоо хичнээн их яршиг уддаг билээ. Тэгвэл тэднийг унтахад нуруунд нь теннисний бөмбөг бэхлээд өгөхөд огт хурхирахгүй тун тайван нойрсч чадна гэсэн. Бөмбөг зүрхний өвчнөөс сэргийлж, нойрон дунд амьсгал тасалдахыг зогсоох сайн нөлөөтэй.
Гэхдээ бөмбөг бэхлүүлсэн хүн нуруугаараа биш зөвхөн хоёр хажуугаараа л ээлжилж унтахаас өөр аргагүй байдалд хүрдэг. Хамаг учир үүнд л байгаа бололтой.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Теннисний бөмбөгөөр хурхирахыг эмчилж болно

Хурхирах нь өвчин гэдгийг хэн хүнгүй мэднэ. Тэгээд ч хэт чанга хурхирдаг хүн орчин тойрныхондоо хичнээн их яршиг уддаг билээ. Тэгвэл тэднийг унтахад нуруунд нь теннисний бөмбөг бэхлээд өгөхөд огт хурхирахгүй тун тайван нойрсч чадна гэсэн. Бөмбөг зүрхний өвчнөөс сэргийлж, нойрон дунд амьсгал тасалдахыг зогсоох сайн нөлөөтэй.
Гэхдээ бөмбөг бэхлүүлсэн хүн нуруугаараа биш зөвхөн хоёр хажуугаараа л ээлжилж унтахаас өөр аргагүй байдалд хүрдэг. Хамаг учир үүнд л байгаа бололтой.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button