Өтгөн хаагдах нь хэт таргалахын шалтгаан мөн

Өглөөний цай уухаас 15-20 мнутын өмнө нэг аяга түүхий сүү юм уу, түүхий ус уух хэрэгтэй. Хэрэв цаг зав байгаад хүсвэл мөн өглөө цай уухын өмнө хар чавга дэвтээн, түүндээ зөгийн бал түрхэн идэж болно. Хар чавга, зөгийн баланд их хэмжээний витамин байдаг болохоор энэ нь их ашигтай байдаг.
Ийм өвчнөөр ялангуяа их суудаг амьдралтай хүмүүс их өвчилдөг. Ийм хүмүүс их хөдөлж, явгаар явж, гимнастикийг зөвхөн өглөө төдийгүй мөн үдээр хийж байх хэрэгтэй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Өтгөн хаагдах нь хэт таргалахын шалтгаан мөн

Өглөөний цай уухаас 15-20 мнутын өмнө нэг аяга түүхий сүү юм уу, түүхий ус уух хэрэгтэй. Хэрэв цаг зав байгаад хүсвэл мөн өглөө цай уухын өмнө хар чавга дэвтээн, түүндээ зөгийн бал түрхэн идэж болно. Хар чавга, зөгийн баланд их хэмжээний витамин байдаг болохоор энэ нь их ашигтай байдаг.
Ийм өвчнөөр ялангуяа их суудаг амьдралтай хүмүүс их өвчилдөг. Ийм хүмүүс их хөдөлж, явгаар явж, гимнастикийг зөвхөн өглөө төдийгүй мөн үдээр хийж байх хэрэгтэй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Өтгөн хаагдах нь хэт таргалахын шалтгаан мөн

Өглөөний цай уухаас 15-20 мнутын өмнө нэг аяга түүхий сүү юм уу, түүхий ус уух хэрэгтэй. Хэрэв цаг зав байгаад хүсвэл мөн өглөө цай уухын өмнө хар чавга дэвтээн, түүндээ зөгийн бал түрхэн идэж болно. Хар чавга, зөгийн баланд их хэмжээний витамин байдаг болохоор энэ нь их ашигтай байдаг.
Ийм өвчнөөр ялангуяа их суудаг амьдралтай хүмүүс их өвчилдөг. Ийм хүмүүс их хөдөлж, явгаар явж, гимнастикийг зөвхөн өглөө төдийгүй мөн үдээр хийж байх хэрэгтэй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Өтгөн хаагдах нь хэт таргалахын шалтгаан мөн

Өглөөний цай уухаас 15-20 мнутын өмнө нэг аяга түүхий сүү юм уу, түүхий ус уух хэрэгтэй. Хэрэв цаг зав байгаад хүсвэл мөн өглөө цай уухын өмнө хар чавга дэвтээн, түүндээ зөгийн бал түрхэн идэж болно. Хар чавга, зөгийн баланд их хэмжээний витамин байдаг болохоор энэ нь их ашигтай байдаг.
Ийм өвчнөөр ялангуяа их суудаг амьдралтай хүмүүс их өвчилдөг. Ийм хүмүүс их хөдөлж, явгаар явж, гимнастикийг зөвхөн өглөө төдийгүй мөн үдээр хийж байх хэрэгтэй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button