Алтан нас

Хижээл насанд бие эрүүл байхаас гадна ухаан санаа сэргэлэн хэвээр байх нь их чухал. Нас ахих тусам мартамтгай болдог аюул бий.

Ой тогтоолт сайжруулах арга
-Ууж байгаа эм, нарийн мэргэжлийн эмч нарын бичиж өгсөн эм тарианы талаар эмчлэгч эмчдээ бүгдийг мэдээл. Зүрх болон даралтын зарим эм ой тогтоолт муутгах сөрөг нөлөөтэй.
-Бясалгал хийж сур. Ой ухаанд нэн сайн нөлөө үзүүлдэг.
-Өдөр болгон тархиа ажиллуул. Шинэ юм сур, янз бүрийн ном унш, үгийн сүлжээ бөглө, сэтгэхүйн бодлого бод.
-Явж дассан газраасаа өөр шинэ замаар яв
-Таны хувьд цоо шинэ хөгжмийн урсгалыг сонсох нь ой тогтоолтод сайн нөлөөлдөг.

Бас нэгэн зөвлөгөө
-Ирээдүйгээ өөдрөг итгэлтэй хар. Таныг урамшуулж, зоригжуулдаг зүйлсийн төлөвлөгөө зохио.
-Сонирхолтой баярт үйл явдлыг хүлээж амьдарч сур.
-Ертөнцийг өөр хүний нүдээр хар.
-Танилуудын хүрээгээ өргөжүүл. Хижээл насанд аз жаргалтай амьдарч байгаа хүмүүс голдуу олон найз нөхөдтэй байдаг. Хүний төлөө, эсвэл тэд миний төлөө хийх ёстой гэж байхын оронд хүмүүстэй хамтран хийж сур.
-Гэр бүлээ бэхжүүл. Сайхан гэр бүлтэй хүмүүс урт насалж, аз жаргалтай амьдардаг.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Алтан нас

Хижээл насанд бие эрүүл байхаас гадна ухаан санаа сэргэлэн хэвээр байх нь их чухал. Нас ахих тусам мартамтгай болдог аюул бий.

Ой тогтоолт сайжруулах арга
-Ууж байгаа эм, нарийн мэргэжлийн эмч нарын бичиж өгсөн эм тарианы талаар эмчлэгч эмчдээ бүгдийг мэдээл. Зүрх болон даралтын зарим эм ой тогтоолт муутгах сөрөг нөлөөтэй.
-Бясалгал хийж сур. Ой ухаанд нэн сайн нөлөө үзүүлдэг.
-Өдөр болгон тархиа ажиллуул. Шинэ юм сур, янз бүрийн ном унш, үгийн сүлжээ бөглө, сэтгэхүйн бодлого бод.
-Явж дассан газраасаа өөр шинэ замаар яв
-Таны хувьд цоо шинэ хөгжмийн урсгалыг сонсох нь ой тогтоолтод сайн нөлөөлдөг.

Бас нэгэн зөвлөгөө
-Ирээдүйгээ өөдрөг итгэлтэй хар. Таныг урамшуулж, зоригжуулдаг зүйлсийн төлөвлөгөө зохио.
-Сонирхолтой баярт үйл явдлыг хүлээж амьдарч сур.
-Ертөнцийг өөр хүний нүдээр хар.
-Танилуудын хүрээгээ өргөжүүл. Хижээл насанд аз жаргалтай амьдарч байгаа хүмүүс голдуу олон найз нөхөдтэй байдаг. Хүний төлөө, эсвэл тэд миний төлөө хийх ёстой гэж байхын оронд хүмүүстэй хамтран хийж сур.
-Гэр бүлээ бэхжүүл. Сайхан гэр бүлтэй хүмүүс урт насалж, аз жаргалтай амьдардаг.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Алтан нас

Хижээл насанд бие эрүүл байхаас гадна ухаан санаа сэргэлэн хэвээр байх нь их чухал. Нас ахих тусам мартамтгай болдог аюул бий.

Ой тогтоолт сайжруулах арга
-Ууж байгаа эм, нарийн мэргэжлийн эмч нарын бичиж өгсөн эм тарианы талаар эмчлэгч эмчдээ бүгдийг мэдээл. Зүрх болон даралтын зарим эм ой тогтоолт муутгах сөрөг нөлөөтэй.
-Бясалгал хийж сур. Ой ухаанд нэн сайн нөлөө үзүүлдэг.
-Өдөр болгон тархиа ажиллуул. Шинэ юм сур, янз бүрийн ном унш, үгийн сүлжээ бөглө, сэтгэхүйн бодлого бод.
-Явж дассан газраасаа өөр шинэ замаар яв
-Таны хувьд цоо шинэ хөгжмийн урсгалыг сонсох нь ой тогтоолтод сайн нөлөөлдөг.

Бас нэгэн зөвлөгөө
-Ирээдүйгээ өөдрөг итгэлтэй хар. Таныг урамшуулж, зоригжуулдаг зүйлсийн төлөвлөгөө зохио.
-Сонирхолтой баярт үйл явдлыг хүлээж амьдарч сур.
-Ертөнцийг өөр хүний нүдээр хар.
-Танилуудын хүрээгээ өргөжүүл. Хижээл насанд аз жаргалтай амьдарч байгаа хүмүүс голдуу олон найз нөхөдтэй байдаг. Хүний төлөө, эсвэл тэд миний төлөө хийх ёстой гэж байхын оронд хүмүүстэй хамтран хийж сур.
-Гэр бүлээ бэхжүүл. Сайхан гэр бүлтэй хүмүүс урт насалж, аз жаргалтай амьдардаг.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Алтан нас

Хижээл насанд бие эрүүл байхаас гадна ухаан санаа сэргэлэн хэвээр байх нь их чухал. Нас ахих тусам мартамтгай болдог аюул бий.

Ой тогтоолт сайжруулах арга
-Ууж байгаа эм, нарийн мэргэжлийн эмч нарын бичиж өгсөн эм тарианы талаар эмчлэгч эмчдээ бүгдийг мэдээл. Зүрх болон даралтын зарим эм ой тогтоолт муутгах сөрөг нөлөөтэй.
-Бясалгал хийж сур. Ой ухаанд нэн сайн нөлөө үзүүлдэг.
-Өдөр болгон тархиа ажиллуул. Шинэ юм сур, янз бүрийн ном унш, үгийн сүлжээ бөглө, сэтгэхүйн бодлого бод.
-Явж дассан газраасаа өөр шинэ замаар яв
-Таны хувьд цоо шинэ хөгжмийн урсгалыг сонсох нь ой тогтоолтод сайн нөлөөлдөг.

Бас нэгэн зөвлөгөө
-Ирээдүйгээ өөдрөг итгэлтэй хар. Таныг урамшуулж, зоригжуулдаг зүйлсийн төлөвлөгөө зохио.
-Сонирхолтой баярт үйл явдлыг хүлээж амьдарч сур.
-Ертөнцийг өөр хүний нүдээр хар.
-Танилуудын хүрээгээ өргөжүүл. Хижээл насанд аз жаргалтай амьдарч байгаа хүмүүс голдуу олон найз нөхөдтэй байдаг. Хүний төлөө, эсвэл тэд миний төлөө хийх ёстой гэж байхын оронд хүмүүстэй хамтран хийж сур.
-Гэр бүлээ бэхжүүл. Сайхан гэр бүлтэй хүмүүс урт насалж, аз жаргалтай амьдардаг.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button