Таны гар ба зан ааш

2.Нарны гар
Хэлбэр Зуувиндуу хэлбэртэй. Алга нь зохицолт шугамнуудтай. Арьс нь зөөлөн, шувтан үзүүүр бүхий хуруунуудтай. Ядам хуруу нь дундахь шигээ урт, угтаа гүдгэрдүү. Эрхий хуруу алганаасаа сайтар алслагдсан байрлалтай.
Зан ааш Эрч хүчтэй, илэн далангүй, шийдэмгий. Хувийн амьдрал болоод ажил дээрээ уран сэтгэлгээ гаргаж чаддаг. Хүчтэй бие хүний хувьд өөрийн санаа зоригоо ягштал гүйцэлдүүлдэг.

3.Санчир гаригийн гар
Хэлбэр Урт, сулбагар нарийн хуруунуудтай. Дунд хуруу нь бусдаасаа илт урт. Алга нь нягт ямархаг.
Зан ааш Нууцлаг хувь хүн. Yнэнч шударга, тэвчээртэй, хариуцлага мэдэрдэг. Бүхний хүндэтгэлийг хүлээж, гүнд нь орж чаддаг. Юугаар оролдож, юу хийхээ сайн мэддэг.

4.Газрын гар
Хэлбэр Дугирагдуу зураас дүрснүүд бүхий хавтгай гар. Алга нь булчинлаг атлаа нягт, бас уян налархай. Хуруунууд цэн шулуун хүчирхэг.
Зан ааш Зохион байгуулалттай, юманд бодитой атлаа үе үе бусдыг дууриах дуртай. Ажил, арга барилаа эрхэмлэдэг.

5.Цолмон гаригийн гар
Хэлбэр Том биш, зуувин, хонхорхойнуудтай. Арьс гөлгөр, эвлэг бөгөөд хуруунд нь дугариг шовх оройтой. Алга нь эрхий хурууны угт товгордуу.
Зан ааш Маш мэдрэмтгий агаад хувирамтгай, амархан уруу татагддаг.

6.Ангараг гаригийн гар
Хэлбэр Нарийн шувтандуу, сүүлчийн хоёр хурууныхаа угаар товгор. Алга цайвар, булчинлаг, маш сулбагар хуруунуудтай.
Зан ааш Тайван, элэгсэг, мөрөөдөмтгий, бясалгах дуртай. Маш авхаалжтай, баярлаж гуних нь амархан.

7.Бархасбадь гаригийн гар
Хэлбэр Урт, дугариг дүрс бүхий тэгш өнцөгт хэлбэртэй. Өргөн алга нь долоовор хурууныхаа угаар төвгөртэй. Долоовор нь дунд хуруунаасаа урт.
Зан ааш Тайван бөгөөд аядуу зохион байгуулагч. Нэр хүндтэй, бусдаар хүндэтгүүлэх дуртай. Бас бусдын сэтгэл зүйг өөрийн амбицид ашиглах чадвартай.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Таны гар ба зан ааш

2.Нарны гар
Хэлбэр Зуувиндуу хэлбэртэй. Алга нь зохицолт шугамнуудтай. Арьс нь зөөлөн, шувтан үзүүүр бүхий хуруунуудтай. Ядам хуруу нь дундахь шигээ урт, угтаа гүдгэрдүү. Эрхий хуруу алганаасаа сайтар алслагдсан байрлалтай.
Зан ааш Эрч хүчтэй, илэн далангүй, шийдэмгий. Хувийн амьдрал болоод ажил дээрээ уран сэтгэлгээ гаргаж чаддаг. Хүчтэй бие хүний хувьд өөрийн санаа зоригоо ягштал гүйцэлдүүлдэг.

3.Санчир гаригийн гар
Хэлбэр Урт, сулбагар нарийн хуруунуудтай. Дунд хуруу нь бусдаасаа илт урт. Алга нь нягт ямархаг.
Зан ааш Нууцлаг хувь хүн. Yнэнч шударга, тэвчээртэй, хариуцлага мэдэрдэг. Бүхний хүндэтгэлийг хүлээж, гүнд нь орж чаддаг. Юугаар оролдож, юу хийхээ сайн мэддэг.

4.Газрын гар
Хэлбэр Дугирагдуу зураас дүрснүүд бүхий хавтгай гар. Алга нь булчинлаг атлаа нягт, бас уян налархай. Хуруунууд цэн шулуун хүчирхэг.
Зан ааш Зохион байгуулалттай, юманд бодитой атлаа үе үе бусдыг дууриах дуртай. Ажил, арга барилаа эрхэмлэдэг.

5.Цолмон гаригийн гар
Хэлбэр Том биш, зуувин, хонхорхойнуудтай. Арьс гөлгөр, эвлэг бөгөөд хуруунд нь дугариг шовх оройтой. Алга нь эрхий хурууны угт товгордуу.
Зан ааш Маш мэдрэмтгий агаад хувирамтгай, амархан уруу татагддаг.

6.Ангараг гаригийн гар
Хэлбэр Нарийн шувтандуу, сүүлчийн хоёр хурууныхаа угаар товгор. Алга цайвар, булчинлаг, маш сулбагар хуруунуудтай.
Зан ааш Тайван, элэгсэг, мөрөөдөмтгий, бясалгах дуртай. Маш авхаалжтай, баярлаж гуних нь амархан.

7.Бархасбадь гаригийн гар
Хэлбэр Урт, дугариг дүрс бүхий тэгш өнцөгт хэлбэртэй. Өргөн алга нь долоовор хурууныхаа угаар төвгөртэй. Долоовор нь дунд хуруунаасаа урт.
Зан ааш Тайван бөгөөд аядуу зохион байгуулагч. Нэр хүндтэй, бусдаар хүндэтгүүлэх дуртай. Бас бусдын сэтгэл зүйг өөрийн амбицид ашиглах чадвартай.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Таны гар ба зан ааш

2.Нарны гар
Хэлбэр Зуувиндуу хэлбэртэй. Алга нь зохицолт шугамнуудтай. Арьс нь зөөлөн, шувтан үзүүүр бүхий хуруунуудтай. Ядам хуруу нь дундахь шигээ урт, угтаа гүдгэрдүү. Эрхий хуруу алганаасаа сайтар алслагдсан байрлалтай.
Зан ааш Эрч хүчтэй, илэн далангүй, шийдэмгий. Хувийн амьдрал болоод ажил дээрээ уран сэтгэлгээ гаргаж чаддаг. Хүчтэй бие хүний хувьд өөрийн санаа зоригоо ягштал гүйцэлдүүлдэг.

3.Санчир гаригийн гар
Хэлбэр Урт, сулбагар нарийн хуруунуудтай. Дунд хуруу нь бусдаасаа илт урт. Алга нь нягт ямархаг.
Зан ааш Нууцлаг хувь хүн. Yнэнч шударга, тэвчээртэй, хариуцлага мэдэрдэг. Бүхний хүндэтгэлийг хүлээж, гүнд нь орж чаддаг. Юугаар оролдож, юу хийхээ сайн мэддэг.

4.Газрын гар
Хэлбэр Дугирагдуу зураас дүрснүүд бүхий хавтгай гар. Алга нь булчинлаг атлаа нягт, бас уян налархай. Хуруунууд цэн шулуун хүчирхэг.
Зан ааш Зохион байгуулалттай, юманд бодитой атлаа үе үе бусдыг дууриах дуртай. Ажил, арга барилаа эрхэмлэдэг.

5.Цолмон гаригийн гар
Хэлбэр Том биш, зуувин, хонхорхойнуудтай. Арьс гөлгөр, эвлэг бөгөөд хуруунд нь дугариг шовх оройтой. Алга нь эрхий хурууны угт товгордуу.
Зан ааш Маш мэдрэмтгий агаад хувирамтгай, амархан уруу татагддаг.

6.Ангараг гаригийн гар
Хэлбэр Нарийн шувтандуу, сүүлчийн хоёр хурууныхаа угаар товгор. Алга цайвар, булчинлаг, маш сулбагар хуруунуудтай.
Зан ааш Тайван, элэгсэг, мөрөөдөмтгий, бясалгах дуртай. Маш авхаалжтай, баярлаж гуних нь амархан.

7.Бархасбадь гаригийн гар
Хэлбэр Урт, дугариг дүрс бүхий тэгш өнцөгт хэлбэртэй. Өргөн алга нь долоовор хурууныхаа угаар төвгөртэй. Долоовор нь дунд хуруунаасаа урт.
Зан ааш Тайван бөгөөд аядуу зохион байгуулагч. Нэр хүндтэй, бусдаар хүндэтгүүлэх дуртай. Бас бусдын сэтгэл зүйг өөрийн амбицид ашиглах чадвартай.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Таны гар ба зан ааш

2.Нарны гар
Хэлбэр Зуувиндуу хэлбэртэй. Алга нь зохицолт шугамнуудтай. Арьс нь зөөлөн, шувтан үзүүүр бүхий хуруунуудтай. Ядам хуруу нь дундахь шигээ урт, угтаа гүдгэрдүү. Эрхий хуруу алганаасаа сайтар алслагдсан байрлалтай.
Зан ааш Эрч хүчтэй, илэн далангүй, шийдэмгий. Хувийн амьдрал болоод ажил дээрээ уран сэтгэлгээ гаргаж чаддаг. Хүчтэй бие хүний хувьд өөрийн санаа зоригоо ягштал гүйцэлдүүлдэг.

3.Санчир гаригийн гар
Хэлбэр Урт, сулбагар нарийн хуруунуудтай. Дунд хуруу нь бусдаасаа илт урт. Алга нь нягт ямархаг.
Зан ааш Нууцлаг хувь хүн. Yнэнч шударга, тэвчээртэй, хариуцлага мэдэрдэг. Бүхний хүндэтгэлийг хүлээж, гүнд нь орж чаддаг. Юугаар оролдож, юу хийхээ сайн мэддэг.

4.Газрын гар
Хэлбэр Дугирагдуу зураас дүрснүүд бүхий хавтгай гар. Алга нь булчинлаг атлаа нягт, бас уян налархай. Хуруунууд цэн шулуун хүчирхэг.
Зан ааш Зохион байгуулалттай, юманд бодитой атлаа үе үе бусдыг дууриах дуртай. Ажил, арга барилаа эрхэмлэдэг.

5.Цолмон гаригийн гар
Хэлбэр Том биш, зуувин, хонхорхойнуудтай. Арьс гөлгөр, эвлэг бөгөөд хуруунд нь дугариг шовх оройтой. Алга нь эрхий хурууны угт товгордуу.
Зан ааш Маш мэдрэмтгий агаад хувирамтгай, амархан уруу татагддаг.

6.Ангараг гаригийн гар
Хэлбэр Нарийн шувтандуу, сүүлчийн хоёр хурууныхаа угаар товгор. Алга цайвар, булчинлаг, маш сулбагар хуруунуудтай.
Зан ааш Тайван, элэгсэг, мөрөөдөмтгий, бясалгах дуртай. Маш авхаалжтай, баярлаж гуних нь амархан.

7.Бархасбадь гаригийн гар
Хэлбэр Урт, дугариг дүрс бүхий тэгш өнцөгт хэлбэртэй. Өргөн алга нь долоовор хурууныхаа угаар төвгөртэй. Долоовор нь дунд хуруунаасаа урт.
Зан ааш Тайван бөгөөд аядуу зохион байгуулагч. Нэр хүндтэй, бусдаар хүндэтгүүлэх дуртай. Бас бусдын сэтгэл зүйг өөрийн амбицид ашиглах чадвартай.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button