Гэрийн эзэн танд зөвлөхөд…

2.Хоол ундны үеэр сонин гарчиглаад суугаад байдаггүй байх
3.Аливаа найр наадам, бүжиг цэнгүүнд эхний бүжгэнд заавал эхнэрээ урьж бүжиглэх
4.Эхнэрийнхээ ямар нэгэн шинэ хувцас, ээмэг, бөгж гэх мэтийг гярхай ажиглаж түүнд нь ямар нэгэн таашаасан үг цухуйлгаад авах
5.Эхнэрээ байнга түрүүлж /хаалга, автобус унаанд г.м/ оруулах
6.Түүнд үе үе ямар нэгэн бэлэг сэлт өгч байх
7.Эхнэрийнхээ хажууд бусад бүсгүйчүүлд анхаарлаа хандуулах, хамт алхаж явахдаа өнгөрч буй хүүхнийг эргэж харахгүй байх
8.Гэр орондоо хагас нүцгэн явдаггүй байх
9.Гадагшаа ажлын бус цагаар гарах хэрэгтэй бол эхнэртээ юунд явж буй, хэдийд ирэх талаар мэдэгдэх
10Хааяа өөрийн нь эзгүйд юу хийж байсан тухай асуучихдаг байх хэрэгтэй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гэрийн эзэн танд зөвлөхөд…

2.Хоол ундны үеэр сонин гарчиглаад суугаад байдаггүй байх
3.Аливаа найр наадам, бүжиг цэнгүүнд эхний бүжгэнд заавал эхнэрээ урьж бүжиглэх
4.Эхнэрийнхээ ямар нэгэн шинэ хувцас, ээмэг, бөгж гэх мэтийг гярхай ажиглаж түүнд нь ямар нэгэн таашаасан үг цухуйлгаад авах
5.Эхнэрээ байнга түрүүлж /хаалга, автобус унаанд г.м/ оруулах
6.Түүнд үе үе ямар нэгэн бэлэг сэлт өгч байх
7.Эхнэрийнхээ хажууд бусад бүсгүйчүүлд анхаарлаа хандуулах, хамт алхаж явахдаа өнгөрч буй хүүхнийг эргэж харахгүй байх
8.Гэр орондоо хагас нүцгэн явдаггүй байх
9.Гадагшаа ажлын бус цагаар гарах хэрэгтэй бол эхнэртээ юунд явж буй, хэдийд ирэх талаар мэдэгдэх
10Хааяа өөрийн нь эзгүйд юу хийж байсан тухай асуучихдаг байх хэрэгтэй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гэрийн эзэн танд зөвлөхөд…

2.Хоол ундны үеэр сонин гарчиглаад суугаад байдаггүй байх
3.Аливаа найр наадам, бүжиг цэнгүүнд эхний бүжгэнд заавал эхнэрээ урьж бүжиглэх
4.Эхнэрийнхээ ямар нэгэн шинэ хувцас, ээмэг, бөгж гэх мэтийг гярхай ажиглаж түүнд нь ямар нэгэн таашаасан үг цухуйлгаад авах
5.Эхнэрээ байнга түрүүлж /хаалга, автобус унаанд г.м/ оруулах
6.Түүнд үе үе ямар нэгэн бэлэг сэлт өгч байх
7.Эхнэрийнхээ хажууд бусад бүсгүйчүүлд анхаарлаа хандуулах, хамт алхаж явахдаа өнгөрч буй хүүхнийг эргэж харахгүй байх
8.Гэр орондоо хагас нүцгэн явдаггүй байх
9.Гадагшаа ажлын бус цагаар гарах хэрэгтэй бол эхнэртээ юунд явж буй, хэдийд ирэх талаар мэдэгдэх
10Хааяа өөрийн нь эзгүйд юу хийж байсан тухай асуучихдаг байх хэрэгтэй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гэрийн эзэн танд зөвлөхөд…

2.Хоол ундны үеэр сонин гарчиглаад суугаад байдаггүй байх
3.Аливаа найр наадам, бүжиг цэнгүүнд эхний бүжгэнд заавал эхнэрээ урьж бүжиглэх
4.Эхнэрийнхээ ямар нэгэн шинэ хувцас, ээмэг, бөгж гэх мэтийг гярхай ажиглаж түүнд нь ямар нэгэн таашаасан үг цухуйлгаад авах
5.Эхнэрээ байнга түрүүлж /хаалга, автобус унаанд г.м/ оруулах
6.Түүнд үе үе ямар нэгэн бэлэг сэлт өгч байх
7.Эхнэрийнхээ хажууд бусад бүсгүйчүүлд анхаарлаа хандуулах, хамт алхаж явахдаа өнгөрч буй хүүхнийг эргэж харахгүй байх
8.Гэр орондоо хагас нүцгэн явдаггүй байх
9.Гадагшаа ажлын бус цагаар гарах хэрэгтэй бол эхнэртээ юунд явж буй, хэдийд ирэх талаар мэдэгдэх
10Хааяа өөрийн нь эзгүйд юу хийж байсан тухай асуучихдаг байх хэрэгтэй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button