Нурууны дасгал

1.Урагш тонгойх
Өдөрт 2-4 цуврал дасгал хий. Нэг дэх цуврал дасгал нь 20-30 удаа урагш тонгойх ёстой. Тун удалгүй нурууны булчингууд илүү бөх, уян хатан болсныг та анзаарна. Дараа нь дасгалаа хүндрүүлэгчтэй хий. Хүзүүндээ 10 кг ачаатай, эсвэл туухайтай. Хоёрдугаар долоо хоногоос ачаа, эсвэл дасгалын тоог аажмаар нэмээрэй.
2.Турник дээр суниах
Турник, эсвэл таныг өргөж даах ямар ч тулгуураас дүүжлэгд, аль болох удаан. Энэ үед сээр нуруу тэгширч, гарын сарвуу бэхжинэ. Та зүгээр нэг дүүжлэгдэхгүй, биеэ тэнхлэгийн дагуу эргүүлвэл нэн сайн. Энэ үед нуруу дуугарах нь сонсогддог.
3.Нурууны дасгал
Нуруу дээрээ хэвтэж, хөл гараа нийлүүлэн дүүжин сандал шиг ганхана. Гэхдээ зөөлөн хивсэн дээр биш, шалан дээр хийхэд нэлээд өвдөх байх.
4.Толгойн дасгал
Толгойгоо өглөө, оройд 2-3 удаа эргүүл.
5.Эрчүүд бэлгийн чалхаа алдахгүй байх дасгал
Бүсэлхийгээ зүүн, баруун, урагш хойш эргүүл. Өдөрт хэдэн удаа тус бүр 5-7 минут хийнэ. Өөрөөр хэлбэл, сээр нурууны доод хэсэг бүлээн оргитол хийнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нурууны дасгал

1.Урагш тонгойх
Өдөрт 2-4 цуврал дасгал хий. Нэг дэх цуврал дасгал нь 20-30 удаа урагш тонгойх ёстой. Тун удалгүй нурууны булчингууд илүү бөх, уян хатан болсныг та анзаарна. Дараа нь дасгалаа хүндрүүлэгчтэй хий. Хүзүүндээ 10 кг ачаатай, эсвэл туухайтай. Хоёрдугаар долоо хоногоос ачаа, эсвэл дасгалын тоог аажмаар нэмээрэй.
2.Турник дээр суниах
Турник, эсвэл таныг өргөж даах ямар ч тулгуураас дүүжлэгд, аль болох удаан. Энэ үед сээр нуруу тэгширч, гарын сарвуу бэхжинэ. Та зүгээр нэг дүүжлэгдэхгүй, биеэ тэнхлэгийн дагуу эргүүлвэл нэн сайн. Энэ үед нуруу дуугарах нь сонсогддог.
3.Нурууны дасгал
Нуруу дээрээ хэвтэж, хөл гараа нийлүүлэн дүүжин сандал шиг ганхана. Гэхдээ зөөлөн хивсэн дээр биш, шалан дээр хийхэд нэлээд өвдөх байх.
4.Толгойн дасгал
Толгойгоо өглөө, оройд 2-3 удаа эргүүл.
5.Эрчүүд бэлгийн чалхаа алдахгүй байх дасгал
Бүсэлхийгээ зүүн, баруун, урагш хойш эргүүл. Өдөрт хэдэн удаа тус бүр 5-7 минут хийнэ. Өөрөөр хэлбэл, сээр нурууны доод хэсэг бүлээн оргитол хийнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нурууны дасгал

1.Урагш тонгойх
Өдөрт 2-4 цуврал дасгал хий. Нэг дэх цуврал дасгал нь 20-30 удаа урагш тонгойх ёстой. Тун удалгүй нурууны булчингууд илүү бөх, уян хатан болсныг та анзаарна. Дараа нь дасгалаа хүндрүүлэгчтэй хий. Хүзүүндээ 10 кг ачаатай, эсвэл туухайтай. Хоёрдугаар долоо хоногоос ачаа, эсвэл дасгалын тоог аажмаар нэмээрэй.
2.Турник дээр суниах
Турник, эсвэл таныг өргөж даах ямар ч тулгуураас дүүжлэгд, аль болох удаан. Энэ үед сээр нуруу тэгширч, гарын сарвуу бэхжинэ. Та зүгээр нэг дүүжлэгдэхгүй, биеэ тэнхлэгийн дагуу эргүүлвэл нэн сайн. Энэ үед нуруу дуугарах нь сонсогддог.
3.Нурууны дасгал
Нуруу дээрээ хэвтэж, хөл гараа нийлүүлэн дүүжин сандал шиг ганхана. Гэхдээ зөөлөн хивсэн дээр биш, шалан дээр хийхэд нэлээд өвдөх байх.
4.Толгойн дасгал
Толгойгоо өглөө, оройд 2-3 удаа эргүүл.
5.Эрчүүд бэлгийн чалхаа алдахгүй байх дасгал
Бүсэлхийгээ зүүн, баруун, урагш хойш эргүүл. Өдөрт хэдэн удаа тус бүр 5-7 минут хийнэ. Өөрөөр хэлбэл, сээр нурууны доод хэсэг бүлээн оргитол хийнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нурууны дасгал

1.Урагш тонгойх
Өдөрт 2-4 цуврал дасгал хий. Нэг дэх цуврал дасгал нь 20-30 удаа урагш тонгойх ёстой. Тун удалгүй нурууны булчингууд илүү бөх, уян хатан болсныг та анзаарна. Дараа нь дасгалаа хүндрүүлэгчтэй хий. Хүзүүндээ 10 кг ачаатай, эсвэл туухайтай. Хоёрдугаар долоо хоногоос ачаа, эсвэл дасгалын тоог аажмаар нэмээрэй.
2.Турник дээр суниах
Турник, эсвэл таныг өргөж даах ямар ч тулгуураас дүүжлэгд, аль болох удаан. Энэ үед сээр нуруу тэгширч, гарын сарвуу бэхжинэ. Та зүгээр нэг дүүжлэгдэхгүй, биеэ тэнхлэгийн дагуу эргүүлвэл нэн сайн. Энэ үед нуруу дуугарах нь сонсогддог.
3.Нурууны дасгал
Нуруу дээрээ хэвтэж, хөл гараа нийлүүлэн дүүжин сандал шиг ганхана. Гэхдээ зөөлөн хивсэн дээр биш, шалан дээр хийхэд нэлээд өвдөх байх.
4.Толгойн дасгал
Толгойгоо өглөө, оройд 2-3 удаа эргүүл.
5.Эрчүүд бэлгийн чалхаа алдахгүй байх дасгал
Бүсэлхийгээ зүүн, баруун, урагш хойш эргүүл. Өдөрт хэдэн удаа тус бүр 5-7 минут хийнэ. Өөрөөр хэлбэл, сээр нурууны доод хэсэг бүлээн оргитол хийнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button