Таны хүрээлэн буй орчинд мөнхийн зун ноёлж байхын тулд…

Сарнай цэцгийн тасалгааны сортууд нь өвөл, зунгүй цэцэглэдэг бөгөөд тансаг үнэртэй. Өрөөний бохир агаарыг шингээж, гоё сайхан үнэр гаргах нь хүнд сэтгэлийн тайвшралыг өгдөг.
Катратус нь Америкаас гаралтай, хүний мэдрэлийн тогтолцоонд тайвшруулах нөлөө үзүүлдгийг судалгаагаар тогтоосон ажээ.
Цахирмаа бол цэцгийн хаан гэгддэг, гоёмсгоор цэцэглэдэг. Нэг цэцэг нь вандуйгаараа 8000 дэлбээтэй том цэцэг гаргадаг. Өрөөний агаар чийгшүүлж, бохир агаарыг шингээн, цэвэр агаарыг өөрөөсөө гаргана.
Ханын мөлхөө цэцгүүд нь гал тогооны өрөөнд буюу гэрэл муутай газар тохиромжтой. Өвөл, зунгүй цэцэглэдэг. Байнга ногоон өнгөөрөө байдаг мөлхөөнүүд байна. Бас тасалгааны 1 м 20-иос 1 м 80-ын өндөртэй моднууд ч бий.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Таны хүрээлэн буй орчинд мөнхийн зун ноёлж байхын тулд…

Сарнай цэцгийн тасалгааны сортууд нь өвөл, зунгүй цэцэглэдэг бөгөөд тансаг үнэртэй. Өрөөний бохир агаарыг шингээж, гоё сайхан үнэр гаргах нь хүнд сэтгэлийн тайвшралыг өгдөг.
Катратус нь Америкаас гаралтай, хүний мэдрэлийн тогтолцоонд тайвшруулах нөлөө үзүүлдгийг судалгаагаар тогтоосон ажээ.
Цахирмаа бол цэцгийн хаан гэгддэг, гоёмсгоор цэцэглэдэг. Нэг цэцэг нь вандуйгаараа 8000 дэлбээтэй том цэцэг гаргадаг. Өрөөний агаар чийгшүүлж, бохир агаарыг шингээн, цэвэр агаарыг өөрөөсөө гаргана.
Ханын мөлхөө цэцгүүд нь гал тогооны өрөөнд буюу гэрэл муутай газар тохиромжтой. Өвөл, зунгүй цэцэглэдэг. Байнга ногоон өнгөөрөө байдаг мөлхөөнүүд байна. Бас тасалгааны 1 м 20-иос 1 м 80-ын өндөртэй моднууд ч бий.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Таны хүрээлэн буй орчинд мөнхийн зун ноёлж байхын тулд…

Сарнай цэцгийн тасалгааны сортууд нь өвөл, зунгүй цэцэглэдэг бөгөөд тансаг үнэртэй. Өрөөний бохир агаарыг шингээж, гоё сайхан үнэр гаргах нь хүнд сэтгэлийн тайвшралыг өгдөг.
Катратус нь Америкаас гаралтай, хүний мэдрэлийн тогтолцоонд тайвшруулах нөлөө үзүүлдгийг судалгаагаар тогтоосон ажээ.
Цахирмаа бол цэцгийн хаан гэгддэг, гоёмсгоор цэцэглэдэг. Нэг цэцэг нь вандуйгаараа 8000 дэлбээтэй том цэцэг гаргадаг. Өрөөний агаар чийгшүүлж, бохир агаарыг шингээн, цэвэр агаарыг өөрөөсөө гаргана.
Ханын мөлхөө цэцгүүд нь гал тогооны өрөөнд буюу гэрэл муутай газар тохиромжтой. Өвөл, зунгүй цэцэглэдэг. Байнга ногоон өнгөөрөө байдаг мөлхөөнүүд байна. Бас тасалгааны 1 м 20-иос 1 м 80-ын өндөртэй моднууд ч бий.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button