Урт хүзүүтэй бол…

Харин намхан хэвтээ, үзүүрүүдийн хоорондох зай нь ялимгүй их захтай цамц өндөр гонзгой нүүрэнд зохино.
Харин урт хүзүүтэй бол товч юм уу, хавчаартай өндөр захтай цамц нэн тохиромжтой.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Урт хүзүүтэй бол…

Харин намхан хэвтээ, үзүүрүүдийн хоорондох зай нь ялимгүй их захтай цамц өндөр гонзгой нүүрэнд зохино.
Харин урт хүзүүтэй бол товч юм уу, хавчаартай өндөр захтай цамц нэн тохиромжтой.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Урт хүзүүтэй бол…

Харин намхан хэвтээ, үзүүрүүдийн хоорондох зай нь ялимгүй их захтай цамц өндөр гонзгой нүүрэнд зохино.
Харин урт хүзүүтэй бол товч юм уу, хавчаартай өндөр захтай цамц нэн тохиромжтой.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button