Удирдах хүн уран илтгэгч байх ёстой

Хамгийн гол нь ярианыхаа эхлэл ба төгсгөлийг сайтар төлөвлөж давтах хэрэгтэй. Ингэсэн цагт сэтгэл догдлох нь бага болно.
Хэн нэгнийг ширт. Сонсогчдын дундаас чиний үгтэй санал нийлэн толгой дохиж буй нэгнийг сонгож түүн рүү харан ганцхан түүнтэй ярьж байгаа юм шиг илтгэж сур. Энэ үед сэтгэл догдлохоо больдог.
Нарги. Энэ замаар сонгогчдыг өөртөө татна. Ялангуяа өөрийгөө шоглон наргивал хүмүүс биеэ барихаа больдог. Гэхдээ ярианы үед дээд тал нь 2-3 удаа наргиж болно. Тэгэхгүй бол алиалагч шиг харагдах нь энүүхэнд.
Удаан ярихад бэлтгэ. Хэрэв чамд 10 минут ярих хугацаа өгвөл 15 минутын яриа бэлд. Учир нь хүн сэтгэл хөдөлсөн үедээ хамаагүй хурдан ярьдаг.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Удирдах хүн уран илтгэгч байх ёстой

Хамгийн гол нь ярианыхаа эхлэл ба төгсгөлийг сайтар төлөвлөж давтах хэрэгтэй. Ингэсэн цагт сэтгэл догдлох нь бага болно.
Хэн нэгнийг ширт. Сонсогчдын дундаас чиний үгтэй санал нийлэн толгой дохиж буй нэгнийг сонгож түүн рүү харан ганцхан түүнтэй ярьж байгаа юм шиг илтгэж сур. Энэ үед сэтгэл догдлохоо больдог.
Нарги. Энэ замаар сонгогчдыг өөртөө татна. Ялангуяа өөрийгөө шоглон наргивал хүмүүс биеэ барихаа больдог. Гэхдээ ярианы үед дээд тал нь 2-3 удаа наргиж болно. Тэгэхгүй бол алиалагч шиг харагдах нь энүүхэнд.
Удаан ярихад бэлтгэ. Хэрэв чамд 10 минут ярих хугацаа өгвөл 15 минутын яриа бэлд. Учир нь хүн сэтгэл хөдөлсөн үедээ хамаагүй хурдан ярьдаг.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Удирдах хүн уран илтгэгч байх ёстой

Хамгийн гол нь ярианыхаа эхлэл ба төгсгөлийг сайтар төлөвлөж давтах хэрэгтэй. Ингэсэн цагт сэтгэл догдлох нь бага болно.
Хэн нэгнийг ширт. Сонсогчдын дундаас чиний үгтэй санал нийлэн толгой дохиж буй нэгнийг сонгож түүн рүү харан ганцхан түүнтэй ярьж байгаа юм шиг илтгэж сур. Энэ үед сэтгэл догдлохоо больдог.
Нарги. Энэ замаар сонгогчдыг өөртөө татна. Ялангуяа өөрийгөө шоглон наргивал хүмүүс биеэ барихаа больдог. Гэхдээ ярианы үед дээд тал нь 2-3 удаа наргиж болно. Тэгэхгүй бол алиалагч шиг харагдах нь энүүхэнд.
Удаан ярихад бэлтгэ. Хэрэв чамд 10 минут ярих хугацаа өгвөл 15 минутын яриа бэлд. Учир нь хүн сэтгэл хөдөлсөн үедээ хамаагүй хурдан ярьдаг.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button