Сексийн дээд амжилтын номд орсон зарим баримтаас


Бүсгүйчүүлд зөвлөхөд
Дур ханалтын үедээ үтрээнийхээ булчинг аль болох чангалах юм бол тэр хэрээр дур ханалт хүчтэй болно. Учир нь булчинг чангалахад умай, үтрээний мэдрэлийн төгсгөлийг хүчирхэгжүүлж өгдөг байна.

Эрчүүлд зөвлөхөд
Эмэгтэйгээ яг дур ханах үед нь бэлэг эрхтнээ үтрээний нь 1/3-ээс илүү дотогш оруулалгүйгээр хөдөлгөөнөө огцом түргэн хүчтэй болгох хэрэгтэй. Учир нь яг тэр хэсэгт хэлүүнд холбоотой лууван хэлбэрт булчин байрлах бөгөөд энэ булчинг идэвхжүүлэх нь дур ханалтыг хүчтэй болгож өгдөг байна.

Хамгийн удаан дур ханалт
Хамгийн удаан дур ханалтыг халуун цуст испани бүсгүй мэдэрчээ. 24 настай Ильма Пальме, Денверийн анагаах ухааны хүрээлэнд хийсэн судалгаанд оролцох үедээ бүтэн 7 минутын дур ханалт мэдэрсэн нь дээд амжилтаар бүртгэгджээ.

Бүсгүйчүүлд зөвлөхөд
Бэлгийн харьцаанд орох үедээ сэтгэлээ аль болох тайван байлгаж тодорхой, удаан хэмнэлээр хөдлөх хэрэгтэй байна. Гэхдээ хамгийн гол нь дур тавилтынхаа үед ч энэ хэмнэлээ алдахгүй байх ёстой юм. Таныг хөдөлгөөнөө үргэлжлүүлж байх үед тархинаас сэрэл чинь хүчтэй хэвээрээ байж шинэ шинэ таашаал авч байгаа гэсэн мэдээллийг өгч байдаг ажээ.

Эрчүүлд зөвлөхөд
Харин эрчүүлд бол яг эсрэгээр, хөдөлгөөнөө удаашруулж, бүр зогсоох хэрэгтэй. Ингэвэл эмэгтэйд зохих хэмнэлээ олж тайван байдлаар үргэлжлүүлэх, харин эрэгтэйд цагаас өмнө юм уу, хурдан дур тавихаас сэргийлэх бололцоог олгодог байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сексийн дээд амжилтын номд орсон зарим баримтаас


Бүсгүйчүүлд зөвлөхөд
Дур ханалтын үедээ үтрээнийхээ булчинг аль болох чангалах юм бол тэр хэрээр дур ханалт хүчтэй болно. Учир нь булчинг чангалахад умай, үтрээний мэдрэлийн төгсгөлийг хүчирхэгжүүлж өгдөг байна.

Эрчүүлд зөвлөхөд
Эмэгтэйгээ яг дур ханах үед нь бэлэг эрхтнээ үтрээний нь 1/3-ээс илүү дотогш оруулалгүйгээр хөдөлгөөнөө огцом түргэн хүчтэй болгох хэрэгтэй. Учир нь яг тэр хэсэгт хэлүүнд холбоотой лууван хэлбэрт булчин байрлах бөгөөд энэ булчинг идэвхжүүлэх нь дур ханалтыг хүчтэй болгож өгдөг байна.

Хамгийн удаан дур ханалт
Хамгийн удаан дур ханалтыг халуун цуст испани бүсгүй мэдэрчээ. 24 настай Ильма Пальме, Денверийн анагаах ухааны хүрээлэнд хийсэн судалгаанд оролцох үедээ бүтэн 7 минутын дур ханалт мэдэрсэн нь дээд амжилтаар бүртгэгджээ.

Бүсгүйчүүлд зөвлөхөд
Бэлгийн харьцаанд орох үедээ сэтгэлээ аль болох тайван байлгаж тодорхой, удаан хэмнэлээр хөдлөх хэрэгтэй байна. Гэхдээ хамгийн гол нь дур тавилтынхаа үед ч энэ хэмнэлээ алдахгүй байх ёстой юм. Таныг хөдөлгөөнөө үргэлжлүүлж байх үед тархинаас сэрэл чинь хүчтэй хэвээрээ байж шинэ шинэ таашаал авч байгаа гэсэн мэдээллийг өгч байдаг ажээ.

Эрчүүлд зөвлөхөд
Харин эрчүүлд бол яг эсрэгээр, хөдөлгөөнөө удаашруулж, бүр зогсоох хэрэгтэй. Ингэвэл эмэгтэйд зохих хэмнэлээ олж тайван байдлаар үргэлжлүүлэх, харин эрэгтэйд цагаас өмнө юм уу, хурдан дур тавихаас сэргийлэх бололцоог олгодог байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сексийн дээд амжилтын номд орсон зарим баримтаас


Бүсгүйчүүлд зөвлөхөд
Дур ханалтын үедээ үтрээнийхээ булчинг аль болох чангалах юм бол тэр хэрээр дур ханалт хүчтэй болно. Учир нь булчинг чангалахад умай, үтрээний мэдрэлийн төгсгөлийг хүчирхэгжүүлж өгдөг байна.

Эрчүүлд зөвлөхөд
Эмэгтэйгээ яг дур ханах үед нь бэлэг эрхтнээ үтрээний нь 1/3-ээс илүү дотогш оруулалгүйгээр хөдөлгөөнөө огцом түргэн хүчтэй болгох хэрэгтэй. Учир нь яг тэр хэсэгт хэлүүнд холбоотой лууван хэлбэрт булчин байрлах бөгөөд энэ булчинг идэвхжүүлэх нь дур ханалтыг хүчтэй болгож өгдөг байна.

Хамгийн удаан дур ханалт
Хамгийн удаан дур ханалтыг халуун цуст испани бүсгүй мэдэрчээ. 24 настай Ильма Пальме, Денверийн анагаах ухааны хүрээлэнд хийсэн судалгаанд оролцох үедээ бүтэн 7 минутын дур ханалт мэдэрсэн нь дээд амжилтаар бүртгэгджээ.

Бүсгүйчүүлд зөвлөхөд
Бэлгийн харьцаанд орох үедээ сэтгэлээ аль болох тайван байлгаж тодорхой, удаан хэмнэлээр хөдлөх хэрэгтэй байна. Гэхдээ хамгийн гол нь дур тавилтынхаа үед ч энэ хэмнэлээ алдахгүй байх ёстой юм. Таныг хөдөлгөөнөө үргэлжлүүлж байх үед тархинаас сэрэл чинь хүчтэй хэвээрээ байж шинэ шинэ таашаал авч байгаа гэсэн мэдээллийг өгч байдаг ажээ.

Эрчүүлд зөвлөхөд
Харин эрчүүлд бол яг эсрэгээр, хөдөлгөөнөө удаашруулж, бүр зогсоох хэрэгтэй. Ингэвэл эмэгтэйд зохих хэмнэлээ олж тайван байдлаар үргэлжлүүлэх, харин эрэгтэйд цагаас өмнө юм уу, хурдан дур тавихаас сэргийлэх бололцоог олгодог байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button