Гэр бүл салсан ч…

Хүүхдийн хойшдын амьдралд салалт хүнд цохилт болдог. Тэгэхээр бид хүүхэдтэйгээ хэрхэн харилцах вэ?
1.Та салсан нөхөр /эхнэр/-тэйгөө хүүхдийнхээ дэргэд, аль эсвэл тэднийг чагнаж байхад телефон утсаар бүү хэрэлдээрэй.
2.Та хүүхдийнхээ дэргэд салсан нөхөр /эхнэр/-өө бүү шүүмжлээрэй.
3.Та хүүхдээ эцэг /эх/ рүүгээ яваад байна гэж бүү зэмлээрэй.
4.Та хүүхдээ эцэг /эх/-ийн нь эсрэг бүү хандуулаарай.
5.Та хүүхэддээ нөхөр /эхнэр/-өөсөө бүү мөнгө гуйлгаарай. Шаардлагатай бол өөр гуйгаарай.
6.Та хүүхдээ яг эцэг /эх/ шигээ бүү зэмлэж бай. Яагаад гэвэл тэд таны хэлсэн эцэг /эх/-ийнхээ алдаа дутагдлыг өөртөө байх зүйл мэтээр ойлгож, амьдрал дээр давтдаг муу зуршилтай болчих вий.
7.Та хүүхдийнхээ хэлсэн ярьсан бүхнийг анхааралтай сонсож бай. Түүний ярианд заавал оролцох албагүй ч гэсэн сонсох хэрэгтэй.
8.Та хүүхэдтэйгээ илэн далангүй байж чөлөөтэй харилцаж, бодол саналаа солилцож бай.
9.Хүүхэддээ гэр бүл салах болсонд тэд огт буруугүй болохыг сануулаарай.
10.Эцэг эх нь бие биеэ хайрлахаа больсноор хүүхдүүд өөрсдийгөө хайрлахаа больчих вий хэмээн айдаг. Иймээс та хүүхэддээ тавьдаг анхаарал халамжаа сулруулж болохгүй.
11.Та хүүхэдтэйгээ аль болох хамт байхыг хичээгээрэй.
12.Та салсан нөхөр /эхнэр/-өө бүү үзэн яд. Та салчихсан шүү дээ. Тэр чинь ямар байлаа ч танай хүүхдийн эцэг /эх/ шүү дээ.
13.Та хүүхдээ салсан нөхөр /эх/-тэйгөө уулзахад бүү хориг тавь. Хүүхэд чинь тэртэй тэргүй танаас төрсөн эцэг /эх/-ээ нэхэх цаг ирнэ гэдгийг бүү март.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гэр бүл салсан ч…

Хүүхдийн хойшдын амьдралд салалт хүнд цохилт болдог. Тэгэхээр бид хүүхэдтэйгээ хэрхэн харилцах вэ?
1.Та салсан нөхөр /эхнэр/-тэйгөө хүүхдийнхээ дэргэд, аль эсвэл тэднийг чагнаж байхад телефон утсаар бүү хэрэлдээрэй.
2.Та хүүхдийнхээ дэргэд салсан нөхөр /эхнэр/-өө бүү шүүмжлээрэй.
3.Та хүүхдээ эцэг /эх/ рүүгээ яваад байна гэж бүү зэмлээрэй.
4.Та хүүхдээ эцэг /эх/-ийн нь эсрэг бүү хандуулаарай.
5.Та хүүхэддээ нөхөр /эхнэр/-өөсөө бүү мөнгө гуйлгаарай. Шаардлагатай бол өөр гуйгаарай.
6.Та хүүхдээ яг эцэг /эх/ шигээ бүү зэмлэж бай. Яагаад гэвэл тэд таны хэлсэн эцэг /эх/-ийнхээ алдаа дутагдлыг өөртөө байх зүйл мэтээр ойлгож, амьдрал дээр давтдаг муу зуршилтай болчих вий.
7.Та хүүхдийнхээ хэлсэн ярьсан бүхнийг анхааралтай сонсож бай. Түүний ярианд заавал оролцох албагүй ч гэсэн сонсох хэрэгтэй.
8.Та хүүхэдтэйгээ илэн далангүй байж чөлөөтэй харилцаж, бодол саналаа солилцож бай.
9.Хүүхэддээ гэр бүл салах болсонд тэд огт буруугүй болохыг сануулаарай.
10.Эцэг эх нь бие биеэ хайрлахаа больсноор хүүхдүүд өөрсдийгөө хайрлахаа больчих вий хэмээн айдаг. Иймээс та хүүхэддээ тавьдаг анхаарал халамжаа сулруулж болохгүй.
11.Та хүүхэдтэйгээ аль болох хамт байхыг хичээгээрэй.
12.Та салсан нөхөр /эхнэр/-өө бүү үзэн яд. Та салчихсан шүү дээ. Тэр чинь ямар байлаа ч танай хүүхдийн эцэг /эх/ шүү дээ.
13.Та хүүхдээ салсан нөхөр /эх/-тэйгөө уулзахад бүү хориг тавь. Хүүхэд чинь тэртэй тэргүй танаас төрсөн эцэг /эх/-ээ нэхэх цаг ирнэ гэдгийг бүү март.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гэр бүл салсан ч…

Хүүхдийн хойшдын амьдралд салалт хүнд цохилт болдог. Тэгэхээр бид хүүхэдтэйгээ хэрхэн харилцах вэ?
1.Та салсан нөхөр /эхнэр/-тэйгөө хүүхдийнхээ дэргэд, аль эсвэл тэднийг чагнаж байхад телефон утсаар бүү хэрэлдээрэй.
2.Та хүүхдийнхээ дэргэд салсан нөхөр /эхнэр/-өө бүү шүүмжлээрэй.
3.Та хүүхдээ эцэг /эх/ рүүгээ яваад байна гэж бүү зэмлээрэй.
4.Та хүүхдээ эцэг /эх/-ийн нь эсрэг бүү хандуулаарай.
5.Та хүүхэддээ нөхөр /эхнэр/-өөсөө бүү мөнгө гуйлгаарай. Шаардлагатай бол өөр гуйгаарай.
6.Та хүүхдээ яг эцэг /эх/ шигээ бүү зэмлэж бай. Яагаад гэвэл тэд таны хэлсэн эцэг /эх/-ийнхээ алдаа дутагдлыг өөртөө байх зүйл мэтээр ойлгож, амьдрал дээр давтдаг муу зуршилтай болчих вий.
7.Та хүүхдийнхээ хэлсэн ярьсан бүхнийг анхааралтай сонсож бай. Түүний ярианд заавал оролцох албагүй ч гэсэн сонсох хэрэгтэй.
8.Та хүүхэдтэйгээ илэн далангүй байж чөлөөтэй харилцаж, бодол саналаа солилцож бай.
9.Хүүхэддээ гэр бүл салах болсонд тэд огт буруугүй болохыг сануулаарай.
10.Эцэг эх нь бие биеэ хайрлахаа больсноор хүүхдүүд өөрсдийгөө хайрлахаа больчих вий хэмээн айдаг. Иймээс та хүүхэддээ тавьдаг анхаарал халамжаа сулруулж болохгүй.
11.Та хүүхэдтэйгээ аль болох хамт байхыг хичээгээрэй.
12.Та салсан нөхөр /эхнэр/-өө бүү үзэн яд. Та салчихсан шүү дээ. Тэр чинь ямар байлаа ч танай хүүхдийн эцэг /эх/ шүү дээ.
13.Та хүүхдээ салсан нөхөр /эх/-тэйгөө уулзахад бүү хориг тавь. Хүүхэд чинь тэртэй тэргүй танаас төрсөн эцэг /эх/-ээ нэхэх цаг ирнэ гэдгийг бүү март.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button