Нэгдүгээр ангид 83 мянган хүүхэд, Их дээд сургуулиудад 33 мянган оюутан элсчээ

Туе яамнаас ерөнхий боловеролын сургуулийг 11 жилийн тогтолцоонд шилжүүлэх график, бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг өнгөрсөн онд гарган хэрэгжүүлж, 2004-2005 оны хичээлийн жилээс долоон настай хүүхдийг сургуульд элсүүлэн сургах ажлыг зохион байгуулж, сургалтын хуучин тогтолцооноос 11 жилийн сургалтын тогтолцоонд шилжүүлж эхлэх, 2006-2007 оны хичээлийн жилээс ерөнхий боловеролын бүх сургуулийг 11 жилийн сургалтад шилжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллажээ.
2004-2005 оны хичээлийн жилд 687цэцэрлэгт91 мянган хүүхэд, үүнээс 23.9 мянга нь бэлтгэл бүлэгт хичээллэж энд 3.3 мянган багш ажиллах бөгөөд ерөнхий боловеролын 688 сургуульд 550 орчим мянган сурагч суралцаж 21 мянган багш ажиллах юм байна. Харин цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлгийг оруулан нэгдүгээр ангид 83 мянган хүүхэд, есдүгээр ангид 37 мянган хүүхэд элеэн суралцана. Ерөнхий боловеролын сургуулийн нэгдүгээр ангид энә хичээлийн жилд найман настай хүүхэдтэй хамт долоон настай 22.9 мянган хүүхэд элеэн орж буй бөгөөд эдгээрэзс бусад долоон настай 32 мянган хүүхдийг сургуулийн О, цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлэгт элсүүлэн ерөнхий боловеролын сургуулийн 11 жилийн тогтолцооны нэгдүгээр ангийн сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрөөр хичээллэх юм.
Өнөө жил Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн 32 төвд 24 мянган суралцагч суралцах бол 183 их, дээд сургууль, коллежид 110 мянган оюутан номын дуу сонсох аж. Эдний 33 мянга нь шинээр элсч буй. Их, дээд сургууль, коллежийн 48 нь төрийн өмчийн, 128 нь төрийн буе өмчийнх, долоо нь гадаад орны их, дээд сургуулийн салбар байна. Дээд боловеролын сургалтын 65 байгууллага магадлан итгэмжлэг-дээд байгаа гэнэ.
Сургуулийн өмнөх болон бага дунд боловсролын стандартуудыг хэрэгжүү-лэх, зөвлөмж, видео кинонуудыг бэлтгэж, бүх аймаг, нийслэл, сургууль цэцэрлэгүүдэд хүргзэд байна. Долоон настай хүүхдийн бэлтгэл болон сургуулийн О бүлэгт 1800 багш хичээл заах бөгөөд тэднийг давтан сургах сургалтыг аймаг нийслэлд зохион байгуулж буй. Цэцэрлэгийн О бүлэгт монгол хэл, математик зэрэг хичээлүүдийг бага ангийн багш, бусад хичээлийг цэцэрлэгийн багш заах бөгөөд нэг хичээлийн үргэлжлэх хугацаа 35 минут байхаар тусгажээ. Хөдөөгийн ерөнхий боловеролын сургуулиудад 2003-2004 оны хичээлийн жилд 400 щахам багш дутагдаж байсан бол 2000-онд 200 гаруй хүн багш дутагдштгай сумдыи сургуульд ажиллах томилолт авчээ.
Түүнчлэн хичээлийн шинэ жил эхлэх гэж байгаатай холбогдуулан эмзэг бүлгийн дөрөв ба түүнэх дээш тооны хүүхэд нь ерөнхий боловеролын сургуульд зэрэг сурдаг өрхийн 71.4 мянган хүүхдэд олгох хичээлийн хэрэглэлийн 70 орчим хувийг олгосон төдийгүй үлдсэн хэсгийг есдүгээр сарын 1 -нээс өмнө сурагчдад хургуүлэх ажлыг зохион байгуулж байна.
Төслийн хүрээнд 12 МСҮТ-ийн хичээлийн болон дадлагын байр, барилгыг засварлаж, сургалт, дадлагын тоног төхөөрөмжөөр хангажээ. Өнгөрсөн хичээлийн жилд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 3.6 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий сургууль цэцэрлэгийн ;5 барилгыг шинээр барьж өргөтгөх, 1.7 тэрбум төгрөгийн вщщ бүхий 165 сургууль, цэцэрлэгийн хичээлийн болон дотуур байр, спорт заалын барилгыг засварлах ажил хийж, эдгээр ажлын гүйцэтгэл 92-95 хувьтай байна. Мән Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн зөн, Өвений үндэс хөтөлбөрийн зээл, буцалтгүй туслам-жийн хөрөнгөөр 2004 онд 6.8 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий нийт 2400 сурагчтай дөрвөн сургуулийг Орхон аймагт барьж ашиглалтад оруулсны зэрэгцээ 4.9 тэр бум төгрөгийн өртөг бүхий 48 сургууль, цэцэрлэгийн барилгыг засварлах ажил хийж байна.
(өнөөдөр 2004.08.26 200)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button