Хорхой өвсний бэлдмэл залуужуулдаг

Хятадуудыг бие сайтай, урт настай гэдэг оргүй үг биш. Yүний нууц нь хорхой өвсөөр хийсэн эмнүүдийг 5000 жилийн өмнө зөвхөн хаад ноёд, дээдсүүд нь хэрэглэдэг байжээ. Харин сүүлийн жилүүдэд энэ дахин сэргэж, хорхой өвсөөр хийсэн эмнүүдийг их хэмжээгээр хийх болсон байна. Энэ байгалийн гаралтай эмнүүд нь хүний бүх л эрхтнийг эрүүлжүүлж, залуужуулдаг ажээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хорхой өвсний бэлдмэл залуужуулдаг

Хятадуудыг бие сайтай, урт настай гэдэг оргүй үг биш. Yүний нууц нь хорхой өвсөөр хийсэн эмнүүдийг 5000 жилийн өмнө зөвхөн хаад ноёд, дээдсүүд нь хэрэглэдэг байжээ. Харин сүүлийн жилүүдэд энэ дахин сэргэж, хорхой өвсөөр хийсэн эмнүүдийг их хэмжээгээр хийх болсон байна. Энэ байгалийн гаралтай эмнүүд нь хүний бүх л эрхтнийг эрүүлжүүлж, залуужуулдаг ажээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хорхой өвсний бэлдмэл залуужуулдаг

Хятадуудыг бие сайтай, урт настай гэдэг оргүй үг биш. Yүний нууц нь хорхой өвсөөр хийсэн эмнүүдийг 5000 жилийн өмнө зөвхөн хаад ноёд, дээдсүүд нь хэрэглэдэг байжээ. Харин сүүлийн жилүүдэд энэ дахин сэргэж, хорхой өвсөөр хийсэн эмнүүдийг их хэмжээгээр хийх болсон байна. Энэ байгалийн гаралтай эмнүүд нь хүний бүх л эрхтнийг эрүүлжүүлж, залуужуулдаг ажээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button