Европын хамгийн өндөр барилга Москвад сүндэрлэнэ

Европт хамгийн өндөрт орох 345 метр өндэр цамхгийн шав тавих ёслол Москвад боллоо. ОХУ-ын сур хүчийг илтгэх учиртай энэхүү шилэн барилгын нэр Федерация буюу Холбооны улс нэртэй байх юм. Өнөөдөр баруун Европын хамгийн өндөр барилга бол 263 метр Соттerbank-ны барилга.
Гэхдээ Федерация цамхгийг дэлхийн хамгийн өндөр барилга болох Таiрei 101-тэй харьцуулах юм бол бас тиим ч өндэр биш. Энэ барилга 517 метр буюу Москвад сүндэрлэх барилгаас даруй 172 метрээр өндөр юм. Федерация цамхгийг 2007 онд дуусгахаар төлөвлөж байна.
(өнөөдөр 2004.10.22 247)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Европын хамгийн өндөр барилга Москвад сүндэрлэнэ

Европт хамгийн өндөрт орох 345 метр өндэр цамхгийн шав тавих ёслол Москвад боллоо. ОХУ-ын сур хүчийг илтгэх учиртай энэхүү шилэн барилгын нэр Федерация буюу Холбооны улс нэртэй байх юм. Өнөөдөр баруун Европын хамгийн өндөр барилга бол 263 метр Соттerbank-ны барилга.
Гэхдээ Федерация цамхгийг дэлхийн хамгийн өндөр барилга болох Таiрei 101-тэй харьцуулах юм бол бас тиим ч өндэр биш. Энэ барилга 517 метр буюу Москвад сүндэрлэх барилгаас даруй 172 метрээр өндөр юм. Федерация цамхгийг 2007 онд дуусгахаар төлөвлөж байна.
(өнөөдөр 2004.10.22 247)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Европын хамгийн өндөр барилга Москвад сүндэрлэнэ

Европт хамгийн өндөрт орох 345 метр өндэр цамхгийн шав тавих ёслол Москвад боллоо. ОХУ-ын сур хүчийг илтгэх учиртай энэхүү шилэн барилгын нэр Федерация буюу Холбооны улс нэртэй байх юм. Өнөөдөр баруун Европын хамгийн өндөр барилга бол 263 метр Соттerbank-ны барилга.
Гэхдээ Федерация цамхгийг дэлхийн хамгийн өндөр барилга болох Таiрei 101-тэй харьцуулах юм бол бас тиим ч өндэр биш. Энэ барилга 517 метр буюу Москвад сүндэрлэх барилгаас даруй 172 метрээр өндөр юм. Федерация цамхгийг 2007 онд дуусгахаар төлөвлөж байна.
(өнөөдөр 2004.10.22 247)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button