Сайдуудыг эзгүйд хэн орлох вэ?

Энэхүү хуваариар Ерөнхий сайдыг Шадар сайд, Шадар сайдыг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргыг Шадар сайд, Гадаад хэргийн сайдыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайдыг Гадаад хэргийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдыг Сангийн сайд, Байгаль орчны сайдыг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд, Барилга, хот байгуулалтын сайдыг Зам тээвэр, аялал жуулчлалын сайд, Батлан хамгаалахын сайдыг Ерөнхий сайд, Боловсрол, соёл шинжлэх ухааны сайдыг Байгаль орчны сайд, Зам тээвэр, аялал жуулчлалын сайдыг Барилга, хот байгуулалтын сайд, Түлш, эрчим хүчний сайдыг Үйлдвэр, худалдааны сайд, Үйлдвэр, худалдааны сайдыг Түлш эрчим хүчний сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөл-мөрийн сайдыг Эрүүл мэндийн сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдыг Үйлдвэр, худалдааны сайд, Эрүүл мэндийн сайдыг Нийгмийн хамгаалал,
хөдөлмөрийн сайд, Гамшгийн асуудал эрхэлсэн сайдын түр эзгүйд Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн сайд, Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн сайдын түр эзгүйд Гамшгийн асуудал эрхэлсэн сайд тус тустүр эзгүй байх үед нь хариуцсан асуудлыг Засгийн газрын хуралдаан болон УИХ-ын чуулган, УИХ-ын Байнгын хороодын хуралдаанд хэлэл-цүүлж байхаар болов.

Хэлэлцээрийн төслийг зөвшөөрөв
Сүүлийн жилүүдэд Канад улстай манай гадаад харил-цаа өргөжин хөгжиж байгааг харгалзан Ялтан шилжүүлэн өгөх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Канад Улсын Засгийн газар хоорондын Хэлэлцээр байгуулахаар тохиролцон, уг хэлэлцээрийн төслийг боловеруулсныг хэ-лэлцээд, төслийг зарчмын хувьд зөвшөөрч, УИХ-ын холбогдох байнгын хороотой зөвшилцсөний үндсэн дээр хэлэлцээрийг байгуулахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдоржид даалгалаа.

Ерөнхий хувь нийлүүлэгчийг томиллоо
Монгол-Оросын хувь нийлүүлеэн Улаанбаатар төмөр зам-нийгэмлэгийн Ерөнхий хувь нийлүүлэгчээр Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдыг Засгийн газрын 1999 оны 27 тоот тогтоолоор томилсон бөгөөд энэ хугацаанд уг тогтоолыг мөрдөж иреэн юм. Монгол Улсын Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүн өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан дээрх тогтоолыг хүчингүй болгож, Монголын талын Ерөнхий хувь нийлүүлэгчээр Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдыг томиллоо. Оросын талын Ерөнхий хувь нийлүүлэгчээр туе улсын Тээврийн яамны харьяа Төмөр замын тээврийн холбооны агентлаг томилогдоод байгаа юм.

Хэлэлцээрүүдийг соёрхон батлуулна
Туркийн Олон улсын хамтын ажиллагааны байгуул-лага буюу ТИКА-ийн төлөө-лөгчийн газар манай улсад 2002 оноос байгуулагдан ажиллаж байгаа бөгөөд туе байгууллагаас 2001 онд хоёр улсын Засгийн газрын хооронд байгуулсан Харилцан ойлголцлын санамж бичгийг шинэчлэн байгуулах санал дэвшүүлж, төсөл ирүүлснийг хэлэлцээд, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Н.Багабандийн туү улсад хийсэн дээд хэмжээний айлчлалын үеэр гарын үсэг зурсан юм. Туркийн олон улсын хамтын ажил-
лагаа, хөгжлийн байгууллагын хөтөлбөр зохицуулалтын төлөөлөгчийн газар байгуулах тухай энэхүү Хэлэлцээрийг УИХ-д соёрхон батлуулахаар өргэн барих нь зүйтэй гэж үзлээ.
Монгол Улсын Засгийн газар, Япон Улсын Засгийн газар хооронд байгуулсан Техникийн хамтын ажиллагааны Хэлэлцээрийг соёрхон батлуулах тухай асуудлыг хэлэлцээд, УИХ-д өргэн мэ-дүүлж хэлэлцүүлэхээр тогтлоо.
Монгол Улс, Япон Улсын хооронд 1977 онд Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр анх байгуулж байсан бөгөөд энэ хүрээнд ноос, ноолуур боловеруулах Говь үйлдвэр байгуулагдсан билээ. 1990 оны ардчилал, зах зээлийн шилжилтийн үед туе улсын хөгжлийн албан ёсны тусламж идэвхжиж, хүндрэлийг даван туулахад ихээхэн ач тусаа өгсөн юм.
Японы хөгжлийн албан ёсны тусламжийг хэрэгжүүлэхэд ЖАЙКА-гийн мэргэжилтнүүд чухал үүрэг гүйцэтгэж иреэн бөгөөд сүүлийн жилүүдэд тэдгээр мэргэжилтний тоо нэмэгдэж, хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний цар хүрээ өргөжиж буйг үндэслэн, мэргэжилтнүүд болон сайн дурын хүмүүсийг Монголд ажиллуулах эрх зүйн үндсийг боловсронгуй болгох үүднээс Засгийн газар хоорондын Техникийн хамтын ажиллагааны Хэлэлцээрийг байгуулахаар тохиролцсон юм.

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрыг байгууллаа
Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрыг байгууллаа. Уг агөнтлагийг байгуулсантай холбогдуулан Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Улсын нийгмийн халамжийн газрыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу татан буулгаж, орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн алба, нийгмийн халамж, үйлчилгээний төвүүдийн үйл ажиллагааг нэгтгэн зохион байгуулах арга хэмжээ авахыг сайд Ц.Баярсайханд даалгав.
Шинээр байгуулагдсан агентлаг нь татан буугдаж буй Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Улсын нийгмийн халамжийн газрын эрхэлж байсан ажил, үйлчилгээ, чиг үүргийг улсын хэмжээнд дангаараа хариу-цан зохион байгуулж ажиллах юм гэж Засгийн газрын Хэвлэл, мэдээллийн албанаас мэдээлэв.
(өдрийн сонин 2004.10.22 261)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сайдуудыг эзгүйд хэн орлох вэ?

Энэхүү хуваариар Ерөнхий сайдыг Шадар сайд, Шадар сайдыг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргыг Шадар сайд, Гадаад хэргийн сайдыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайдыг Гадаад хэргийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдыг Сангийн сайд, Байгаль орчны сайдыг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд, Барилга, хот байгуулалтын сайдыг Зам тээвэр, аялал жуулчлалын сайд, Батлан хамгаалахын сайдыг Ерөнхий сайд, Боловсрол, соёл шинжлэх ухааны сайдыг Байгаль орчны сайд, Зам тээвэр, аялал жуулчлалын сайдыг Барилга, хот байгуулалтын сайд, Түлш, эрчим хүчний сайдыг Үйлдвэр, худалдааны сайд, Үйлдвэр, худалдааны сайдыг Түлш эрчим хүчний сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөл-мөрийн сайдыг Эрүүл мэндийн сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдыг Үйлдвэр, худалдааны сайд, Эрүүл мэндийн сайдыг Нийгмийн хамгаалал,
хөдөлмөрийн сайд, Гамшгийн асуудал эрхэлсэн сайдын түр эзгүйд Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн сайд, Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн сайдын түр эзгүйд Гамшгийн асуудал эрхэлсэн сайд тус тустүр эзгүй байх үед нь хариуцсан асуудлыг Засгийн газрын хуралдаан болон УИХ-ын чуулган, УИХ-ын Байнгын хороодын хуралдаанд хэлэл-цүүлж байхаар болов.

Хэлэлцээрийн төслийг зөвшөөрөв
Сүүлийн жилүүдэд Канад улстай манай гадаад харил-цаа өргөжин хөгжиж байгааг харгалзан Ялтан шилжүүлэн өгөх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Канад Улсын Засгийн газар хоорондын Хэлэлцээр байгуулахаар тохиролцон, уг хэлэлцээрийн төслийг боловеруулсныг хэ-лэлцээд, төслийг зарчмын хувьд зөвшөөрч, УИХ-ын холбогдох байнгын хороотой зөвшилцсөний үндсэн дээр хэлэлцээрийг байгуулахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдоржид даалгалаа.

Ерөнхий хувь нийлүүлэгчийг томиллоо
Монгол-Оросын хувь нийлүүлеэн Улаанбаатар төмөр зам-нийгэмлэгийн Ерөнхий хувь нийлүүлэгчээр Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдыг Засгийн газрын 1999 оны 27 тоот тогтоолоор томилсон бөгөөд энэ хугацаанд уг тогтоолыг мөрдөж иреэн юм. Монгол Улсын Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүн өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан дээрх тогтоолыг хүчингүй болгож, Монголын талын Ерөнхий хувь нийлүүлэгчээр Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдыг томиллоо. Оросын талын Ерөнхий хувь нийлүүлэгчээр туе улсын Тээврийн яамны харьяа Төмөр замын тээврийн холбооны агентлаг томилогдоод байгаа юм.

Хэлэлцээрүүдийг соёрхон батлуулна
Туркийн Олон улсын хамтын ажиллагааны байгуул-лага буюу ТИКА-ийн төлөө-лөгчийн газар манай улсад 2002 оноос байгуулагдан ажиллаж байгаа бөгөөд туе байгууллагаас 2001 онд хоёр улсын Засгийн газрын хооронд байгуулсан Харилцан ойлголцлын санамж бичгийг шинэчлэн байгуулах санал дэвшүүлж, төсөл ирүүлснийг хэлэлцээд, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Н.Багабандийн туү улсад хийсэн дээд хэмжээний айлчлалын үеэр гарын үсэг зурсан юм. Туркийн олон улсын хамтын ажил-
лагаа, хөгжлийн байгууллагын хөтөлбөр зохицуулалтын төлөөлөгчийн газар байгуулах тухай энэхүү Хэлэлцээрийг УИХ-д соёрхон батлуулахаар өргэн барих нь зүйтэй гэж үзлээ.
Монгол Улсын Засгийн газар, Япон Улсын Засгийн газар хооронд байгуулсан Техникийн хамтын ажиллагааны Хэлэлцээрийг соёрхон батлуулах тухай асуудлыг хэлэлцээд, УИХ-д өргэн мэ-дүүлж хэлэлцүүлэхээр тогтлоо.
Монгол Улс, Япон Улсын хооронд 1977 онд Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр анх байгуулж байсан бөгөөд энэ хүрээнд ноос, ноолуур боловеруулах Говь үйлдвэр байгуулагдсан билээ. 1990 оны ардчилал, зах зээлийн шилжилтийн үед туе улсын хөгжлийн албан ёсны тусламж идэвхжиж, хүндрэлийг даван туулахад ихээхэн ач тусаа өгсөн юм.
Японы хөгжлийн албан ёсны тусламжийг хэрэгжүүлэхэд ЖАЙКА-гийн мэргэжилтнүүд чухал үүрэг гүйцэтгэж иреэн бөгөөд сүүлийн жилүүдэд тэдгээр мэргэжилтний тоо нэмэгдэж, хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний цар хүрээ өргөжиж буйг үндэслэн, мэргэжилтнүүд болон сайн дурын хүмүүсийг Монголд ажиллуулах эрх зүйн үндсийг боловсронгуй болгох үүднээс Засгийн газар хоорондын Техникийн хамтын ажиллагааны Хэлэлцээрийг байгуулахаар тохиролцсон юм.

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрыг байгууллаа
Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрыг байгууллаа. Уг агөнтлагийг байгуулсантай холбогдуулан Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Улсын нийгмийн халамжийн газрыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу татан буулгаж, орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн алба, нийгмийн халамж, үйлчилгээний төвүүдийн үйл ажиллагааг нэгтгэн зохион байгуулах арга хэмжээ авахыг сайд Ц.Баярсайханд даалгав.
Шинээр байгуулагдсан агентлаг нь татан буугдаж буй Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Улсын нийгмийн халамжийн газрын эрхэлж байсан ажил, үйлчилгээ, чиг үүргийг улсын хэмжээнд дангаараа хариу-цан зохион байгуулж ажиллах юм гэж Засгийн газрын Хэвлэл, мэдээллийн албанаас мэдээлэв.
(өдрийн сонин 2004.10.22 261)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сайдуудыг эзгүйд хэн орлох вэ?

Энэхүү хуваариар Ерөнхий сайдыг Шадар сайд, Шадар сайдыг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргыг Шадар сайд, Гадаад хэргийн сайдыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайдыг Гадаад хэргийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдыг Сангийн сайд, Байгаль орчны сайдыг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд, Барилга, хот байгуулалтын сайдыг Зам тээвэр, аялал жуулчлалын сайд, Батлан хамгаалахын сайдыг Ерөнхий сайд, Боловсрол, соёл шинжлэх ухааны сайдыг Байгаль орчны сайд, Зам тээвэр, аялал жуулчлалын сайдыг Барилга, хот байгуулалтын сайд, Түлш, эрчим хүчний сайдыг Үйлдвэр, худалдааны сайд, Үйлдвэр, худалдааны сайдыг Түлш эрчим хүчний сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөл-мөрийн сайдыг Эрүүл мэндийн сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдыг Үйлдвэр, худалдааны сайд, Эрүүл мэндийн сайдыг Нийгмийн хамгаалал,
хөдөлмөрийн сайд, Гамшгийн асуудал эрхэлсэн сайдын түр эзгүйд Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн сайд, Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн сайдын түр эзгүйд Гамшгийн асуудал эрхэлсэн сайд тус тустүр эзгүй байх үед нь хариуцсан асуудлыг Засгийн газрын хуралдаан болон УИХ-ын чуулган, УИХ-ын Байнгын хороодын хуралдаанд хэлэл-цүүлж байхаар болов.

Хэлэлцээрийн төслийг зөвшөөрөв
Сүүлийн жилүүдэд Канад улстай манай гадаад харил-цаа өргөжин хөгжиж байгааг харгалзан Ялтан шилжүүлэн өгөх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Канад Улсын Засгийн газар хоорондын Хэлэлцээр байгуулахаар тохиролцон, уг хэлэлцээрийн төслийг боловеруулсныг хэ-лэлцээд, төслийг зарчмын хувьд зөвшөөрч, УИХ-ын холбогдох байнгын хороотой зөвшилцсөний үндсэн дээр хэлэлцээрийг байгуулахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдоржид даалгалаа.

Ерөнхий хувь нийлүүлэгчийг томиллоо
Монгол-Оросын хувь нийлүүлеэн Улаанбаатар төмөр зам-нийгэмлэгийн Ерөнхий хувь нийлүүлэгчээр Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдыг Засгийн газрын 1999 оны 27 тоот тогтоолоор томилсон бөгөөд энэ хугацаанд уг тогтоолыг мөрдөж иреэн юм. Монгол Улсын Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүн өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан дээрх тогтоолыг хүчингүй болгож, Монголын талын Ерөнхий хувь нийлүүлэгчээр Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдыг томиллоо. Оросын талын Ерөнхий хувь нийлүүлэгчээр туе улсын Тээврийн яамны харьяа Төмөр замын тээврийн холбооны агентлаг томилогдоод байгаа юм.

Хэлэлцээрүүдийг соёрхон батлуулна
Туркийн Олон улсын хамтын ажиллагааны байгуул-лага буюу ТИКА-ийн төлөө-лөгчийн газар манай улсад 2002 оноос байгуулагдан ажиллаж байгаа бөгөөд туе байгууллагаас 2001 онд хоёр улсын Засгийн газрын хооронд байгуулсан Харилцан ойлголцлын санамж бичгийг шинэчлэн байгуулах санал дэвшүүлж, төсөл ирүүлснийг хэлэлцээд, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Н.Багабандийн туү улсад хийсэн дээд хэмжээний айлчлалын үеэр гарын үсэг зурсан юм. Туркийн олон улсын хамтын ажил-
лагаа, хөгжлийн байгууллагын хөтөлбөр зохицуулалтын төлөөлөгчийн газар байгуулах тухай энэхүү Хэлэлцээрийг УИХ-д соёрхон батлуулахаар өргэн барих нь зүйтэй гэж үзлээ.
Монгол Улсын Засгийн газар, Япон Улсын Засгийн газар хооронд байгуулсан Техникийн хамтын ажиллагааны Хэлэлцээрийг соёрхон батлуулах тухай асуудлыг хэлэлцээд, УИХ-д өргэн мэ-дүүлж хэлэлцүүлэхээр тогтлоо.
Монгол Улс, Япон Улсын хооронд 1977 онд Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр анх байгуулж байсан бөгөөд энэ хүрээнд ноос, ноолуур боловеруулах Говь үйлдвэр байгуулагдсан билээ. 1990 оны ардчилал, зах зээлийн шилжилтийн үед туе улсын хөгжлийн албан ёсны тусламж идэвхжиж, хүндрэлийг даван туулахад ихээхэн ач тусаа өгсөн юм.
Японы хөгжлийн албан ёсны тусламжийг хэрэгжүүлэхэд ЖАЙКА-гийн мэргэжилтнүүд чухал үүрэг гүйцэтгэж иреэн бөгөөд сүүлийн жилүүдэд тэдгээр мэргэжилтний тоо нэмэгдэж, хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний цар хүрээ өргөжиж буйг үндэслэн, мэргэжилтнүүд болон сайн дурын хүмүүсийг Монголд ажиллуулах эрх зүйн үндсийг боловсронгуй болгох үүднээс Засгийн газар хоорондын Техникийн хамтын ажиллагааны Хэлэлцээрийг байгуулахаар тохиролцсон юм.

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрыг байгууллаа
Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрыг байгууллаа. Уг агөнтлагийг байгуулсантай холбогдуулан Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Улсын нийгмийн халамжийн газрыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу татан буулгаж, орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн алба, нийгмийн халамж, үйлчилгээний төвүүдийн үйл ажиллагааг нэгтгэн зохион байгуулах арга хэмжээ авахыг сайд Ц.Баярсайханд даалгав.
Шинээр байгуулагдсан агентлаг нь татан буугдаж буй Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Улсын нийгмийн халамжийн газрын эрхэлж байсан ажил, үйлчилгээ, чиг үүргийг улсын хэмжээнд дангаараа хариу-цан зохион байгуулж ажиллах юм гэж Засгийн газрын Хэвлэл, мэдээллийн албанаас мэдээлэв.
(өдрийн сонин 2004.10.22 261)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button