Хууль зүйн яаманд бүртгүүлэхдээ

Yүнд
1. Баталсан маягтын дагуу гаргасан өргөдөл
2. Хуулийн этгээд байгуулах тухай эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр
3. Хуулийн этгээдийн дүрэм
4. Yүсгэн байгуулагчаар гадаадын хуулийн этгээд оролцож байгаа бол уг хуулийн этгээдийн тухайн улс дахь улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар/нотариатаар гэрчлүүлсэн/
5. Хуулийн этгээдийн нэрийг шалгуулж баталгаажуулсан баримт
6. Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
7. Хуульд заасан бол үүсгэн байгуулах гэрээ
8. Хуулийн этгээдийн эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрлийн хуулбар /радио, телевизийн долгионы зөвшөөрөл/
9. Шашны байгууллагын хувьд аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын тогтоол.
Тэмдэгтийн хураамж төлөх данс
Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс, Улаанбаатар банкны Чингэлтэйн салбар 21470010 тоот дансанд 10000 төгрөг /тэмдэгтийн хураамж/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button