Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргах чадавхийг дээшлүүлнэ

Өчигдөр Япон улсын Засгийн газрын Техникийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөриин хүрээнд хэрэгжүүлэх уг төслийн урьдчилсан судалгааны баримт бичигт Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газар, Сангийн яам, Япон улсын Олон улсын хамтын ажиллагааны газрын төлөөлөгчид гарын үсэг зурав. Төслийг хэрэгжүүлэх хоёр улсын хамтарсан баг аравдугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн ажиллаж, уг судалгааг хийсэн байна. Тиймээс цаг агаарын мэдээ гаргах арга хэлбэрийг цаашид боловеронгуй болгох боломжийг судалж, шийдвэрлүүлэх хэм-жээнд боловеруулж чадсан гэнэ. Төслийг Улаанбаатар хот төдийгүй сонгож авсан зарим аймагт 2004-2008 онд хэрэгжүүлэх аж. Цаг агаарын мэдээ гаргах арга технологийг сайжруулах, байгалийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх тогтолцоог бий болгох, ард иргэдэд цаг агаарын мэдээлэл хүргэх шинэ хэлбэр, арга замыг тодорхойлоход төслийн зорилго чиглэгдэх юм.
(өдрийн сонин 2004.10.29 267)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргах чадавхийг дээшлүүлнэ

Өчигдөр Япон улсын Засгийн газрын Техникийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөриин хүрээнд хэрэгжүүлэх уг төслийн урьдчилсан судалгааны баримт бичигт Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газар, Сангийн яам, Япон улсын Олон улсын хамтын ажиллагааны газрын төлөөлөгчид гарын үсэг зурав. Төслийг хэрэгжүүлэх хоёр улсын хамтарсан баг аравдугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн ажиллаж, уг судалгааг хийсэн байна. Тиймээс цаг агаарын мэдээ гаргах арга хэлбэрийг цаашид боловеронгуй болгох боломжийг судалж, шийдвэрлүүлэх хэм-жээнд боловеруулж чадсан гэнэ. Төслийг Улаанбаатар хот төдийгүй сонгож авсан зарим аймагт 2004-2008 онд хэрэгжүүлэх аж. Цаг агаарын мэдээ гаргах арга технологийг сайжруулах, байгалийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх тогтолцоог бий болгох, ард иргэдэд цаг агаарын мэдээлэл хүргэх шинэ хэлбэр, арга замыг тодорхойлоход төслийн зорилго чиглэгдэх юм.
(өдрийн сонин 2004.10.29 267)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button