Хятадад 1500 интернэт кафе үүдээ хаалаа

Хятадын засаг захиргаа улс орон даяар 1.8 сая гаруй интернэт кафег шалгасны дүнд тэдгээрийн олонх нь насанд хүрээгүй хүмүүст хүчирхийлэл, садар самууныг сурталчилсан тоглоомоор тоглохыг зөвшөөрч байжээ.
Шалгалтад хамрагдсан интернэт кафен 18 мянгад нь ажлаа зогеоож, зөрчлийг залруулахыг сануулсан байна. БНХАУ-ын Соёлын сайд Садар самуун, мөрийтэй тоглоом зэргээр цаг өнгөрөөн зугаацах нь Хятадад интернэт зүй ёсоор хөгжихөд сөргөөр нөлөөлж байна хэмээжээ.
Одоо БНХАУ-д 87 сая интернэтийн хэрэглэгч байгаагийн талаас илүү хувь нь 24-өөс доош насныхан, 18 хувь нь насанд хүрээгүй хүүхдүүд аж.
(өнөөдөр 2004.11.1 255)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хятадад 1500 интернэт кафе үүдээ хаалаа

Хятадын засаг захиргаа улс орон даяар 1.8 сая гаруй интернэт кафег шалгасны дүнд тэдгээрийн олонх нь насанд хүрээгүй хүмүүст хүчирхийлэл, садар самууныг сурталчилсан тоглоомоор тоглохыг зөвшөөрч байжээ.
Шалгалтад хамрагдсан интернэт кафен 18 мянгад нь ажлаа зогеоож, зөрчлийг залруулахыг сануулсан байна. БНХАУ-ын Соёлын сайд Садар самуун, мөрийтэй тоглоом зэргээр цаг өнгөрөөн зугаацах нь Хятадад интернэт зүй ёсоор хөгжихөд сөргөөр нөлөөлж байна хэмээжээ.
Одоо БНХАУ-д 87 сая интернэтийн хэрэглэгч байгаагийн талаас илүү хувь нь 24-өөс доош насныхан, 18 хувь нь насанд хүрээгүй хүүхдүүд аж.
(өнөөдөр 2004.11.1 255)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button