Цол нөхөн олгоно

МоАХ-ны анхны Ерөнхий зохицуулагч С.Зориг агсныг Монгол оронд өрнөсөн Ардчилсан хувьсгалт оруулсан хувь нэмэр, гавьяа зүтгэлийг нь өндрөөр үнэлэн төрийн дээд шагнал Монгол улсын баатар цолоор нэхэн шагнах, мөн ардчиллын дууч агсан С.Цогтсайханыг Монгол улсын Соёлын гавьяат зүтгэлтэн цолоор нэхэн шагнах, Монголд орчин үеийн эстрадын урлагийг үндэслэгчдийн нэг Б.Нандинцэцэгийг Монгол улсын гавьяат жүжигчин цолоор шагнуулах санал тус тус гаргасан байна.
2004.11.08, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цол нөхөн олгоно

МоАХ-ны анхны Ерөнхий зохицуулагч С.Зориг агсныг Монгол оронд өрнөсөн Ардчилсан хувьсгалт оруулсан хувь нэмэр, гавьяа зүтгэлийг нь өндрөөр үнэлэн төрийн дээд шагнал Монгол улсын баатар цолоор нэхэн шагнах, мөн ардчиллын дууч агсан С.Цогтсайханыг Монгол улсын Соёлын гавьяат зүтгэлтэн цолоор нэхэн шагнах, Монголд орчин үеийн эстрадын урлагийг үндэслэгчдийн нэг Б.Нандинцэцэгийг Монгол улсын гавьяат жүжигчин цолоор шагнуулах санал тус тус гаргасан байна.
2004.11.08, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цол нөхөн олгоно

МоАХ-ны анхны Ерөнхий зохицуулагч С.Зориг агсныг Монгол оронд өрнөсөн Ардчилсан хувьсгалт оруулсан хувь нэмэр, гавьяа зүтгэлийг нь өндрөөр үнэлэн төрийн дээд шагнал Монгол улсын баатар цолоор нэхэн шагнах, мөн ардчиллын дууч агсан С.Цогтсайханыг Монгол улсын Соёлын гавьяат зүтгэлтэн цолоор нэхэн шагнах, Монголд орчин үеийн эстрадын урлагийг үндэслэгчдийн нэг Б.Нандинцэцэгийг Монгол улсын гавьяат жүжигчин цолоор шагнуулах санал тус тус гаргасан байна.
2004.11.08, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цол нөхөн олгоно

МоАХ-ны анхны Ерөнхий зохицуулагч С.Зориг агсныг Монгол оронд өрнөсөн Ардчилсан хувьсгалт оруулсан хувь нэмэр, гавьяа зүтгэлийг нь өндрөөр үнэлэн төрийн дээд шагнал Монгол улсын баатар цолоор нэхэн шагнах, мөн ардчиллын дууч агсан С.Цогтсайханыг Монгол улсын Соёлын гавьяат зүтгэлтэн цолоор нэхэн шагнах, Монголд орчин үеийн эстрадын урлагийг үндэслэгчдийн нэг Б.Нандинцэцэгийг Монгол улсын гавьяат жүжигчин цолоор шагнуулах санал тус тус гаргасан байна.
2004.11.08, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цол нөхөн олгоно

МоАХ-ны анхны Ерөнхий зохицуулагч С.Зориг агсныг Монгол оронд өрнөсөн Ардчилсан хувьсгалт оруулсан хувь нэмэр, гавьяа зүтгэлийг нь өндрөөр үнэлэн төрийн дээд шагнал Монгол улсын баатар цолоор нэхэн шагнах, мөн ардчиллын дууч агсан С.Цогтсайханыг Монгол улсын Соёлын гавьяат зүтгэлтэн цолоор нэхэн шагнах, Монголд орчин үеийн эстрадын урлагийг үндэслэгчдийн нэг Б.Нандинцэцэгийг Монгол улсын гавьяат жүжигчин цолоор шагнуулах санал тус тус гаргасан байна.
2004.11.08, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цол нөхөн олгоно

МоАХ-ны анхны Ерөнхий зохицуулагч С.Зориг агсныг Монгол оронд өрнөсөн Ардчилсан хувьсгалт оруулсан хувь нэмэр, гавьяа зүтгэлийг нь өндрөөр үнэлэн төрийн дээд шагнал Монгол улсын баатар цолоор нэхэн шагнах, мөн ардчиллын дууч агсан С.Цогтсайханыг Монгол улсын Соёлын гавьяат зүтгэлтэн цолоор нэхэн шагнах, Монголд орчин үеийн эстрадын урлагийг үндэслэгчдийн нэг Б.Нандинцэцэгийг Монгол улсын гавьяат жүжигчин цолоор шагнуулах санал тус тус гаргасан байна.
2004.11.08, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цол нөхөн олгоно

МоАХ-ны анхны Ерөнхий зохицуулагч С.Зориг агсныг Монгол оронд өрнөсөн Ардчилсан хувьсгалт оруулсан хувь нэмэр, гавьяа зүтгэлийг нь өндрөөр үнэлэн төрийн дээд шагнал Монгол улсын баатар цолоор нэхэн шагнах, мөн ардчиллын дууч агсан С.Цогтсайханыг Монгол улсын Соёлын гавьяат зүтгэлтэн цолоор нэхэн шагнах, Монголд орчин үеийн эстрадын урлагийг үндэслэгчдийн нэг Б.Нандинцэцэгийг Монгол улсын гавьяат жүжигчин цолоор шагнуулах санал тус тус гаргасан байна.
2004.11.08, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цол нөхөн олгоно

МоАХ-ны анхны Ерөнхий зохицуулагч С.Зориг агсныг Монгол оронд өрнөсөн Ардчилсан хувьсгалт оруулсан хувь нэмэр, гавьяа зүтгэлийг нь өндрөөр үнэлэн төрийн дээд шагнал Монгол улсын баатар цолоор нэхэн шагнах, мөн ардчиллын дууч агсан С.Цогтсайханыг Монгол улсын Соёлын гавьяат зүтгэлтэн цолоор нэхэн шагнах, Монголд орчин үеийн эстрадын урлагийг үндэслэгчдийн нэг Б.Нандинцэцэгийг Монгол улсын гавьяат жүжигчин цолоор шагнуулах санал тус тус гаргасан байна.
2004.11.08, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цол нөхөн олгоно

МоАХ-ны анхны Ерөнхий зохицуулагч С.Зориг агсныг Монгол оронд өрнөсөн Ардчилсан хувьсгалт оруулсан хувь нэмэр, гавьяа зүтгэлийг нь өндрөөр үнэлэн төрийн дээд шагнал Монгол улсын баатар цолоор нэхэн шагнах, мөн ардчиллын дууч агсан С.Цогтсайханыг Монгол улсын Соёлын гавьяат зүтгэлтэн цолоор нэхэн шагнах, Монголд орчин үеийн эстрадын урлагийг үндэслэгчдийн нэг Б.Нандинцэцэгийг Монгол улсын гавьяат жүжигчин цолоор шагнуулах санал тус тус гаргасан байна.
2004.11.08, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button