Монгол улс НYБ-ын аюулгүйн зөвлөлд багтах уу?

НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн гишүүд хуралддаг цэнхэр танхимд МопдоМа хэмээх нэр хоёр жилийн турш хүндтэй байр эзлэх боломж гараад байна. Аюулгүйн зөвлөлийн байнгын буе гишүүд тодорхой хугацаанд солигддог. Дэлхийн халуун цэгүүдэд өрнөж буй элдэв үйл явдал, хорвоогийн хүмүүсийн хувь заяанд нөлөөлөх олон асуудалд хариулт олоход энэхүү номин цэнхэр танхимаас гарах шийдвэр онцгой үүрэгтэй. Аюулгүйн зөвлөлийн хуралдаан болон бусад үйл ажиллагаанд оролцох эрхтэй байнгын буе гишүүнээр сонгогдох нь жижиг улсын нэр хүндийг өргөдөг. Хөгжингүй хүчирхэг орнууд өөрт ашигтай шийдвэр гаргуулахын тулд янз бүрээр лоббидох арга ажиллагаатай. Тиймээс ч Монгол нь олон улсын тавцнаа идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор энэхүү өрсөлдөөнт сонгуульд оролцох бодолтой байгаа юм. Манайхыг дэмжвэл 2007 оноос НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн байнгын буе гишүүн болно. Энэ мянганы эхнээс бид цэнхэр суудалд тэмүүлеэн агаад чухам ирэх хэдэн жилд хувьегалын тохироо бүрдэх таатай үе нь бололтой.
Байнгын буе гишүүний суудалд Азиас нэр дэвших сонирхолтой өөр нэг улс бол Иран. Гэхдээ Ираны хувьд цөмийн зэвеэгтэй том тавын дэмжлэгийг авах магадлал муухан байгаа билээ. Туе улсыг хорон санаатны тэнхлэгт багтаасан Ж.Буш Ерөнхийлөгчөөр улиран сонгогдсон нь Ираны байдлыг энэ өдрүүдэд улам хүндрүүлж буй юм. Тун саяхан НҮБ-ын Ерөнхий ассамблейн 59 дүгээр чуулганы хуралдаанаар Дани, Грек, Япон, Аргентин, Танзанид 2007 он хүртэл цэнхэр танхимд суух эрх олголоо. Мэн хугацаанаас үргэлжлүүлэн 2009 он хүртэл монголчууд Аюулгүйн зөвлөлд дуу хоолоигоо сонсгохын тулд одооноос идэвх чармайлт гарган ажиллах шаардлагатай аж.
(өнөөдөр 2004.11.09 262)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол улс НYБ-ын аюулгүйн зөвлөлд багтах уу?

НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн гишүүд хуралддаг цэнхэр танхимд МопдоМа хэмээх нэр хоёр жилийн турш хүндтэй байр эзлэх боломж гараад байна. Аюулгүйн зөвлөлийн байнгын буе гишүүд тодорхой хугацаанд солигддог. Дэлхийн халуун цэгүүдэд өрнөж буй элдэв үйл явдал, хорвоогийн хүмүүсийн хувь заяанд нөлөөлөх олон асуудалд хариулт олоход энэхүү номин цэнхэр танхимаас гарах шийдвэр онцгой үүрэгтэй. Аюулгүйн зөвлөлийн хуралдаан болон бусад үйл ажиллагаанд оролцох эрхтэй байнгын буе гишүүнээр сонгогдох нь жижиг улсын нэр хүндийг өргөдөг. Хөгжингүй хүчирхэг орнууд өөрт ашигтай шийдвэр гаргуулахын тулд янз бүрээр лоббидох арга ажиллагаатай. Тиймээс ч Монгол нь олон улсын тавцнаа идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор энэхүү өрсөлдөөнт сонгуульд оролцох бодолтой байгаа юм. Манайхыг дэмжвэл 2007 оноос НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн байнгын буе гишүүн болно. Энэ мянганы эхнээс бид цэнхэр суудалд тэмүүлеэн агаад чухам ирэх хэдэн жилд хувьегалын тохироо бүрдэх таатай үе нь бололтой.
Байнгын буе гишүүний суудалд Азиас нэр дэвших сонирхолтой өөр нэг улс бол Иран. Гэхдээ Ираны хувьд цөмийн зэвеэгтэй том тавын дэмжлэгийг авах магадлал муухан байгаа билээ. Туе улсыг хорон санаатны тэнхлэгт багтаасан Ж.Буш Ерөнхийлөгчөөр улиран сонгогдсон нь Ираны байдлыг энэ өдрүүдэд улам хүндрүүлж буй юм. Тун саяхан НҮБ-ын Ерөнхий ассамблейн 59 дүгээр чуулганы хуралдаанаар Дани, Грек, Япон, Аргентин, Танзанид 2007 он хүртэл цэнхэр танхимд суух эрх олголоо. Мэн хугацаанаас үргэлжлүүлэн 2009 он хүртэл монголчууд Аюулгүйн зөвлөлд дуу хоолоигоо сонсгохын тулд одооноос идэвх чармайлт гарган ажиллах шаардлагатай аж.
(өнөөдөр 2004.11.09 262)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол улс НYБ-ын аюулгүйн зөвлөлд багтах уу?

НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн гишүүд хуралддаг цэнхэр танхимд МопдоМа хэмээх нэр хоёр жилийн турш хүндтэй байр эзлэх боломж гараад байна. Аюулгүйн зөвлөлийн байнгын буе гишүүд тодорхой хугацаанд солигддог. Дэлхийн халуун цэгүүдэд өрнөж буй элдэв үйл явдал, хорвоогийн хүмүүсийн хувь заяанд нөлөөлөх олон асуудалд хариулт олоход энэхүү номин цэнхэр танхимаас гарах шийдвэр онцгой үүрэгтэй. Аюулгүйн зөвлөлийн хуралдаан болон бусад үйл ажиллагаанд оролцох эрхтэй байнгын буе гишүүнээр сонгогдох нь жижиг улсын нэр хүндийг өргөдөг. Хөгжингүй хүчирхэг орнууд өөрт ашигтай шийдвэр гаргуулахын тулд янз бүрээр лоббидох арга ажиллагаатай. Тиймээс ч Монгол нь олон улсын тавцнаа идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор энэхүү өрсөлдөөнт сонгуульд оролцох бодолтой байгаа юм. Манайхыг дэмжвэл 2007 оноос НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн байнгын буе гишүүн болно. Энэ мянганы эхнээс бид цэнхэр суудалд тэмүүлеэн агаад чухам ирэх хэдэн жилд хувьегалын тохироо бүрдэх таатай үе нь бололтой.
Байнгын буе гишүүний суудалд Азиас нэр дэвших сонирхолтой өөр нэг улс бол Иран. Гэхдээ Ираны хувьд цөмийн зэвеэгтэй том тавын дэмжлэгийг авах магадлал муухан байгаа билээ. Туе улсыг хорон санаатны тэнхлэгт багтаасан Ж.Буш Ерөнхийлөгчөөр улиран сонгогдсон нь Ираны байдлыг энэ өдрүүдэд улам хүндрүүлж буй юм. Тун саяхан НҮБ-ын Ерөнхий ассамблейн 59 дүгээр чуулганы хуралдаанаар Дани, Грек, Япон, Аргентин, Танзанид 2007 он хүртэл цэнхэр танхимд суух эрх олголоо. Мэн хугацаанаас үргэлжлүүлэн 2009 он хүртэл монголчууд Аюулгүйн зөвлөлд дуу хоолоигоо сонсгохын тулд одооноос идэвх чармайлт гарган ажиллах шаардлагатай аж.
(өнөөдөр 2004.11.09 262)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол улс НYБ-ын аюулгүйн зөвлөлд багтах уу?

НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн гишүүд хуралддаг цэнхэр танхимд МопдоМа хэмээх нэр хоёр жилийн турш хүндтэй байр эзлэх боломж гараад байна. Аюулгүйн зөвлөлийн байнгын буе гишүүд тодорхой хугацаанд солигддог. Дэлхийн халуун цэгүүдэд өрнөж буй элдэв үйл явдал, хорвоогийн хүмүүсийн хувь заяанд нөлөөлөх олон асуудалд хариулт олоход энэхүү номин цэнхэр танхимаас гарах шийдвэр онцгой үүрэгтэй. Аюулгүйн зөвлөлийн хуралдаан болон бусад үйл ажиллагаанд оролцох эрхтэй байнгын буе гишүүнээр сонгогдох нь жижиг улсын нэр хүндийг өргөдөг. Хөгжингүй хүчирхэг орнууд өөрт ашигтай шийдвэр гаргуулахын тулд янз бүрээр лоббидох арга ажиллагаатай. Тиймээс ч Монгол нь олон улсын тавцнаа идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор энэхүү өрсөлдөөнт сонгуульд оролцох бодолтой байгаа юм. Манайхыг дэмжвэл 2007 оноос НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн байнгын буе гишүүн болно. Энэ мянганы эхнээс бид цэнхэр суудалд тэмүүлеэн агаад чухам ирэх хэдэн жилд хувьегалын тохироо бүрдэх таатай үе нь бололтой.
Байнгын буе гишүүний суудалд Азиас нэр дэвших сонирхолтой өөр нэг улс бол Иран. Гэхдээ Ираны хувьд цөмийн зэвеэгтэй том тавын дэмжлэгийг авах магадлал муухан байгаа билээ. Туе улсыг хорон санаатны тэнхлэгт багтаасан Ж.Буш Ерөнхийлөгчөөр улиран сонгогдсон нь Ираны байдлыг энэ өдрүүдэд улам хүндрүүлж буй юм. Тун саяхан НҮБ-ын Ерөнхий ассамблейн 59 дүгээр чуулганы хуралдаанаар Дани, Грек, Япон, Аргентин, Танзанид 2007 он хүртэл цэнхэр танхимд суух эрх олголоо. Мэн хугацаанаас үргэлжлүүлэн 2009 он хүртэл монголчууд Аюулгүйн зөвлөлд дуу хоолоигоо сонсгохын тулд одооноос идэвх чармайлт гарган ажиллах шаардлагатай аж.
(өнөөдөр 2004.11.09 262)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол улс НYБ-ын аюулгүйн зөвлөлд багтах уу?

НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн гишүүд хуралддаг цэнхэр танхимд МопдоМа хэмээх нэр хоёр жилийн турш хүндтэй байр эзлэх боломж гараад байна. Аюулгүйн зөвлөлийн байнгын буе гишүүд тодорхой хугацаанд солигддог. Дэлхийн халуун цэгүүдэд өрнөж буй элдэв үйл явдал, хорвоогийн хүмүүсийн хувь заяанд нөлөөлөх олон асуудалд хариулт олоход энэхүү номин цэнхэр танхимаас гарах шийдвэр онцгой үүрэгтэй. Аюулгүйн зөвлөлийн хуралдаан болон бусад үйл ажиллагаанд оролцох эрхтэй байнгын буе гишүүнээр сонгогдох нь жижиг улсын нэр хүндийг өргөдөг. Хөгжингүй хүчирхэг орнууд өөрт ашигтай шийдвэр гаргуулахын тулд янз бүрээр лоббидох арга ажиллагаатай. Тиймээс ч Монгол нь олон улсын тавцнаа идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор энэхүү өрсөлдөөнт сонгуульд оролцох бодолтой байгаа юм. Манайхыг дэмжвэл 2007 оноос НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн байнгын буе гишүүн болно. Энэ мянганы эхнээс бид цэнхэр суудалд тэмүүлеэн агаад чухам ирэх хэдэн жилд хувьегалын тохироо бүрдэх таатай үе нь бололтой.
Байнгын буе гишүүний суудалд Азиас нэр дэвших сонирхолтой өөр нэг улс бол Иран. Гэхдээ Ираны хувьд цөмийн зэвеэгтэй том тавын дэмжлэгийг авах магадлал муухан байгаа билээ. Туе улсыг хорон санаатны тэнхлэгт багтаасан Ж.Буш Ерөнхийлөгчөөр улиран сонгогдсон нь Ираны байдлыг энэ өдрүүдэд улам хүндрүүлж буй юм. Тун саяхан НҮБ-ын Ерөнхий ассамблейн 59 дүгээр чуулганы хуралдаанаар Дани, Грек, Япон, Аргентин, Танзанид 2007 он хүртэл цэнхэр танхимд суух эрх олголоо. Мэн хугацаанаас үргэлжлүүлэн 2009 он хүртэл монголчууд Аюулгүйн зөвлөлд дуу хоолоигоо сонсгохын тулд одооноос идэвх чармайлт гарган ажиллах шаардлагатай аж.
(өнөөдөр 2004.11.09 262)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол улс НYБ-ын аюулгүйн зөвлөлд багтах уу?

НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн гишүүд хуралддаг цэнхэр танхимд МопдоМа хэмээх нэр хоёр жилийн турш хүндтэй байр эзлэх боломж гараад байна. Аюулгүйн зөвлөлийн байнгын буе гишүүд тодорхой хугацаанд солигддог. Дэлхийн халуун цэгүүдэд өрнөж буй элдэв үйл явдал, хорвоогийн хүмүүсийн хувь заяанд нөлөөлөх олон асуудалд хариулт олоход энэхүү номин цэнхэр танхимаас гарах шийдвэр онцгой үүрэгтэй. Аюулгүйн зөвлөлийн хуралдаан болон бусад үйл ажиллагаанд оролцох эрхтэй байнгын буе гишүүнээр сонгогдох нь жижиг улсын нэр хүндийг өргөдөг. Хөгжингүй хүчирхэг орнууд өөрт ашигтай шийдвэр гаргуулахын тулд янз бүрээр лоббидох арга ажиллагаатай. Тиймээс ч Монгол нь олон улсын тавцнаа идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор энэхүү өрсөлдөөнт сонгуульд оролцох бодолтой байгаа юм. Манайхыг дэмжвэл 2007 оноос НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн байнгын буе гишүүн болно. Энэ мянганы эхнээс бид цэнхэр суудалд тэмүүлеэн агаад чухам ирэх хэдэн жилд хувьегалын тохироо бүрдэх таатай үе нь бололтой.
Байнгын буе гишүүний суудалд Азиас нэр дэвших сонирхолтой өөр нэг улс бол Иран. Гэхдээ Ираны хувьд цөмийн зэвеэгтэй том тавын дэмжлэгийг авах магадлал муухан байгаа билээ. Туе улсыг хорон санаатны тэнхлэгт багтаасан Ж.Буш Ерөнхийлөгчөөр улиран сонгогдсон нь Ираны байдлыг энэ өдрүүдэд улам хүндрүүлж буй юм. Тун саяхан НҮБ-ын Ерөнхий ассамблейн 59 дүгээр чуулганы хуралдаанаар Дани, Грек, Япон, Аргентин, Танзанид 2007 он хүртэл цэнхэр танхимд суух эрх олголоо. Мэн хугацаанаас үргэлжлүүлэн 2009 он хүртэл монголчууд Аюулгүйн зөвлөлд дуу хоолоигоо сонсгохын тулд одооноос идэвх чармайлт гарган ажиллах шаардлагатай аж.
(өнөөдөр 2004.11.09 262)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол улс НYБ-ын аюулгүйн зөвлөлд багтах уу?

НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн гишүүд хуралддаг цэнхэр танхимд МопдоМа хэмээх нэр хоёр жилийн турш хүндтэй байр эзлэх боломж гараад байна. Аюулгүйн зөвлөлийн байнгын буе гишүүд тодорхой хугацаанд солигддог. Дэлхийн халуун цэгүүдэд өрнөж буй элдэв үйл явдал, хорвоогийн хүмүүсийн хувь заяанд нөлөөлөх олон асуудалд хариулт олоход энэхүү номин цэнхэр танхимаас гарах шийдвэр онцгой үүрэгтэй. Аюулгүйн зөвлөлийн хуралдаан болон бусад үйл ажиллагаанд оролцох эрхтэй байнгын буе гишүүнээр сонгогдох нь жижиг улсын нэр хүндийг өргөдөг. Хөгжингүй хүчирхэг орнууд өөрт ашигтай шийдвэр гаргуулахын тулд янз бүрээр лоббидох арга ажиллагаатай. Тиймээс ч Монгол нь олон улсын тавцнаа идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор энэхүү өрсөлдөөнт сонгуульд оролцох бодолтой байгаа юм. Манайхыг дэмжвэл 2007 оноос НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн байнгын буе гишүүн болно. Энэ мянганы эхнээс бид цэнхэр суудалд тэмүүлеэн агаад чухам ирэх хэдэн жилд хувьегалын тохироо бүрдэх таатай үе нь бололтой.
Байнгын буе гишүүний суудалд Азиас нэр дэвших сонирхолтой өөр нэг улс бол Иран. Гэхдээ Ираны хувьд цөмийн зэвеэгтэй том тавын дэмжлэгийг авах магадлал муухан байгаа билээ. Туе улсыг хорон санаатны тэнхлэгт багтаасан Ж.Буш Ерөнхийлөгчөөр улиран сонгогдсон нь Ираны байдлыг энэ өдрүүдэд улам хүндрүүлж буй юм. Тун саяхан НҮБ-ын Ерөнхий ассамблейн 59 дүгээр чуулганы хуралдаанаар Дани, Грек, Япон, Аргентин, Танзанид 2007 он хүртэл цэнхэр танхимд суух эрх олголоо. Мэн хугацаанаас үргэлжлүүлэн 2009 он хүртэл монголчууд Аюулгүйн зөвлөлд дуу хоолоигоо сонсгохын тулд одооноос идэвх чармайлт гарган ажиллах шаардлагатай аж.
(өнөөдөр 2004.11.09 262)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол улс НYБ-ын аюулгүйн зөвлөлд багтах уу?

НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн гишүүд хуралддаг цэнхэр танхимд МопдоМа хэмээх нэр хоёр жилийн турш хүндтэй байр эзлэх боломж гараад байна. Аюулгүйн зөвлөлийн байнгын буе гишүүд тодорхой хугацаанд солигддог. Дэлхийн халуун цэгүүдэд өрнөж буй элдэв үйл явдал, хорвоогийн хүмүүсийн хувь заяанд нөлөөлөх олон асуудалд хариулт олоход энэхүү номин цэнхэр танхимаас гарах шийдвэр онцгой үүрэгтэй. Аюулгүйн зөвлөлийн хуралдаан болон бусад үйл ажиллагаанд оролцох эрхтэй байнгын буе гишүүнээр сонгогдох нь жижиг улсын нэр хүндийг өргөдөг. Хөгжингүй хүчирхэг орнууд өөрт ашигтай шийдвэр гаргуулахын тулд янз бүрээр лоббидох арга ажиллагаатай. Тиймээс ч Монгол нь олон улсын тавцнаа идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор энэхүү өрсөлдөөнт сонгуульд оролцох бодолтой байгаа юм. Манайхыг дэмжвэл 2007 оноос НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн байнгын буе гишүүн болно. Энэ мянганы эхнээс бид цэнхэр суудалд тэмүүлеэн агаад чухам ирэх хэдэн жилд хувьегалын тохироо бүрдэх таатай үе нь бололтой.
Байнгын буе гишүүний суудалд Азиас нэр дэвших сонирхолтой өөр нэг улс бол Иран. Гэхдээ Ираны хувьд цөмийн зэвеэгтэй том тавын дэмжлэгийг авах магадлал муухан байгаа билээ. Туе улсыг хорон санаатны тэнхлэгт багтаасан Ж.Буш Ерөнхийлөгчөөр улиран сонгогдсон нь Ираны байдлыг энэ өдрүүдэд улам хүндрүүлж буй юм. Тун саяхан НҮБ-ын Ерөнхий ассамблейн 59 дүгээр чуулганы хуралдаанаар Дани, Грек, Япон, Аргентин, Танзанид 2007 он хүртэл цэнхэр танхимд суух эрх олголоо. Мэн хугацаанаас үргэлжлүүлэн 2009 он хүртэл монголчууд Аюулгүйн зөвлөлд дуу хоолоигоо сонсгохын тулд одооноос идэвх чармайлт гарган ажиллах шаардлагатай аж.
(өнөөдөр 2004.11.09 262)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол улс НYБ-ын аюулгүйн зөвлөлд багтах уу?

НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн гишүүд хуралддаг цэнхэр танхимд МопдоМа хэмээх нэр хоёр жилийн турш хүндтэй байр эзлэх боломж гараад байна. Аюулгүйн зөвлөлийн байнгын буе гишүүд тодорхой хугацаанд солигддог. Дэлхийн халуун цэгүүдэд өрнөж буй элдэв үйл явдал, хорвоогийн хүмүүсийн хувь заяанд нөлөөлөх олон асуудалд хариулт олоход энэхүү номин цэнхэр танхимаас гарах шийдвэр онцгой үүрэгтэй. Аюулгүйн зөвлөлийн хуралдаан болон бусад үйл ажиллагаанд оролцох эрхтэй байнгын буе гишүүнээр сонгогдох нь жижиг улсын нэр хүндийг өргөдөг. Хөгжингүй хүчирхэг орнууд өөрт ашигтай шийдвэр гаргуулахын тулд янз бүрээр лоббидох арга ажиллагаатай. Тиймээс ч Монгол нь олон улсын тавцнаа идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор энэхүү өрсөлдөөнт сонгуульд оролцох бодолтой байгаа юм. Манайхыг дэмжвэл 2007 оноос НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн байнгын буе гишүүн болно. Энэ мянганы эхнээс бид цэнхэр суудалд тэмүүлеэн агаад чухам ирэх хэдэн жилд хувьегалын тохироо бүрдэх таатай үе нь бололтой.
Байнгын буе гишүүний суудалд Азиас нэр дэвших сонирхолтой өөр нэг улс бол Иран. Гэхдээ Ираны хувьд цөмийн зэвеэгтэй том тавын дэмжлэгийг авах магадлал муухан байгаа билээ. Туе улсыг хорон санаатны тэнхлэгт багтаасан Ж.Буш Ерөнхийлөгчөөр улиран сонгогдсон нь Ираны байдлыг энэ өдрүүдэд улам хүндрүүлж буй юм. Тун саяхан НҮБ-ын Ерөнхий ассамблейн 59 дүгээр чуулганы хуралдаанаар Дани, Грек, Япон, Аргентин, Танзанид 2007 он хүртэл цэнхэр танхимд суух эрх олголоо. Мэн хугацаанаас үргэлжлүүлэн 2009 он хүртэл монголчууд Аюулгүйн зөвлөлд дуу хоолоигоо сонсгохын тулд одооноос идэвх чармайлт гарган ажиллах шаардлагатай аж.
(өнөөдөр 2004.11.09 262)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button